XNK

Tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2022-12-22 - Để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, ngày 22⁄12⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2843⁄SCT-QLTM đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin và khuyến cáo rộng rãi đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý biết và chủ động khi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu các tỉnh biên giới trên như sau:

1. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, nhất là các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (địa chỉ: http://sct.laichau.gov.vn mục Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai) để chủ động có kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa phù hợp.

2. Tăng cường thực hiện xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc theo hình thức chính ngạch (mua bán theo hợp đồng, với các điều kiện giao dịch, giao nhận rõ ràng, giao hàng tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính,...).

3. Chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, đảm bảo đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm của phía Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, tránh để ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo quản, vận chuyển, ... cũng như các yêu cầu khác có liên quan để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng quy định và yêu cầu của thị trường các nước nhập khẩu.

Nguồn:Trần Thu