Ngành Công Thương: Hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.


2020-10-05 - Nhằm ghi nhận những nỗ lực của ngành khí tượng thủy văn góp phần giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu đến cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam” tại Quyết định số 1821⁄QĐ-TTg ngày 17⁄12⁄2019. Theo đó ngày 03⁄10⁄2020 là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hiệu quả hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam, Ngày 01/10/2020, Sở Công thương ban hành Văn bản số 1669/SCT-QLCN đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị cụ thể:

1. Treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam trong 75 năm xây dựng, phục vụ vì sự phát triển bền vững đất nước. Tổ chức tuyên truyền (sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của người lao động.

3. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động khí tượng thủy văn gắn với việc lồng ghép các giải pháp, sáng kiến góp phần giảm thiểu tác động của thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

(Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng Lễ kỷ niệm được giới thiệu và đăng tải trên trang thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng thủy văn tại các địa chỉ http://vnmha.gov.vn và http://kttvqg.gov.vn).

 

Nguồn: