Mời tham gia Khóa Tư vấn và Huấn luyện “Thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch Alibaba.com và tư vấn tiêu chí xuất khẩu”


2020-11-18 - Thực hiện Công văn số 2815⁄XTTM-CNTT ngày 02⁄11⁄2020 của Cục Xúc tiến thương mại về việc mời tham gia Khóa huấn luyện “Thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch Alibaba.com và tư vấn tiêu chí xuất khẩu”.

Nhằm tập trung hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và kinh doanh đặc biệt là tăng cường hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử, tư vấn triển khai các đơn hàng trên quy mô lớn, ổn định, với các dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu, định hướng vào thương mại bền vững, tăng trưởng ổn định, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương tổ chức khóa Tư vấn và Huấn luyện “Thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch Alibaba.com và tư vấn tiêu chí xuất khẩu” cho các doanh nghiệp, các tổ chức, hiệp hội ngành hàng vào ngày 26/11/2020 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp về khóa Tư vấn và Huấn luyện “Thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch Alibaba.com và tư vấn tiêu chí xuất khẩu”. Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia khóa Tư vấn và Huấn luyện theo mẫu phiếu tại Công văn số 2815/XTTM-CNTT gửi về Cục Xúc tiến thương mại trước ngày 22/11/2020 theo địa chỉ:

Trung tâm INTEC - Cục Xúc tiến thương mại

Địa chỉ: Tầng 4, Cục XTTM, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 02432121310; Email: intec@vietrade.gov.vn.

Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức biết và tham gia khóa Tư vấn và Huấn luyện./.

Chi tiết Công văn số 2815/XTTM-CNTT ngày 02/11/2020 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương xem tại đây.

 

 

Nguồn:Phòng QLTM