Đại hội Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở Công thương Lai Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022


2017-09-21 - Chiều 19⁄9⁄2017, Công đoàn Bộ phận Văn phòng Sở tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

       Dự Đại hội có các đồng chí:  Vừ A Tiến - UVBCH Đảng bộ Sở - Phó Giám đốc Sở Công Thương; Hoàng Kiều Anh - Phó giám đốc Sở; Nguyễn Trọng Thức - Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở; Đại diện các Công đoàn bộ phận Chi cục Quản lý thị trường; Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại; cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Văn phòng Sở.

       Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở Công thương đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Kết quả: làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo do các tổ chức, các cấp, các ngành phát động. Các phong trào thi đua thường xuyên được triển khai thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

      Tuy nhiên, hoạt động công đoàn vẫn còn nhiều hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng chưa được thường xuyên, nội dung và hình thức tuyên truyền chưa phong phú; việc sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả triển khai các phong trào thi đua chưa cao.

       Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Bộ phận Văn phòng Sở đề ra các chỉ tiêu Nghị quyết, đó là: Phấn đấu hàng năm Công đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh, trên 95% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ và có trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; 100% tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có trên 30% tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc; trên 95% cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có trên 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có trên 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Phấn đấu có trên 90% nữ cán bộ, công chức đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Trong nhiệm kỳ giới thiệu cho tổ chức Đảng từ 03 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên để bồi dưỡng, kết nạp. 100% cán bộ, công chức và người lao động tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội...

      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Thức - Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở đã ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Bộ phận Văn phòng Sở trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Công đoàn Bộ phận Văn phòng Sở cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh để phát động có hiệu quả các phong trào thi đua; chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của các cấp công đoàn đến toàn thể các đoàn viên công đoàn; cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch cụ thể; khắc phục những hạn chế, khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ I đề ra.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt  Đại hội

      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Lường Danh Vọng tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Văn phòng Sở khóa mới. Đại hội cũng đã bầu ra 09 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công thương và 01 đại biểu dự khuyết.

Nguồn:Trần Thu