Tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí


2020-08-25 - Thời gian vừa qua, tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng do rò rỉ khí dầu mỏ hóa lỏng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự cố là do ý thức của người sử dụng và trách nhiệm của người quản lý cơ sở kinh doanh khí trong việc tuân thủ các quy định an toàn về tồn chứa, xuất nhập, vận chuyển và sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng.

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, ngày 24/8/2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1426/SCT-QLCN đề nghị phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về an toàn trong sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cộng đồng, cụ thể: Quy định an toàn trong sử dụng bếp gas, dây mềm, van điều áp, chai LPG, chai LPG mini; Biện pháp kiểm tra chai chứa LPG, chai LPG mini để đảm bảo an toàn khi sử dụng; Cách thức xử lý khi phát hiện rò rỉ gas đối với các hộ gia đình.

2. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các cửa hàng bán lẻ LPG quy định tại Điều 32 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, trong đó chú trọng kiểm tra trách nhiệm khi lắp đặt mới hoặc thay thế chai LPG cho người sử dụng, bao gồm: kiểm tra độ kín, cung cấp tài liệu hướng dẫn và hướng dẫn về an toàn khi sử dụng LPG.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thương nhân mua bán khí, trạm nạp LPG trên địa bàn thực hiện nghiêm các nội dung về an toàn quy định tại Điều 47 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, trong đó chú trọng các nội dung: xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; kiểm định về máy móc, thiết bị, phương tiện, thiết bị đo lường; huấn luyện kỹ thuật an toàn. Xử lý hoặc đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có)./.

 

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp