XNK

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).


2020-08-06 - Sáng ngày 06⁄8⁄2020, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (gọi tắt là Hiệp định EVFTA). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, Dự Hội nghị có đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020, để triển khai hiệu quả Hiệp định, ngày 05/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu với các nhóm nhiệm vụ chính: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định và thị trường của các nước EU; xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mỗi nhiệm vụ lớn với các nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ; ngành; UBND các tỉnh, thành phố chủ trì triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận các nội dung về tình hình chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp định EVFTA; công tác truyền thông về hội nhập kinh tế quốc tế; các giải pháp tận dụng hiệu quả cam kết tại Hiệp định về phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng cơ sở để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả cũng như vấn đề về cạnh tranh trên thị trường nội địa với các sản phẩm của EU… Đồng thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề có liên quan, tác động trực tiếp đến tính hiệu quả của việc triển khai Hiệp định cũng như tận dụng những cơ hội và lợi ích mà Hiệp định này mang lại.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương cần chủ động và tích cực hành động hơn nữa trong việc triển khai Kế hoạch thực thi EVFTA; tăng cường cơ chế phối hợp, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình áp dụng và triển khai các cam kết theo Hiệp định; chú trọng khâu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý Nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền; ban hành kịp thời các văn bản pháp luật, hướng dẫn thực thi Hiệp định EVFTA. Đối với các hiệp hội, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ cũng khuyến nghị cần phải thay đổi tư duy quản lý và kinh doanh, chú ý hơn đến việc bảo đảm các nghĩa vụ xã hội, tiêu chuẩn lao động và nguyên tắc bảo vệ môi trường. Đồng thời, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ làm vai trò kiến tạo phát triển, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi, định hướng, khuyến khích doanh nghiệp nỗ lực hành động để có thể nắm bắt được các cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại...

 

Nguồn:Trần Thu