Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch bệnh Covid-19.


2020-08-08 - Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước. Để chủ động đảm bảo ổn định cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại Công văn số 273-CV⁄BCSĐ; ngày 05⁄8⁄2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1299⁄SCT-QLTM đề nghị phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện:

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa các mặt hàng thiết yếu nhất là lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước sát trùng để kịp thời đề xuất tham mưu cho UBND huyện, thành phố các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến khi dịch bệnh xảy ra; kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để phối hợp triển khai các giải pháp điều tiết cung cầu hàng hóa khi có biến động thị trường.

- Rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh thương mại đang hoạt động tại địa phương (số cơ sở kinh doanh, lượng hàng hóa dự trữ thường xuyên tại từng cơ sở); tổng hợp, phân tích đánh giá về nguồn cung hàng hóa thiết yếu để có phương án điều tiết nguồn hàng khi cần thiết. Báo cáo kết quả thống kê, rà soát cơ sở kinh về Sở Công Thương trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu cam kết bán hàng theo giá niêm yết, không lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ trục lợi, đảm bảo các hoạt động thương mại diễn ra bình thường khi có dịch bệnh xảy ra.

- Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tham mưu Ban chỉ đạo 389 huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường khi dịch bệnh xảy ra; chú trọng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý.

2. Các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh: Đảm bảo nguồn hàng dự trữ để cung ứng ổn định cho hệ thống phân phối phục vụ sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá bán, thời gian bán hàng tại cửa hàng. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh mặt hàng tiêu dùng: Chủ động nắm bắt thị trường, tình hình diễn biến dịch bệnh để có kế hoạch kinh doanh đảm bảo hàng hóa phục vụ sản xuất và cầu tiêu dùng của Nhân dân; tăng nguồn hàng dự trữ tại các kho, đại lý, cửa hàng; không lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, trục lợi và đảm bảo các hoạt động thương mại diễn ra bình thường.

3. Đề nghị Cục quản lý thị trường phối hợp chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hóa, chú trọng kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để nâng giá bán hàng hóa bất hợp lý nhất là nhóm hàng lương thực, thực phẩm; trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của thương nhân và phối hợp gửi kết quả xử lý vi phạm về Sở Công Thương để phục vụ công tác quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn.

 

 

Nguồn:Phòng QLTM