Chủ động ứng phó với tình hình mưa, mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.


2020-05-05 - Thực hiện Công điện số 09⁄CĐ-UBND ngày 23⁄4⁄2020 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, ngày 27⁄4⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 599⁄SCT-QLNL đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố; Cục quản lý thị trường và Các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2020 theo nội dung Văn bản số 578/SCT-QLTM ngày 24/4/2020 của Sở Công Thương về dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2020.

2. Yêu cầu chủ đầu tư các công trình thủy điện: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản số 523/SCT-QLNL ngày 14/4/2020 của Sở Công Thương về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Chủ động phối hợp với UBND các huyện, xã nơi thực hiện dự án để rà soát các nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và triển khai các phương án phòng chống mưa, lũ, sạt lở đất... sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng cứu đảm bảo an toàn công trình, an toàn tính mạng người và tài sản của nhân dân.

Văn bản số 578/SCT-QLTM ngày 24/4/2020 của Sở Công Thương xem tại đây.

 

Nguồn:Phòng QLNL