Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
193/TB-BCT Thông báo phát động Phong trào thi đua ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, giai đoạn 2021-2026 và các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 2021-09-15
2867/UBND-KTN V⁄v triển khai thực hiện Nghị quyết số 105⁄NQ-CP ngày 09⁄9⁄2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 2021-09-14
2913/UBND-KTN V⁄v triển khai giải pháp bình ổn thị trường phân bón 2021-09-11
5411/BCT-ĐTĐL Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19 2021-09-06
09/CT-BCT Về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương 2021-08-17
2471/UBND-VX Cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại. 2021-08-14
2450/UBND-KTN V⁄v: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn 2021-08-13
09/CT-UBND Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 2021-08-11
2411/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10⁄CT-TTg ngày 31⁄3⁄2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội 2021-08-11
2413/KH-UBND Kế hoạch triển khai Quyết định số 1157⁄QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 2021-08-11
4073/BCT-CT Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 2021-07-11
4055/BCT-KH Đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 2021-07-09
88/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 2021-07-09
790/QĐ-UBND Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Nghị quyết số 50⁄NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 2021-07-02
87/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 2021-07-02
1736/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34⁄NQ-CP ngày 25⁄3⁄2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 07-KH⁄TU ngày 06⁄01⁄2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 2021-06-17
1723/KH-UBND Kế hoạch hỗ trợ kết nối cung cầu hàng hóa nông nghiệp và sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-06-17
1731/UBND-TH V⁄v tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử 2021-06-17
1714/UBND-KTN V⁄v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản trong điều kiện dịch COVID-19 2021-06-16
08/CT-BCT Chỉ thị về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phúc tạp 2021-05-25
815/CV-BCĐ Hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5⁄2021”, “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31⁄5⁄2021” 2021-05-24
1312/UBND-TH V⁄v triển khai các nội dung hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 2021-05-17
07/CT-BCT Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp 2021-05-12
1311/UBND-KTN V⁄v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 2021-05-11
1203/UBND-VX Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 2021-05-08
1198/UBND-VX V⁄v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR 2021-05-07
1150/UBND-VX V⁄v nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 2021-05-04
57/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 2021-05-01
57/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 2021-05-01
773/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 259⁄QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 2021-03-31
1593/BCT-ATMT Về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong khai thác than 2021-03-23
30/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Sở Công Thương ngày 16 tháng 3 năm 2021 2021-03-19
802/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-03-08
506/KH-UBND Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 2021-03-05
505/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-03-05
762/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương năm 2021 2021-03-04
1083/BCT-TTTN Hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch 2021-03-01
15-CV/BTGĐUK Tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội XIII của Đảng 2021-02-22
384/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 2021-02-19
364/KH-UBND Kế hoạch công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-02-19
873/BCT-TTTN Đẩy mạnh lưu thông hàng hóa thiết yếu và tiêu thụ nông sản 2021-02-18
652/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các Dự án thủy điện Nậm Cấu và Nậm Cấu Thượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-02-18
364/KH-UBND Kế hoạch công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-02-17
478/QĐ-BCT Quyết định dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ 2021-02-09
348/UBND-KTN V⁄v triển khai công tác điều hành giá năm 2021 2021-02-09
3/2021/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu. 2021-02-05
4/2021/QĐ-UBND Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2021-02-05
294/UBND-VX V⁄v thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 2021-02-03
675/BCT-TTTN Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại chợ 2021-02-03
11-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ⁄ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 2021-02-03
14-CV/BTGĐUK Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 2021-02-02
345/BCT-ATMT Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 2021-01-20
54/UBND-TH V⁄v triển khai thực hiện Thông tư số 112⁄2020⁄TT-BTC ngày 29⁄12⁄2020 của Bộ Tài chính 2021-01-07
47/2020/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 67⁄2006⁄QĐ-UBND ngày 20⁄11⁄2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật 2020-12-28
1847/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ 2020-12-27
05-CTr/ĐUK Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-12-22
37-CV/ĐUK Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số: 1722⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2020-12-22
9764/BCT-ĐTĐL Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 2020-12-18
80/TB-UBND VV nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ (Gửi Bộ, ngành TW, UBND các tỉnh) 2020-12-17
43/2020/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu. 2020-12-16
921/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-12-15
2803/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 2020-12-02
2756/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên 2020-11-30
1685/QĐ-UBND Quyết định v⁄v thu tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử năm 2021 2020-11-26
3033/QĐ-BCT Quyết định về việc tổ chức "ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday năm 2020" 2020-11-23
74/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020. 2020-11-20
2671/UBND-KTN V⁄v tăng cường công tác quản lý đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh 2020-11-20
12/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, mùa khô năm 2020 -2021 2020-11-20
41/2020/QĐ-UBND Quyết định v⁄v ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-11-16
1494/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu, gas hóa lỏng tại bản Chiềng Ban 2, xã Mường kim, Huyện Than Uyên 2020-11-15
2555/UBND-KTN V⁄v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh 2020-11-09
2545/UBND-VX V⁄v đẩy mạnh đấu tranh chống vấn nạn sách giả 2020-11-09
1593/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hồng Thu Mông 5, thuộc xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. 2020-11-06
1600/QĐ-UBND Quyết đinh phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước công trình thủy điệnNậm Ban 3 tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2020-11-06
1600/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước công trình thủy điệnNậm Ban 3 tại xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2020-11-06
2528/KH-UBND Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu năm 2021 2020-11-05
2526/UBND-VX V⁄v tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm 2020-11-05
2837/QĐ-BCT Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 2020-11-05
13/CT-UBND Về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh 2020-11-04
2428/CTrHĐ-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 134⁄NQ-CP ngày 25⁄9⁄2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL⁄TW ngày 09⁄3⁄2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 2020-10-28
2419/UBND-KTN V⁄v triển khai hình thức văn bản quản lý, điều hành giá 2020-10-28
2410/UBND-KSTT V⁄v chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2020 2020-10-28
2403/UBND-VX V⁄v triển khai thực hiện Thông báo số 367⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-10-28
2400/UBND-VX V⁄v thực hiện hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai 2020-10-27
05-NQ/ĐH Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-10-23
1545/STTTT-BCVTCNTT V⁄v nguy cơ tấn công qua lỗ hổng trong VMware vCenter 2020-10-22
26-CV/ĐUK Quán triệt tuyên truyền tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 2020-10-14
03/KH-ĐUK Kế hoạch khảo sát, nắm tình hình việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-10-08
05-CV/BTGĐUK Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 2020-10-06
04-CV/BTG Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam 2020-09-24
1368/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh Lai Châu năm 2021 2020-09-23
2055/UBND-VX V⁄v triển khai thực hiện Thông báo số 337⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-09-23
2044/UBND-VX V⁄v tiển khai thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung theo nội dung Công văn số 7713⁄VPCP-KTTH 2020-09-22
1334/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Suối Ngang 2020-09-22
01-NQ/ThU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Lai Châu về phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu 2020-09-22
1357/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Kha Ứ 2. 2020-09-21
2012/UBND-TH V⁄v triển khai một số giải pháp nhằm xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 2020-09-18
1990/UBND-KTN Triển khai các Văn bản liên quan ngành Công Thương 2020-09-16
2025/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20⁄CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 2020-09-08
1888/UBND-KTN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35⁄CT-TTg ngày 01⁄9⁄2020 về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai 2020-09-08
1878/UBND-VX V⁄v tổ chức hoạt động tết Trung thu năm 2020 2020-09-07
1880/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 2020-09-07
1883/UBND-TH V⁄v triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 2020-09-07
1237/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2A 2020-09-04
1236/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2A 2020-09-03
1235/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Nghẹ 1A 2020-09-03
1238/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Cuổi 1 2020-09-03
1817/UBND-KTN V⁄v bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Nậm Xe 2, Nậm Xe 2A vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV 2020-08-31
56/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo Covid-19 2020-08-28
1704/UBND-KTN V⁄v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 98⁄NQ-CP ngày 03⁄10⁄2017 của Chính phủ 2020-08-28
1778/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-27
54/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu với UBND các huyện, thành phố 2020-08-25
1152/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nậm Củm 6 2020-08-24
1153/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2 2020-08-24
1154/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Hố Mít 2020-08-24
1158/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Van Hồ tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2020-08-24
1730/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-24
1729/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20⁄CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 2020-08-24
1098/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 889⁄QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-11
1618/UBND-KTN V⁄v triển khai thực hiện Chỉ thị số 29⁄CT-TTg ngày 23⁄7⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ 2020-08-10
01-CTr/ĐUK Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-08-10
16/CĐ-UBND Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biễn mới, phức tạp của bệnh Covid-19 2020-08-10
1605/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 283⁄TB-VPCP ngày 08⁄8⁄2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-08-08
1605/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 283⁄TB-VPCP ngày 08⁄8⁄2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-08-08
1604/UBND-VX V⁄v thực hiện hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 2020-08-07
1114/STTTT-TTBCXB V⁄v tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. 2020-08-05
1575/UBND-KTN V⁄v triển khai Quyết định số 1129⁄QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam 2020-08-04
1060/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Nậm Na 2 tại xã Huổi Luông, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ và xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2020-08-04
48/TB-UBND Thông báo kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2020 2020-07-31
01-NQ/ĐH Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 2020-07-31
14/CĐ-UBND Công điện về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh 2020-07-12
868/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Nậm Bụm 1 tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn 2020-07-08
864/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Cang A, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên 2020-07-07
855/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Nậm củm 4 thuộc các xã Mường Tè và Pa Ủ, huyện Mường Tè 2020-07-07
1348/UBND-KTN V⁄v hưởng ứng, triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 2020-07-06
1344/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 2020-07-06
02/HD-BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2020 2020-06-29
1384-CV/TU Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL⁄TW của Ban Bí thư 2020-06-25
21/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-06-24
889/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 2020-06-24
1559/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 2020-06-16
842/STTTT-BCVTCNTT V⁄v kiểm tra máy tính nhiễm mã độc kết nối tới mạng máy tính ma 2020-06-11
1365-CV/TU Về việc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 76-KL⁄TW 2020-06-11
07-KH/ĐUK Kế hoạch: Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 2020-06-02
41-CTr/TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ⁄TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 2020-06-01
47-CV/ĐUK Học tập, quán triệt, tuyên tuyền Chỉ thị số 44-CT⁄TW; Kết luận số 71-KL⁄TW; Hướng dẫn số 03-HD⁄TW của Ban Bí thư 2020-06-01
928/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ 2020-05-29
01/HD-BTGĐUK Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 06⁄2020 2020-05-28
01-HD/BTGĐUK Hướng dẫn nội dung truyên truyền tháng 6 năm 2020 2020-05-28
1369/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung một số mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện niêm yết giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa 2020-05-27
983/UBND-KTN V⁄v triển khai thực hiện Thông tư 09⁄2020⁄TT-BCT ngày 14⁄5⁄2020 2020-05-20
988/UBND-KTN V⁄v triển khai hoạt xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới 2020-05-20
974/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 182⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 2020-05-19
971/UBND-KTN V⁄v điều chỉnh kế hoạch sản xuất của Nhà máy thủy điện Lai Châu và Nhà máy thủy điện Bản Chát 2020-05-19
16/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-05-19
0/PĐTĐ Phát động thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đợt 19⁄5⁄2020 - 19⁄5⁄2021) 2020-05-19
950/UBND-VX V⁄v triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020 2020-05-15
561/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-05-15
896/UBND-KTN V⁄v triển khai hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua biên giới 2020-05-11
897/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 177⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 2020-05-10
20/CT-TTg Về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 2020-05-07
25-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 09-HD⁄TU ngày 29⁄4⁄2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2020-05-06
865/UBND-VX V⁄v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17⁄CT-TTg ngày 13⁄4⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm 2020-05-05
22/KH-BCĐ Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền năm 2020 2020-04-29
839/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 170⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 2020-04-29
852/UBND-KTN Triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích điện mặt trời 2020-04-29
839/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 170⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 2020-04-29
852/UBND-KTN Về việc triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích điện mặt trời 2020-04-29
825/UBND-VX Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến 2020-04-27
763 /UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 158⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-04-17
763/UBND-VX V⁄v thực hiện Thông báo kết luận số 158⁄TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 2020-04-17
542/STTTT-BCVTCNTT V⁄v cảnh báo nguy cơ mất ATTT từ phần mềm họp trực tuyến Zoom 2020-04-17
542/STTTT-BCVTCNTT V⁄v cảnh báo nguy cơ mất ATTT từ phần mềm họp trực tuyến Zoom 2020-04-17
50/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ⁄TW ngày 27⁄9⁄2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 2020-04-17
118/CV-BCĐ V⁄v phân luồng, khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc Covid-19 tại nơi làm việc 2020-04-16
468/VPUBND-HC Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 105 2020-04-14
98/CV-BCĐ V⁄v quán triệt, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh 2020-04-12
105/TB-BCSĐ Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 09⁄4⁄2020 2020-04-12
385/QĐ-UBND Công bố Danh mục loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 2020-04-10
27/TB-UBND Thông báo: Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBNd tỉnh tại phiên họp UBND tháng 3 năm 2020 2020-04-10
1106/QĐ-BCT Quyết định công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020 2020-04-10
47/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-04-08
372/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu, ga hóa lỏng tại bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè 2020-04-08
715/UBND-KTN Về việc triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 1294-CV⁄TU ngày 01⁄4⁄2020 2020-04-08
734/UBND-VX Triển khai thực hiện Thông báo số 146⁄TB-VPCP ngày 07⁄4⁄2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 2020-04-07
113a/KH-BCĐ Kế hoạch "triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020 2020-04-07
700/UBND-VX V⁄v thực hiện xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới 2020-04-07
08/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 2020-04-07
708/UBND-TH V⁄v triển khai thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy Lai Châu 2020-04-07
688/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr⁄TU ngày 28⁄12⁄2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ⁄TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 2020-04-06
84/TB-SYT Thông báo về việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 2020-04-03
318/ATMT-ATĐ Về việc thực hiện vận hành hồ chứa thủy điện trong mùa khô hạn 2020-04-03
458/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025" 2020-04-03
659/UBND-KSTT V⁄v hoạt động giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 2020-04-02
2324/BCT-KHCN Về việc triển khai thực hiện quy định lĩnh vực kinh doanh thực phẩm tại Nghị định số 17⁄2020⁄NĐ-CP 2020-03-31
16/CT-TTg Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 2020-03-31
645/UBND-TH V⁄v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 2020-03-31
647/UBND-TH V⁄v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-03-31
77/CV-BCĐ V⁄v tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với “bệnh nhân số 133” 2020-03-31
1054/QĐ-BCT Quyết đinh phê duyệt thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Công Thương thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng sa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 2020-03-31