Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
2025/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20⁄CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 2020-09-08
1888/UBND-KTN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35⁄CT-TTg ngày 01⁄9⁄2020 về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai 2020-09-08
1878/UBND-VX V⁄v tổ chức hoạt động tết Trung thu năm 2020 2020-09-07
1880/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 2020-09-07
1883/UBND-TH V⁄v triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 2020-09-07
1237/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2A 2020-09-04
1236/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2A 2020-09-03
1235/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Nghẹ 1A 2020-09-03
1238/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Cuổi 1 2020-09-03
1817/UBND-KTN V⁄v bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Xe 2, Nậm Xe 2A vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV 2020-08-31
56/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo Covid-19 2020-08-28
1778/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-27
54/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu với UBND các huyện, thành phố 2020-08-25
1152/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nậm Củm 6 2020-08-24
1153/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2 2020-08-24
1154/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Hố Mít 2020-08-24
1158/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Van Hồ tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2020-08-24
1730/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-24
1729/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20⁄CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 2020-08-24
1098/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 889⁄QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-11
1618/UBND-KTN V⁄v triển khai thực hiện Chỉ thị số 29⁄CT-TTg ngày 23⁄7⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ 2020-08-10
01-CTr/ĐUK Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-08-10
16/CĐ-UBND Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biễn mới, phức tạp của bệnh Covid-19 2020-08-10
1605/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 283⁄TB-VPCP ngày 08⁄8⁄2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-08-08
1605/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 283⁄TB-VPCP ngày 08⁄8⁄2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-08-08
1604/UBND-VX V⁄v thực hiện hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 2020-08-07
1114/STTTT-TTBCXB V⁄v tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. 2020-08-05
1575/UBND-KTN V⁄v triển khai Quyết định số 1129⁄QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam 2020-08-04
1060/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Nậm Na 2 tại xã Huổi Luông, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ và xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2020-08-04
48/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2020 2020-07-31
01-NQ/ĐH Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-07-31
14/CĐ-UBND Công điện về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh 2020-07-12
868/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Nậm Bụm 1 tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn 2020-07-08
864/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Cang A, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên 2020-07-07
855/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Nậm củm 4 thuộc các xã Mường Tè và Pa Ủ, huyện Mường Tè 2020-07-07
1348/UBND-KTN V⁄v hưởng ứng, triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 2020-07-06
1344/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 2020-07-06
02/HD-BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2020 2020-06-29
1384-CV/TU Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL⁄TW của Ban Bí thư 2020-06-25
21/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-06-24
889/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 2020-06-24
1559/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 2020-06-16
842/STTTT-BCVTCNTT V⁄v kiểm tra máy tính nhiễm mã độc kết nối tới mạng máy tính ma 2020-06-11
07-KH/ĐUK Kế hoạch: Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 2020-06-02
41-CTr/TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ⁄TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 2020-06-01
47-CV/ĐUK Học tập, quán triệt, tuyên tuyền Chỉ thị số 44-CT⁄TW; Kết luận số 71-KL⁄TW; Hướng dẫn số 03-HD⁄TW của Ban Bí thư 2020-06-01
01/HD-BTGĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 06⁄2020 2020-05-28
01-HD/BTGĐUK Hướng dẫn nội dung truyên truyền tháng 6 năm 2020 2020-05-28
1369/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung một số mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện niêm yết giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa 2020-05-27
983/UBND-KTN V⁄v triển khai thực hiện Thông tư 09⁄2020⁄TT-BCT ngày 14⁄5⁄2020 2020-05-20
988/UBND-KTN V⁄v triển khai hoạt xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới 2020-05-20
974/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 182⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 2020-05-19
971/UBND-KTN V⁄v điều chỉnh kế hoạch sản xuất của Nhà máy thủy điện Lai Châu và Nhà máy thủy điện Bản Chát 2020-05-19
16/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-05-19
0/PĐTĐ Phát động thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đợt 19⁄5⁄2020 - 19⁄5⁄2021) 2020-05-19
950/UBND-VX V⁄v triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020 2020-05-15
561/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-05-15
896/UBND-KTN V⁄v triển khai hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua biên giới 2020-05-11
897/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 177⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 2020-05-10
25-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 09-HD⁄TU ngày 29⁄4⁄2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2020-05-06
865/UBND-VX V⁄v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17⁄CT-TTg ngày 13⁄4⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm 2020-05-05
22/KH-BCĐ Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền năm 2020 2020-04-29
839/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 170⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 2020-04-29
852/UBND-KTN Triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích điện mặt trời 2020-04-29
839/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 170⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 2020-04-29
852/UBND-KTN Về việc triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích điện mặt trời 2020-04-29
825/UBND-VX Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến 2020-04-27
763 /UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 158⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-04-17
763/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 158⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-04-17
542/STTTT-BCVTCNTT V⁄v cảnh báo nguy cơ mất ATTT từ phần mềm họp trực tuyến Zoom 2020-04-17
542/STTTT-BCVTCNTT V⁄v cảnh báo nguy cơ mất ATTT từ phần mềm họp trực tuyến Zoom 2020-04-17
118/CV-BCĐ V⁄v phân luồng, khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc Covid-19 tại nơi làm việc 2020-04-16
468/VPUBND-HC Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 105 2020-04-14
98/CV-BCĐ V⁄v quán triệt, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh 2020-04-12
105/TB-BCSĐ Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 09⁄4⁄2020 2020-04-12
385/QĐ-UBND Công bố Danh mục loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 2020-04-10
27/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBNd tỉnh tại phiên họp UBND tháng 3 năm 2020 2020-04-10
1106/QĐ-BCT Quyết định công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020 2020-04-10
47/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-04-08
372/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu, ga hóa lỏng tại bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè 2020-04-08
715/UBND-KTN Về việc triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 1294-CV⁄TU ngày 01⁄4⁄2020 2020-04-08
734/UBND-VX Triển khai thực hiện Thông báo số 146⁄TB-VPCP ngày 07⁄4⁄2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 2020-04-07
113a/KH-BCĐ Kế hoạch "triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020 2020-04-07
700/UBND-VX V⁄v thực hiện xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới 2020-04-07
08/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 2020-04-07
708/UBND-TH V⁄v triển khai thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy Lai Châu 2020-04-07
688/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr⁄TU ngày 28⁄12⁄2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ⁄TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 2020-04-06
84/TB-SYT Thông báo về việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 2020-04-03
318/ATMT-ATĐ Về việc thực hiện vận hành hồ chứa thủy điện trong mùa khô hạn 2020-04-03
659/UBND-KSTT V⁄v hoạt động giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 2020-04-02
2324/BCT-KHCN Về việc triển khai thực hiện quy định lĩnh vực kinh doanh thực phẩm tại Nghị định số 17⁄2020⁄NĐ-CP 2020-03-31
16/CT-TTg Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 2020-03-31
645/UBND-TH V⁄v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 2020-03-31
647/UBND-TH V⁄v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-03-31
77/CV-BCĐ V⁄v tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với “bệnh nhân số 133” 2020-03-31
1054/QĐ-BCT Quyết đinh phê duyệt thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Công Thương thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng sa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 2020-03-31
628 /UBND-VX Công văn: V⁄v thực hiện Công văn số 1276-CV⁄TU của Tỉnh uỷ về quán triệt triển khai Thông báo kết luận số 172-TB⁄TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 2020-03-29
51/QĐ-BCĐ Quyết định kiện toàn, bổ sung cán bộ, chiến sỹ thuộc các sở, ngành, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-03-29
68/CV-BCĐ Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người đã đến, khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai 2020-03-28
06/CT-UBND Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 2020-03-27
28/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 26⁄3⁄2020 2020-03-26
615/UBND-VX Triển khai thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên ứng dụng NCOVI 2020-03-26
44/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành Quy trình thực hiện kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 2020-03-25
599/UBND-VX V⁄v triển khai một số nội dung về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 2020-03-25
52/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động trang fanpage “Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Lai Châu” trên mạng xã hội Facebook 2020-03-25
311/QĐ-UBND Quyết định Khoanh vùng, phong tỏa cách ly toàn diện khu vực nhóm 4, tổ dân phố sô 4 ngõ 224, đường Trần Phú và lối vào ao cá Bác Hồ đến trước chùa Linh Sơn trên địa bàn phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. 2020-03-25
602/UBND-VX V⁄v triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI 2020-03-24
41/CV-BCĐ V⁄v thực hiện tổ chức cách ly y tế đối với các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế 2020-03-23
40/CV-BCĐ V⁄v tăng cường hoạt động tại các chốt kiểm soát liên ngành tạm thời phòng chống dịch bệnh Covid-19 2020-03-23
583/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 118⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-03-22
575/UBND-TH V⁄v triển khai thực hiện Nghị định số 30⁄2020⁄NĐ-CP ngày 05⁄3⁄2020 của Chính phủ 2020-03-20
551/UBND-VX V⁄v thực hiện Công văn số 1264-CV⁄TU của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 2020-03-19
562/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 102⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1338⁄CV-BCĐ của Ban chỉ đạo quốc gia 2020-03-18
552/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 98⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-03-18
16/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 17⁄02⁄2020 2020-03-18
549/UBND-VX V⁄v thực hiện Công điện số 429⁄CĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện khai báo y tế tại cửa khẩu. 2020-03-17
15/CV-BCĐ V⁄v tổ chức cách ly theo dõi sức khoẻ với các trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054 2020-03-13
04/CT-UBND Chỉ thị Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 2020-03-09
488/UBND-VX V⁄v cách ly, theo dõi sức khoẻ phòng, chống dịch Covid-19 2020-03-09
480/UBND-VX V⁄v thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 2020-03-09
23/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh tại hội nghị trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu ngày 08⁄3⁄2020 2020-03-08
211/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2020-03-06
445/UBND-VX Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 2020-03-05
435/UBND-KTN Về việc tổ chức thực hiện Công văn số 942⁄VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ 2020-03-04
426/UBND-VX V⁄v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch covid-19 2020-03-03
69/QĐ-ATMT Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra việc tuân thủ các quy định về công tác an toàn, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường 2020-03-02
20/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh tại hội nghị trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu 2020-03-02
264/KH-UBND Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 2020-03-02
405/UBND-KTN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 2020-02-28
18/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2020 2020-02-26
18/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2020 2020-02-26
165/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 2020-02-26
179/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với điểm mỏ sét Noong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam Đường. 2020-02-26
172/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã Ta Gia, huyện Than Uyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 2020-02-25
463-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 08-HD⁄UBKTTW, ngày 14⁄02⁄2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 2020-02-25
171/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã Mường Kim, huyện Than Uyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 2020-02-25
354/KH-UBND Kế hoạch: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 2993⁄KH-UBND ngày 23⁄12⁄2019 của UBND tỉnh triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2020-02-25
360/UBND-KTN V⁄v triển khai hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua biên giới 2020-02-25
08/BCĐ-QLTT Về việc tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng phòng, chống dịch COVID - 2019 2020-02-24
09/KH-BCĐ Kế hoạch công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 2020-02-24
06/QĐ-BCĐ Quyết định thành lập các tiểu ban phòng chống dịch bệnh COVID-19 2020-02-24
133/QĐ-UBND V⁄v thành lập cơ sở cách ly tập trung tại thành phố Lai Châu để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 2020-02-21
99-HD/BTG Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2020 2020-02-20
327/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ⁄TW, ngày 20⁄8⁄2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. 2020-02-20
527/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiền dùng hàng Việt Nam" 2020-02-18
461-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB⁄TW của Bộ Chính trị; Công văn số 77-CV⁄TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 2020-02-17
9666/BCT-AP Về việc đẩy mạnh công tác hướng dẫn quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc 2020-02-17
98-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cam phuchia; công tác biển, đảo năm 2020 2020-02-14
71-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 2020-02-14
05/QĐ-BCĐ Quyết định thành lập tổ tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu 2020-02-14
481/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona (covid -19) gây ra 2020-02-13
89-CV/BTG V⁄v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch nCoV 2020-02-12
14/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh triển khai một số nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV 2020-02-10
105/QĐ-UBND Kế hoạch hành động đảm bảo ATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2020 2020-02-07
212/UBND-TH V⁄v: Triển khai thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra. 2020-02-07
208/KH-UBND Kế hoạch: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2020-02-07
209/UBND-KTN Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM gia súc và dịch bệnh trên đàn vật nuôi 2020-02-07
457-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ⁄TW, ngày 30⁄12⁄2019 của Ban Bí thư 2020-02-07
97-HD/BTG Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng năm 2020 2020-02-07
88-CV/BTG Về việc quán triệt, tuyên truyền Công văn số 79-CV⁄TW, ngày 29⁄01⁄2020 của Ban Bí thư 2020-02-06
192/KH-UBND Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 2020-02-06
05/CĐ-UBND Công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 2020-02-03
159/KH-UBND Kế hoạch: Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020. 2020-02-03
236-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 2020-02-03
96-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 2020-02-03
456-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 213-QĐ⁄TW, ngày 02⁄01⁄2020 của Bộ Chính trị 2020-01-31
95-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02 năm 2020 2020-01-31
154/KH-UBND Kế hoạch: Phòng, chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2020. 2020-01-31
06/2020/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25⁄2013⁄QĐ-UBND ngày 24⁄9⁄2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-01-31
80/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-01-30
141/UBND-VX Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV. 2020-01-28
03/CĐ-UBND Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Conara trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-01-23
125/UBND-VX Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT-TTg của TTCP về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100⁄2019⁄NĐ-CP. 2020-01-21
111/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2020 của Chính về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 2020-01-17
73-KH/ĐUK Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03⁄02⁄1930 - 03⁄02⁄2020) 2020-01-14
452-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr⁄TU, Hướng dẫn số 06-HD⁄TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2020-01-13
38/KH-UBND Kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm quy định về vận chuyển hành khách, nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu dịp tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 2020-01-08
87-CV/BTG Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 2020-01-06
05-KH/BTG Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 2019-12-27
91-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2020 2019-12-25
3004/UBND-KTN Về việc Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển gia cầm,sản phẩm từ gia cầm qua biên giới. 2019-12-24
2993/KH-UBND Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-12-23
1676/QĐ-UBND Quyết định: Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Cuổi. 2019-12-19
43/2019/QĐ-UBND Quyết định Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 2019-12-12
2848/UBND-KTN Về việc tăng cường công tác thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019-12-06
1614/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 2019-12-05
1614/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 2019-12-05
2816/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76⁄NQ-CP ngày 18⁄6⁄2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai 2019-12-04
2817/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-12-04
1611/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Mường Kim II thuộc xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2019-12-04
435-CV/ĐUK Về việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy 2019-12-03
12-HD/ĐUK Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2022 2019-12-02
1604/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Nậm Củm 2 tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2019-12-02
1603/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Nậm Củm 3, tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2019-12-02
2788/UBND-KSTT Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2019 2019-11-29
334-KH/TU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL⁄TW, ngày 30⁄5⁄2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) 2019-11-27
335-KH/TU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL⁄TW, ngày 30⁄5⁄2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI.... 2019-11-27
336-KH/TU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL⁄TW, ngày 03⁄5⁄2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2019-11-27
406/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Canh Tý và mùa Lễ hội xuân 2020 2019-11-26
90-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 12 năm 2019 2019-11-21