Hoạt động Khuyến công

2020-11-13

Thực hiện Quyết định số 2046⁄QĐ-BCT ngày 04⁄8⁄2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020. Ngày 09⁄11⁄2020, Trung tâm Khuyến tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy cán tôn xốp PU 6 sóng và 11 sóng” tại Hợp tác xã Huyền Hữu, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Chi tiết

Xem thêm