Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022


2022-06-12 - Ngày 09⁄6⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 624⁄QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022

Theo đó, UBND tỉnh công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022 cho 12 sản phẩm/bộ sản phẩm của 12 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

                                                        Danh sách 12 sản phẩm/bộ sản phẩm xem tại đây.

Mỗi sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022 được trao Giấy chứng nhận, cúp lưu niệm và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn) từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Công Thương tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

Nguồn:Trần Thu