Mời tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2020


2020-05-05 - Ngày 05⁄5⁄2020, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 286⁄UBND-NLN1 về việc mời tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2020

    

                                                    Chi tiết văn bản xem tại đây

Nguồn: