QH

2018-04-26

Ngày 13⁄4⁄2018, Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tại Quyết định số 1247⁄QĐ-BCT Chi tiết

Xem thêm