Sở Công Thương: Triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ.


2020-10-21 - Thực hiện Công điện 7549⁄CĐ-PCTT ngày 07⁄10⁄2020 của Bộ Công Thương về việc chủ động ứng phó với áp thấp trên Biển Đông. Ngày 14⁄10⁄2020, Sở Công Thương Lai Châu ban hành Văn bản số 1746⁄SCT-QLNL đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã tiến hành rà soát, xác định các địa bàn trọng yếu có nguy cơ cao xảy ra thiên tai để chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu nhằm cung ứng kịp thời cho các khu vực có khả năng bị chia cắt, cô lập khi xảy ra thiên tai; tuyên truyền Nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết đủ cho sử dụng và dự phòng trong thời gian xảy ra mưa lũ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng quản lý thị trường đóng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình thiên tai, mưa lũ để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý nhằm trục lợi, gây bất ổn thị trường.

2. Cục quản lý thị trường: Chỉ đạo các đội quản lý thị trường tại các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bố trí lực lượng thường trực trong thời gian xảy ra mưa lũ, chia cắt địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình mưa lũ thực hiện các hành vi gian lận thương mại, nâng giá bất chính gây bất ổn thị trường.

3. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh hàng hóa thiết yếu: Chủ động tăng nguồn hàng dự trữ trong các kho, các đại lý, các cửa hàng bán lẻ tại trung tâm các huyện và các cụm xã vùng sâu vùng xa, các khu vực dễ bị chia cắt khi xảy ra mưa lũ để đảm bảo lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

4. Công ty Điện lực Lai Châu: Triển khai phương án ứng phó với tình hình mưa lũ có khả năng diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn công trình điện lực. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất. Rà soát, kiểm tra các công trình, gia cố các vị trí xung yếu đảm bảo an toàn cho công trình khi thiên tai xảy ra, phát quang hành lang tuyến, chặt tỉa cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào công trình điện theo quy định.

5. Chủ đầu tư các công trình thủy điện: Tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn để chủ động vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả; tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.Tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa thủy điện và quy trình liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, vùng hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công dở dang, đặc biệt là các vị trí trọng điểm xung yếu, các sự cố do các đợt mưa lũ trước chưa được khắc phục. Bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống xả lũ khấn cấp. Kiểm tra, đánh giá tình trạng đập; các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước... và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có). Bố trí lực lượng trực ban 24/24 giờ để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra.

Nguồn:Phòng QLNL