Tăng cường tuyên truyền triển khai các giải pháp đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu


2020-03-30 - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, giá dầu thế giới liên tục giảm sâu trong thời gian gần đây. Nhằm theo sát diễn biến của thị trường xăng, dầu thế giới, liên Bộ Công Thương - Tài Chính đã quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 29⁄3⁄2020, cụ thể: Xăng E5RON92 giảm 4.100 đồng⁄lít; Xăng RON95-III giảm 4.252 đồng⁄lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.776 đồng⁄lít; dầu hỏa giảm 2.705 đồng⁄lít. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên địa bàn tỉnh mức giá: Xăng E5RON92 12.180 đồng⁄lít; xăng RON95-III 12.910 đồng⁄lít; dầu diesel 0.05S - V 11.780 đồng⁄lít; dầu hỏa 9.320 đồng⁄lít.

Qua thông tin nắm bắt thị trường tiêu thụ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh, hiện nay tại một số huyện diễn ra tình trạng người dân đi mua xăng dầu tích trữ gây bất ổn thị trường và dẫn đến mất an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Để đảm bảo ổn định thị trường, đồng thời tránh gây ra hỏa hoạn, ngày 30/3/2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 442/SCT-QLTM đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp kinh doannh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung:

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua tích trữ mặt hàng xăng, dầu để tránh gây hỏa hoạn và gây ra tình trạng bất ổn cung - cầu thị trường.

2. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả mặt hàng xăng, dầu; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại. Chú trọng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm dừng hoạt động mà không thông báo đến cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện mở cửa bán hàng theo đúng nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

3. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng chuyên môn theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, trong đó có mặt hàng xăng, dầu; đồng thời, chỉ đạo cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua tích trữ mặt hàng xăng dầu để tránh gây ra hỏa hoạn và gây ra tình trạng bất ổn thị trường.

4. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh: Chủ động nguồn cung mặt hàng xăng, dầu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân và phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc việc mở cửa bán hàng theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng, dầu cung ứng cho nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

 

Nguồn:Phòng QLTM