Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
05-KH/BTG Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 2019-12-27
91-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2020 2019-12-25
435-CV/ĐUK Về việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy 2019-12-03
12-HD/ĐUK Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2022 2019-12-02
90-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 12 năm 2019 2019-11-21
87-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2019 2019-10-23
423-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X 2019-10-23
86-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2019 2019-09-23
77-CV/BTG Về việc tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 2019-09-23
76-CV/BTG Về việc tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 2019-09-20
74-CV/BTG Về việc hưởng ứng Cuộc thi ''Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III 2019-09-18
408-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL⁄TW; Chỉ thị số 36-CT⁄TW của Bộ Chính trị 2019-09-10
73-CV/BTG Về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn 2019-09-09
403-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai Kết luận số 55-KL⁄TW của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng 2019-08-30
402-CV/ĐUK Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ⁄TW; Kết luận số 54-KL⁄TW của Bộ Chính trị 2019-08-30
85-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2019 2019-08-21
71-CV/BTG Về việc tuyên truyền Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; công tác phòng, chống thiên tai; sử dụng mạng VCNet 2019-08-09
397-CV/ĐUK Về việc quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 212-KH⁄TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 2019-08-07
84-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2019 2019-07-22
390-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 138-KH⁄ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương 2019-07-17
389-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 211-KH⁄TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2019-07-15
66-KH/ĐUK Kế hoạch Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 2019-07-15
83-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28⁄7⁄1929 - 28⁄7⁄2019 2019-07-02
82-HD/BTG Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy 2019-06-25
81-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2019 2019-06-21
382-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận số 49, 50, 51-KL⁄TW của Ban Bí thư 2019-06-18
80-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05⁄6⁄1889- 05⁄6⁄2019) 2019-06-05
78-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2019 2019-06-04
Số 64-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02⁄9⁄1969 - 02⁄9⁄2019) và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT⁄TW 2019-05-22
ĐUK Phát động thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đợt 19⁄5⁄2019 - 19⁄5⁄2020) 2019-05-10
Số 76-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2019 2019-05-08
65-CV/BTG Về việc tuyên truyền Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019" 2019-05-06
74-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5⁄2019 2019-04-22
62-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT⁄TW, ngày 21⁄02⁄2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng 2019-04-19
71-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 2019-04-18
Số 348-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 187-KH⁄TU, ngày 26⁄02⁄2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2019-03-08
67/HD-BTG Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Trung ương 2019-03-07
Số 67-HD/BTG Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận, thông báo của Trung ương 2019-03-07
344-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT⁄TW, Kết luận số 44-KL⁄TW của Ban Bí thư; Công văn số 5908-CV⁄BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương 2019-02-27
Số 344-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT⁄TW, Kết luận số 44-KL⁄TW của Ban Bí thư; Công văn số 5908-CV⁄BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương 2019-02-27
14-KH/ĐTN Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019 2019-02-25
14-KH/ĐTN Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019 2019-02-25
65-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 3 năm 2019 2019-02-22
65-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 3 năm 2019 2019-02-22
339-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT⁄TW và Nghị quyết số 39-NQ⁄TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 43-KL⁄TW của Ban Bí thư 2019-02-14
65-HD/BTG Nội dung tuyên truyền tháng 02⁄2019 2019-01-28
56-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 2019-01-17
64-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 2019-01-03
63-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2019 2018-12-28
304-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL⁄TW, ngày 13⁄11⁄2018 của Bộ Chính trị 2018-12-06
53-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng 2018-11-27
61-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 12 năm 2018 2018-11-22
59-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2018 2018-10-25
285-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định, Hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 2018-10-24
58-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2018 2018-09-24
58-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2018 2018-09-24
57-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019 2018-09-10
56-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII 2018-09-05
55-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9⁄2018 2018-08-29
265-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB⁄TW của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL⁄TW của Ban Bí thư khóa XI 2018-08-10
41-CV/BTG Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 2018-08-09
155-TB/ĐU Thông báo Kết luận cuộc họp BCH Đảng bộ Sở Công Thương ngày 06⁄8⁄2018 2018-08-06
264-CV/ĐUK V⁄v quán triệt, triển khai thực hiện một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 2018-08-03
04-QĐi/ĐUK Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; chuyên viên các phòng, ban tham mưu của Đảng ủy Khối dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ 2018-08-02
54-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2018 2018-07-24
03-QĐi/ĐUK Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 2018-07-16
49-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. 2018-07-09
53-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng 2018-07-09
51-HD/BTG Hướng dẫn công tác tuyên giáo thực hiện công tác tôn giáo năm 2019 2018-07-03
02-QĐi/ĐUK Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 2018-06-06
2004-QĐ/ĐUK Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 2018-06-06
49-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2018 2018-06-01
37-CV/BTG V⁄v tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 2018-05-29
36-CV/BTG V⁄v học tập, quán triệt Kết luận số 23-KL⁄TW của Ban Bí thư (khóa XII) và báo cáo kết quả ổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luậ, quy định của Trung ương, của tỉnh 2018-05-23
0 Phát động thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19⁄5⁄2018-19⁄5⁄2019) 2018-05-10
48-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11⁄6⁄1948 - 11⁄6⁄2018) 2018-05-02
47-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2018 2018-04-27
48-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TW, Nghị quyết số 21-NQ⁄TW, ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 2018-04-20
235-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định, Chỉ thị của Trung ương và Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2018-04-18
09-HD/ĐUK Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018-04-06
46-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền tháng 4 năm 2018 2018-03-28
40-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02 năm 2018 2018-03-21
15-ĐL/BCĐTDTT Điều lệ giải bóng đá 7 người Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV năm 2018 2018-03-15
45-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền về công tác người cao tuổi năm 2018 2018-03-14
144-KH/BCĐ Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 2018-03-12
43-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 03⁄2018 2018-03-01
44-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ⁄TW Hội nghị lần thứ sáu và Nghị quyết số 19-NQ-TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 2018-02-13
41-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 2018-02-02
42-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018 2018-01-10
40-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng 2017-12-08
33-HD/BTG Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT⁄TW, ngày 19⁄7⁄2017 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng" 2017-08-28
34-HD/BTG Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07⁄11⁄1917 - 07⁄11⁄2017) 2017-08-28
32/HD-BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2017 2017-07-27
32-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2017 2017-07-27
36-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 2017-07-07
36-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 2017-07-07
30-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT⁄TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới" 2017-06-06
30-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT⁄TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới" 2017-06-06
28-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2017 2017-05-24
29-HD-BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27⁄7⁄1947 - 27⁄7⁄2017) 2017-05-24
49-HD/ĐTN Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017 2017-05-05
49-HD/ĐTN Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017 2017-05-05
25-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2017 2017-04-28
138-CV/ĐUK V⁄v chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2017 - 2020 2017-04-12
01 Tài liệu chuyên đề 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM 2017-04-11
25-KL/ĐUK Kết luận của BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại hội nghị lần thứ 9 nhiệm kỳ 2015-2020 2017-04-07
08-HD/ĐUK Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2017-04-04
24-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 3 năm 2017 2017-04-03
24-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4⁄2017 2017-03-24
33-KH/ĐUK Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 2017-03-15
32-KH/ĐUK Kế hoạch tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; công tác tuyên truyền biển, đảo; công tác thông tin đối ngoại năm 2017 2017-03-15
03-TT/ĐUK Thông tri của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 2017-03-10
122-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 3 năm 2017 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 2017-02-28
23-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 02 năm 2017 2017-02-24
30-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương 2017-02-24
07-CV/BTG Về việc quán triệt, triển khai Thông tri số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2017-02-24
23-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 3 năm 2017 2017-02-24
37-KH/ĐTN Kế hoạch thực hiện Đề án ''Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020" 2017-02-23
38-KH/ĐTN Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh niên năm 2017 2017-02-23
45-HD/ĐTN Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 2017-02-22
121-TB/ĐUK Thông báo chương trình làm việc tháng 02 năm 2017 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 2017-02-20
35-KH/ĐTN Thực hiện Nghị quyết số 05, 06 của BCH Trung ương và Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị khá XII 2017-02-13
34-KH/ĐTN Thực hiện Nghị quyết số 04 khóa XII của BCH Trung ương Đảng 2017-02-11
33-KH/ĐTN Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2017 2017-02-10
22-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế 2017-02-08
121-CV/ĐUK Về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017 2017-02-06
14-CTr/ĐTN Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017 2017-02-02
01-QĐ/ĐUK Quy định xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo 2017-01-24
21-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02 năm 2017 2017-01-23
20-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 2017-01-23
21-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 01 năm 2017 2017-01-18
27-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 2017-01-13
28-KH/ĐUK Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 2017-01-13
31-KH/ĐTN Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong cán bộ, ĐVTN, giai đoạn 2016-2020 2017-01-12
Số 10-CTr/ĐUK Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ⁄TW, ngày 30⁄10⁄2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 2017-01-03
26-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TW, ngày 01⁄11⁄2016; Nghị quyết số 06-NQ⁄TW, ngày 05⁄11⁄2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 07-NQ⁄TW, ngày 18⁄11⁄2016 của Bộ Chính trị 2017-01-03
Số 25-KH/ĐUK Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 07-NQ⁄TW, ngày 18⁄11⁄2016 của Bộ Chính trị 2016-12-30
Số 119-TB/ĐUK Thông báo Chương trình làm việc tháng 01 năm 2017 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 2016-12-30
Số 20-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tại hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020 2016-12-30
Số 09-CTr/ĐUK Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017 2016-12-30
Số 19-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 12 năm 2016 2016-12-29
Số 19-HD/BTGĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2017 2016-12-27
112-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai và tiếp tục thực hiện các Chỉ thị Ban Bí thư Trung ương Đảng 2016-12-15
Số 24-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Đề án '' Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020'' 2016-12-05
109-CV/ĐUK Về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cớ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT⁄TW 2016-12-02
18-HD/BTGĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 12 năm 2016 2016-11-29
229-CV/TU Về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cớ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT⁄TW 2016-11-28
227-VB/TU Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT⁄TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) 2016-11-25
104-CV/ĐUK Về việc thực hiện Kết luận số 03-KL⁄TW ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 2016-11-22
01-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ⁄TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 2016-11-21
96-CV/ĐU Về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng; kiểm điểm tập thế,cá nhân; đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2016 2016-11-17
09-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Coong đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 2016-11-17
Số 44- HD/ĐTN Hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn và Đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Đài biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 2016-11-15
29-KH/ĐTN Kế hoạch chỉ đạo Đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Chi đoàn và Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 2016-11-11
28-KH/ĐTN Kế hoạch tổ chức đại hội Chi đoàn và Đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 2016-11-11
Số 23-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2020 2016-11-08
08-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 2016-11-02
98-TB/ĐUK Thông báo Chương trình làm việc tháng 11 năm 2016 của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 2016-11-01
Số 02-TT/ĐUK Thông tri của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo đại hội các chi đoàn, đoàn cơ sở và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 2016-11-01
Số 22-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII 2016-11-01
17-HD/BTGĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11⁄2016 2016-10-31
Số 94-CV/ĐUK Về việc Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng TCCS đảng, đảng viên; công tác khen thưởng năm 2016 2016-10-26
Số 16-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 10 năm 2016 2016-10-25
Số 15-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại Hội nghị giao ban cấp ủy năm 2016 2016-10-21
02-KL/TU Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ-TU, ngày 16⁄3⁄2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) và định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2016-2020 2016-10-03
06-NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 2016-09-30
07-NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 2016-09-30
239-QĐ/TU Quyết định ban hành Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2020 2016-09-30
241-QĐ/TU Quyết định ban hành Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020 2016-09-30
63-BC/ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 2016-09-30
06-CV/BTG ĐUK Về việc phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 3 Khóa XII 2016-09-30
12-KL/ĐUK Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tại Hội nghị lần thứ 7 nhiệm kỳ 2015-2020 2016-09-30
16-HD/BTGĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10⁄2016 2016-09-29
11-KL/ĐUK Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 9 năm 2016 2016-09-26
64-BC/ĐUK Báo cáo kết quả tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 2016-09-14
85-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL⁄TW ngày 26⁄4⁄2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 2016-09-05
84-CV/ĐUK Về việc thực hiện thông báo kết luận số 13-TB⁄TW ngày 17⁄8⁄2016 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi đảng viên 2016-09-01
15/HD-BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2016 2016-08-31
79-CV-ĐUK Về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 8 2016-08-19
04-NQ/TU Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 2016-08-10
58-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 2016-08-09
14-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8⁄2016 2016-07-29
29-QĐ/TW Quy định thi hành Điều lệ Đảng 2016-07-25
56-KH/ĐU Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 2016-07-18
03-NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 2016-07-15
174-QĐ/TU Quyết định ban hành Đề án "Phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020 2016-07-15
72-CV/ĐUK Về việc viết bài thu hoạch sau học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và triển khai quán triệt Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị 2016-07-11
72-CV/ĐUK Về việc viết bài thu hoạch sau học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và triển khai quán triệt Chỉ thị 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị. 2016-07-11
71-CV/ĐUK Về việc triển khai một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị 2016-07-06
02/QĐ/ĐUK Quyết định ban hành thể lệ Hội thi "Tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác" 2016-07-05
13-HD/BTGĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7⁄2016 2016-06-28
53-BC-ĐUK Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 2016-06-28
02-NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 2016-06-28
14-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 2016-06-27
15/KH-ĐUK Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác" 2016-06-27
07-CT/ĐUK Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 2016-06-27
01-KL/TU Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ⁄TU, ngày 16⁄7⁄2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) nhằm đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp đến năm 2020 2016-06-20
150-QĐ/TU Quyết định ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020" 2016-06-20
153-QĐ/TU Quyết định ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cấp cơ sở, giai đoạn 2016-2020" 2016-06-20
132-QĐ/TU Quyết định ban hành Đề án "Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020" 2016-05-26