Tin công nghiệp

2021-06-11

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực ngành công thương về nền tảng số; Ngày 10⁄6⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Chau ban hành văn bản số 974⁄SCT-QLCN về việc triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Chi tiết

Xem thêm

Lưới điện - Thủy điện

2021-06-04

Thực hiện Công văn số 3163⁄BCT-ĐTĐL ngày 03⁄6⁄2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3. Ngày 04⁄6⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 940⁄SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện một số nội dung hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh như sau: Chi tiết

Xem thêm

An toàn - Môi trường

2021-05-24

Để tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ngày 18⁄5⁄2021, Sở Công Thương ban hành Văn bản số 785⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau: Chi tiết

Xem thêm