Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo đảm An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021


2021-09-07 - Ngày 01⁄9⁄2021, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 349⁄KH-BCĐ về việc triển khai các hoạt động bảo đảm An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021

 

               Chi tiết Kế hoạch số 349/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu xem tại đây

 

Nguồn: