Mời tham gia Chương trình bình ổn thị trường tại thành phố Hà Nội năm 2020


2020-08-24 - Thực hiện Công văn số 1345⁄VPUBND-KTN ngày 14⁄8⁄2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phối hợp tham gia Chương trình bình ổn thị trường tại thành phố Hà Nội năm 2020.

Nhằm tiếp tục phát huy thế mạnh, quảng bá, kết nối cung - cầu sản phẩm, hàng hóa lợi thế của các địa phương, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng hóa của các tỉnh, thành phố vào thị trường Hà Nội thông qua hệ thống điểm bán hàng bình ổn thị trường. UBND thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 06/7/2020.

Sở Công Thương thông báo tới Quý cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu do UBND thành phố Hà Nội tổ chức và đề nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu tham gia Chương trình đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch số 138/KH-UBND gửi về Sở Công Thương trước ngày 28/8/2020 theo địa chỉ: Tầng 6 nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu; Email: pqltm.soct@laichau.gov.vn; điện thoại liên hệ: 0213.3876923; để giới thiệu tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu.

Sở Công Thương rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã./.

Nội dung Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 06/7/2020 xem tại đây

Nguồn:Trần Thu