Hoạt động Khuyến công

2022-11-22

Thực hiện Quyết định số 1984⁄QĐ-BCT, ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ngừng và bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022 (đợt 1), Trung tâm Khuyến công - Sở Công Thương tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở 02 đề án khuyến công Quốc gia Bổ sung năm 2022 tại Thành phố Lai Châu và huyện Tân Uyên. Chi tiết

Xem thêm