V⁄v triển khai thực hiện Nghị định số 104⁄2022⁄NĐ-CP ngày 21⁄12⁄2022 của Chính phủ


2022-12-29 - Ngày 29⁄12⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 4844⁄UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104⁄2022⁄NĐ-CP ngày 21⁄12⁄2022 của Chính phủ

 

                 Chi tiết Công văn số 4844/UBND-KSTT xem tại đây

Nguồn: