Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường.


2020-06-12 - Ngày Môi trường thế giới 05⁄6 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2020 ngày Môi trường thế giới được lựa chọn với chủ đề "Time for Nature" - "Hành động vì thiên nhiên". Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước.

Căn cứ Công văn số 842/VPUBND-KTN ngày 02/6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ triển khai "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2020. Để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hiệu quả trong Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, ngày 10/6/2020, Sở Công thương ban hành văn bản số 884/SCT-QLCN đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu căn cứ tình hình thực tế tổ chức một số nội dung phù hợp hưởng ứng như sau:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: Không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương. Tổ chức tuyên truyền (sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của người lao động.

2. Treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2020 theo phụ lục 1 đính kèm.

3. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ, đồ nhựa dùng một lần.

4. Đầu tư kinh phí về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

5. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người lao động; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường.

6. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

(Thông tin, tài liệu truyền thông ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới năm 2020 đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn.)

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp