Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023


2022-12-22 - Ngày 22⁄12⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 4761⁄KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

        

                      Chi tiết Kế hoạch số 4761/KH-UBND xem tại đây

Nguồn: