TT Thị trường

2022-08-30

Trước nhu cầu sử dụng xăng dầu có chiều hướng tăng lên trong những tháng cuối năm, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định phục vụ sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Ngày 29⁄8⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1896⁄SCT-QLTM đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết

Xem thêm

XNK

2022-08-20

Sở Công Thương nhận được Công văn số 474⁄XNK-NS ngày 18⁄8⁄2022 của Cục Xuất nhập khẩu thông tin về 78 thông báo, bao gồm 63 văn bản dự thảo và 15 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật (SPS) từ ngày 21⁄6⁄2022-20⁄7⁄2022 của các nước thành viên WTO. Chi tiết

Xem thêm

ATTP

2022-02-10

Để triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm cho nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kết hợp công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm với việc kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn xử lý các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Chi tiết

Xem thêm