Hoạt động Khuyến công

2021-08-19

Thực hiện Quyết định số 3536⁄QĐ-BCT, ngày 30⁄12⁄2020 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021. Chiều 17⁄8⁄2021, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu phối hợp với Hợp tác xã (HTX) Biên Cương, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến chè cổ thụ”. Chi tiết

Xem thêm