Lưới điện - Thủy điện

2022-08-26

Ngày 25⁄8⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 5108⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Luồng, Nậm Luồng 1, Nậm Pục, Nậm Củm, Bum Nưa vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu Chi tiết

Xem thêm

An toàn - Môi trường

2022-09-22

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. Chi tiết

Xem thêm