Hoạt động Ban chỉ đạo 389⁄ĐP

2018-07-27

Sáng ngày 26⁄7⁄2018, Ban Chỉ đạo 138⁄CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Chi tiết

Xem thêm