Quy định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện


2019-03-28 - Ngày 20⁄3⁄2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 648⁄QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây

 

 

Nguồn:QLNL