Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019


2018-12-19 - Căn cứ Công văn số 1753⁄UBND-NC ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

Để giảm thiểu nguy cơ gây sự cố trong các hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), đặc biệt đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, ngày 18/12/2018, Sở Công Thương Lai Châu đã ban hành văn bản số 1148/SCT-QLCN, yêu cầu đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp thực hiện một số nội dung như sau:

1. Rà soát, bổ sung các nội quy, quy định để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong quá trình sử dụng, bảo quản, vận chuyển VLNCN.

2. Tăng cường tự kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu của hàng rào khu vực kho, hệ thống khóa, cửa kho, hệ thống chiếu sáng khu vực kho… có biện pháp gia cố kịp thời chống xâm nhập trái phép; vị trí có nguy cơ cao về sự cố, tai nạn cháy, nổ. Dọn dẹp, vệ sinh trong kho, khu vực xung quanh kho đảm bảo không có các vật dụng dễ cháy gây nguy hiểm đến kho chứa vật liệu nổ công nghiệp.

3. Kiểm tra, xem xét các phương án phòng chống cháy nổ, Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố. Từ đó rà soát công tác tổ chức nhân sự và phương tiện phục vụ đảm bảo năng lực phù hợp với thực tế.

4. Tăng cường chiếu sáng bảo vệ khu vực ngoài hàng rào kho, phân công bố trí lực lượng bảo vệ canh gác kho vật liệu nổ công nghiệp 24/24 giờ, đặc biệt vào ban đêm và ngoài giờ làm việc.

5. Gửi báo cáo định kỳ hoạt động vật liệu nổ công nghiệp năm 2018 theo mẫu 2, Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương.

 

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp