Tin công nghiệp

2021-09-09

Thực hiện Công văn số 2450⁄UBND-KTN ngày 13⁄8⁄2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế quản lý. Chi tiết

Xem thêm

Lưới điện - Thủy điện

2021-08-22

Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Thuỷ điện Tây Bắc vừa có thông báo gửi UBND tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ; UBND các xã Huổi Luông, Hoang Thèn, Ma Ly Pho và thị trấn Phong Thổ; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Huổi Luông, Hoang Thèn, Ma Ly Pho và thị trấn Phong Thổ về việc xả lũ hồ chứa Nhà máy thủy điện Nậm Na 1. Chi tiết

Xem thêm

An toàn - Môi trường

2021-08-31

Thực hiện Công văn số 1417⁄ATMT-ATĐ ngày 30⁄8⁄2021 của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp về việc xây dựng hệ thống quan trắc địa chất, biện pháp ứng phó nếu có động đất xảy ra. Ngày 31⁄8⁄2021, Sở Công Thương Lai Châu ban hành văn bản số 1526⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu và Chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết

Xem thêm