XNK

Thông tin Phương án số 311⁄PA-BCĐ ngày 28⁄7⁄2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lào Cai


2021-08-03 - Thực hiện Công văn số 2262⁄UBND-KTN ngày 02⁄8⁄2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông tin Phương án số 311⁄PA-BCĐ ngày 28⁄7⁄2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lào Cai.

Để kịp thời thông tin về Phương án "Quản lý người, phương tiện ra, vào và hoạt động tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lào Cai đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ngày 04/8/2021, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1334/SCT-QLTM  thông tin Phương án trên tới Quý doanh nghiệp để biết và chủ động trong việc thực hiện các hoạt động vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chi tiết Phương án 311/PA-BCĐ ngày 28/7/2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lào Cai xem tại đây

Nguồn:Trần Thu