Thông báo mời tham gia làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên


2022-10-13 - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Công văn số 3823⁄UBND-KTN ngày 12⁄10⁄2022 về việc chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Than Uyên.

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên; Ngày 13/10/2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 2234/TB-SCT kính mời các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã có năng lực và nhu cầu đăng ký tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cụ thể:

I. Thông tin chung về Cụm công nghiệp Than Uyên

Cụm công nghiệp Than Uyên được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thành lập tại Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 08/12/2021, với nội dung như sau:

1. Tên gọi: Cụm công nghiệp Than Uyên.

2. Địa chỉ dự án: Xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

3. Quy mô diện tích: 50 ha.

4. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Thu hút đầu tư các lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản; chế biến thức ăn chăn nuôi; tiểu thủ công nghiệp; sản xuất vật liệu xây dựng; các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

II. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

III. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ

1. Thời hạn: Kể từ ngày ban hành Thông báo này đến 17 giờ 00 phút ngày 19/10/2022.

2. Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, tầng 6, nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu hoặc Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên, khu 2, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã biết và tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên. Trong quá trình triển khai có vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương, điện thoại: 0213.3798824 để dược hướng dẫn./.

Nguồn:Phòng QLCN