FTA

Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-05-31 - Ngày 31⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1489⁄KH-UBND về việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Lai Châu

                              Chi tiết Kế hoạch số 1489/KH-UBND xem tại đây

 

 

Nguồn:Trần Thu