Quả chuối


2020-05-16 - Cây chuối được trồng đại trà tại huyện Phong Thổ từ năm 2011, đến nay đã phát triển ra các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Diện tích trồng hiện nay là trên 3.600 ha.

- Sản lượng thu hoạch quả chuối tươi: 90.000 tấn/năm.

- Giá bán trung bình quả chuối hiện nay là: 10.000 đồng/kg.

- Thị trường tiêu thụ: Trong nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

- Đơn vị cung ứng quả chuối: Hợp tác xã Phương Sinh, địa chỉ: Xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0375.175.091; hợp tác xã Việt Trung, địa chỉ: xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, số điện thoại: 0964.775.555 và các hộ nông dân trên địa bàn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn.

 

Nguồn:Phòng Quản lý Thương mại