XNK

Quy định của Ả-Rập Xê-Út liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa


2020-07-23 - Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương từ ngày 10⁄6⁄2020, Chính phủ Ả-Rập Xê-Út chính thức áp dụng Quyết định số 559 về việc sửa đổi Biểu thuế hài hòa (Harmonized Tariff Schedule) và nâng thuế nhập khẩu chung đối với hàng hóa xuất xứ từ nước ngoài (trừ các nước tham gia ký Hiệp định thương mại tự do với Ả-Rập Xê-Út).

Ngày 22/7/2020, Sở Công Thương Lai Châu ban hành văn bản số 1181/SCT-QLTM đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định nêu trên của Ả-Rập Xê-Út đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm được khi xuất khẩu vào thị trường Ả-Rập Xê-Út.

Thông tin chi tiết Công văn số 0727/XNK-NS ngày 10/7/2020 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đề nghị quý cơ quan xem tại đây.

 

Nguồn:Phòng QLTM