Văn bản chỉ đạo, điều hành

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
2292/UBND-KTN Về việc tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh 2019-10-11
2286/UBND-KTN Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn 2019-10-11
10/CT-BCT Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp 2019-10-10
3041/QĐ-BCT Quyết định ban hành và áp dụng Bộ tiêu chí, mẫu thiết kế biển hiệu⁄ Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương 2019-10-08
41/CV-BTC V⁄v quán triệt một số nội dung công tác hậu cần, lễ tân Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu 2019-10-03
1198/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Bụm 1A 2019-10-01
1197/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung tại xã Mường So, huyện Phong Thổ 2019-10-01
1192/QĐ-UBND Quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-09-30
7193/BCT-TTTN Về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 2019-09-26
2128/UBND-TTPVHCC Về việc thực hiện Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công 2019-09-25
2124/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 2019-09-24
949/XNK-CN Về việc phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến 2019-09-23
63/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2019 2019-09-20
16-CV/BCĐ Về việc tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 2019-09-20
821/KH-ĐKTLN Kế hoạch kiểm tra liên ngành thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-20
1118/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-17
2054/UBND-KTN Về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án thủy điện Nậm Ban 3 2019-09-17
25/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-16
22/2019/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 15⁄2014⁄QĐ-UBND ngày 02⁄7⁄2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2019-09-13
1072/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án thủy điện Nậm Xe 2A 2019-09-09
1063/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Mít Luông 2019-09-09
1062/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Củm 2019-09-09
1061/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Luồng 2019-09-09
1462/QĐ-BCĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, trật tự Công trình Thủy điện Lai Châu 2019-09-09
1939/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55⁄2019⁄NĐ-CP ngày 24⁄6⁄2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 2019-09-06
182/KH-BCĐ Kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình đỏ lần thứ VIII năm 2020 "Giọt hồng Sông Đà", lần thứ III tỉnh Lai Châu 2019-09-06
1944/UBND-VX Về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh 2019-09-06
1906/UBND-VX về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp BCĐ liên ngành Trung ương về ATTP 2019-08-30
71/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 2019-08-30
1022/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 720⁄QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Lai Chau theo quy định tại Thông tư số 58⁄2014⁄TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 57⁄2015-TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương 2019-08-29
1010/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lai Châu 2019-08-28
496/TB-VPUBND Thông báo về việc hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu 2019-08-27
1611/KH-UBND Kế hoạch tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam 2019-08-26
15/2019/TT-BCT Thông tư sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 26⁄2018⁄TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 2019-08-26
951/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-08-23
990/QĐ-UBND Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-08-22
2617/QĐ-BCT Quyết định quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2019 2019-08-22
13/CT-UBND Chỉ thị về cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu 2019-08-21
1768/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 2019-08-21
1746/UBND-VX V⁄v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14⁄CT-TTg ngày 07⁄6⁄2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam 2019-08-19
961/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 2019-08-19
871/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện dự án: Công trình thủy điện Nậm Pạc 2 tại các xã Nậm Xe, Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2019-08-14
862/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-08-14
910/QĐ-UBND Quyết định phế duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Chản 2019-08-14
12/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-08-13
1640/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-08-13
911/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Pa Tần 1 2019-08-12
909/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Cầy 2019-08-12
894/QĐ-UBND Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương 2019-08-09
09/CT-BCT Chỉ thị về việc xây dựng và tăng cường thực hiện Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh 2019-08-08
1593/UBND-KTN Về việc mời tham gia Hội chợ Lai Châu năm 2019 2019-08-07
5677/KH-BCT Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 2019-08-07
16/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-08-05
10/CĐ-UBND Công điện về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 03 2019-08-02
03/QĐ-HĐ Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-08-01
836/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020 2019-07-31
246/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35⁄NQ-CP và Chỉ thị số 26⁄CT-TTg trong 6 tháng đầu năm 2019 2019-07-24
1429/UBND-KTN Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới 2019-07-23
14/2019/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 11⁄2016⁄QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu 2019-07-23
1437/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin của tỉnh Lai Châu năm 2020 2019-07-23
795/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-07-23
13/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu 2019-07-22
789/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-07-22
1405/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại Lai Châu năm 2019 2019-07-19
1406/UBND-KTN Về việc chỉ đạo ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm vào Việt Nam 2019-07-19
10/CT-UBND Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường xâu dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-07-18
12/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-07-18
09/CĐ-UBND Công điện về việc tăng cường triển khai các biện pháp khống chế Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-07-17
1404/UBND-KT Về việc bảo đảm an toàn cho người và công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố 2019-07-17
1377/UBND-TH Về việc phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở" 2019-07-17
2032/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (31⁄7⁄2019-31⁄7⁄2019) 2019-07-16
1371/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12⁄CT-TTg ngày 25⁄4⁄2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" 2019-07-16
1360/KH-UBND Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-07-16
1341/UBND-KTN Về việc thực hiện công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước và hạ du công trình thủy điện 2019-07-12
753/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt trữ lượng đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá làm vật liêu xây dựng thông thường mỏ đá Pá Mô, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu" (Trữ lượng tính đến tháng 01 năm 2019) 2019-07-12
754/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản 2019-07-12
1346/UBND-KTN Về việc nắm bắt diễn biến giá cả thị trường, dự báo, đề xuất biện pháp điều hành giá 2019-07-12
1329/UBND-KTN Về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước 2019-07-12
1334/UBND-KTN Về việc tăng cường triển khai công tác quản lý về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh 2019-07-12
09/CT-UBND Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán NSNN năm 2020 2019-07-11
42/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thủy điện có ảnh hưởng đến đất rừng ngày 09 tháng 7 năm 2019 2019-07-11
746/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình thủy điện Tà Páo Hồ 2019-07-11
735/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-07-09
734/QĐ-UBND Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và Thương mại quốc tế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-07-09
1275/KH-UBND Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17⁄NQ-CP ngày 07⁄3⁄2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 2019-07-05
1272/UBND-VX Về việc tăng cường thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 2019-07-05
1271/UBND-TH Về việc điều cỉnh nội dung thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 (lần 02) năm 2019 2019-07-05
229/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh và các giải pháp đảm bảo cung ứng điện đến năm 2030 2019-07-05
1996/QĐ-BCT Quyết định về việc ủy quyền cho Vụ trường Vụ thị trường trong nước cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 2019-07-04
13/BCĐ-QLTT Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng 2019-07-04
1246/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 2019-07-03
08/CĐ-UBND Công điện về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão cố 2 2019-07-03
549/STP-PBGDPL Về việc định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2019 2019-07-03
697/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Nậm Ban 2 thuộc xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2019-07-03
684/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu 2019-07-02
694/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm côn nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-07-02
212-KH/TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ⁄TW ngày 15⁄01⁄2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 2019-07-01
08/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh 2019-06-28
39/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 (lần 2) năm 2019 2019-06-28
06/CĐ-UBND Công điện về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh 2019-06-27
656/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng diêu thị và dịch vụ thương mại tổng hợp 2019-06-27
07/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế để giảm nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-06-26
1136/UBND-KTN Về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ trên địa bàn tỉnh 2019-06-24
34/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội thảo khoa học góp ý bản thảo sách "Địa chí tỉnh Lai Châu" 2019-06-21
611/QĐ-UBND Quyết định về việc giao cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 2019-06-11
209-KH/TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ⁄TW, ngày 22⁄10⁄2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới 2019-06-10
30/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tai phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 01) năm 2019 2019-06-10
604/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành các chỉ tiêu triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2019 2019-06-10
1603A/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bão bỏ trong lĩnh vực cạnh tranh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2019-06-10
29/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019 2019-06-06
585/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Củm 5 2019-06-06
582/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Vàng Ma Chải 3 2019-06-06
584/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2 2019-06-06
583/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Chu Va 2 2019-06-06
29/TB-UBND Thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019 2019-06-06
14/KH-BTC Kế hoạch chi tiết tổ chức hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019 2019-06-06
587/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Hua Chăng 2 2019-06-06
591/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Lon 2019-06-06
589/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Mở 2 2019-06-06
592/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Phiêng Lúc 2019-06-06
590/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Lụm 1 2019-06-06
586/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Van Hồ 2019-06-06
588/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xe 2 2019-06-06
1510/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2019-05-31
536/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (gọi tắt là chỉ số cải cách hành chính) năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-05-29
07/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-05-27
874/UBND-NC Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 2019-05-24
859/UBND-KTN Về việc quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh 2019-05-23
852/UBND-KTN Về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Trạm biến áp 220kV Mường Tè và đường dây 220kV Mường Tè - Trạm biến áp 500kV Lai Châu 2019-05-22
822/KH-UBND Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2018 2019-05-17
459/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-05-17
823/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-05-17
829/UBND-VX Về việc yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc quản lý, cung cấp và đăng tải nội dung trên Trang thông tin điện tử 2019-05-17
209-TB/VPTU Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh 2019-05-16
212-TB/VPTU Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần tập đoàn Hưng Hải 2019-05-10
213-TB/VPTU Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Tổng Công ty Khoáng sản - TKV 2019-05-10
447/SCT-QLNL Về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình thủy điện Nậm Cấu 2 2019-05-09
389/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020 2019-04-29
658/UBND-KTN về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trạm biến áp 220kV Mường Tè và đường dây 220kV Mường Tè - Trạm biến án 500kV Lai Châu 2019-04-25
387/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Đường dây 110kV từ TBA 220kV thủy điện Lai Châu - Mường Lay 2019-04-24
388/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Đường dây 110kV Mường Tè - Nậm Bụm 2 - Nậm Bụm 1 - Nậm Ban và mở rộng ngăn lộ 110kV Nậm Ban 2019-04-24
73-HD/BTG Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19⁄5⁄1959 - 19⁄5⁄2019) 2019-04-24
645/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa khóa XIII trong thời gian tới (2019-2020) 2019-04-24
382/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-04-23
546/KH-UBND Kế hoạch triển khai phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" 2019-04-23
10/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 2019-04-22
609/UBND-KTN Về việc chấn chỉnh hoạt động tại các chốt kiểm dịch động vật 2019-04-19
04/CĐ-UBND Công điện khẩn về việc phòng cháy, chữa cháy rừng 2019-04-19
03/CĐ-UBND Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30⁄4 và 01⁄5⁄2019 2019-04-18
363/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh 2019-04-16
358/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu 2019-04-16
569/UBND-KTN Về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi 2019-04-12
911/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019-04-12
800/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính Phủ 2019-04-03
481/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019 2019-04-01
300/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 919⁄QĐ-UBND ngày 25⁄7⁄2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 2019-03-28
40/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2019" 2019-03-27
252/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiền dùng hàng Việt Nam" tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-03-25
278/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng đào tạo cho kao động nông thôn năm 2019 2019-03-22
648/QĐ-BCT Quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 2019-03-20
262/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-03-15
261/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-03-15
77/KH-VPCP Kế hoạch thông tin, tuyên truyền năm 2019 2019-03-07
202/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-03-06
201/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-03-05
04/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh 2019-03-05
266/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-03-05
189/KH-UBND Quyết định tổ chức điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-03-01
199/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-03-01
10/QĐ-VPTT Quyết định ban hành Quy định về nguyên tắc làm việc và phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chuyên viên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2019-03-01
10/QĐ-VPTT Quyết định ban hành Quy định về nguyên tắc làm việc và phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chuyên viên, Văn phòng thương trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2019-03-01
88/KH-TTR Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2019 2019-03-01
06/KH-BCĐ Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-02-27
162/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trường đầu tư dự án thủy điện Chu Va 2A, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường 2019-02-26
164/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Pạc 1A, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ 2019-02-26
163/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Xe 2A, xã Mường So, huyện Phong Thổ 2019-02-26
165/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Pa Tần 2, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ 2019-02-26
168/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Mường Kim 3, xã Mường Kim, huyện Than Uyên 2019-02-26
155/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Củm 4 thuộc xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2019-02-25
396/QĐ-BCT Quyết định về việc chỉ định đơn vị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 2019-02-25
03/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 2019-02-20
03/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019 2019-02-20
118/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 2019-02-19
309/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2019 2019-02-15
153/KH-UBND Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-02-13
145/STTTT-BCVTCNTT Về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và bóc gỡ các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào các tổ chức hạ tầng quan trọng 2019-02-13
05/KH-BCĐ389 Kế hoạch công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 2019-01-31
55/QĐ-UBND Quyết định về việc phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Nậm Na 1 thuộc xã Ma Ly Pho và xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ 2019-01-29
08/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019-01-29
50/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Sì Lường 1 2019-01-22
93/KH-UBND Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-01-22
112A/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2019-01-22
85/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019 2019-01-21
02/2019/TT-BCT Thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió 2019-01-15
27/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2019 thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-01-15
26/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-01-15
17-CTr/ĐTN Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019 2019-01-14
17/UBND-TH Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 2019-01-05
1692/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 2018-12-28
1695/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-12-28
5106/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2019 2018-12-27
00 Nội dung ký kết giao ước thi đua của khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về kinh tế - kỹ thuật 2018-12-26
1632/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viễn thông Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 2018-12-25
34/KH-BCĐ Kế hoạch kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP 2018-12-24
1619/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Hua Bum, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2018-12-24
1613/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Nậm Na 1, xã Ma Ly Pho và xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ 2018-12-21
4603/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa dổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2018-12-12
1992/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019 2018-12-09
1995/UBND-TM Về việc xây dựng Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 2018-12-07
1992/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019 2018-12-06
1546/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Củm 5 2018-12-06
1990/UBND-KSTT Về việc kết nối liên thông phần mềm QLVB&ĐH với trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm 2018-12-06
1991/UBND-KSTT Về việc triển khai sử dụng thử nghiệm Phần mềm Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-iGate 2018-12-06
4501/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2018-12-05
1975/UBND-NC Về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 2018-12-04
1512/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt dự án "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-12-04
170-KH/TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ⁄TW, ngày 21⁄5⁄2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp 2018-12-03
1494/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2021 2018-11-30
1502/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 1035⁄QĐ-UBND ngày 08⁄9⁄2017 của UBND tỉnh Lai Châu 2018-11-30
1950/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 2018-11-30
6990/BCT-ATTM Về việc đính chính thông tin tại Quyết định số 2089A⁄QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương 2018-11-28
1451/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị nhóm Công tác liên hợp lần thứ VII giữa các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang - Việt Nam với các tỉnh Vân Nam - Trung Quốc 2018-11-27
1913/UBND-TH Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước và tổ chức điều hành ngân sách trong thời gian còn lại năm 2018 2018-11-27
882-TB/TU Thông báo Hội nghị lần thứ mười bảy Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII 2018-11-26
4374/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 2018-11-23
1322/BCĐCCHC-TGV Về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính 2018-11-22
29/QLTT-NVTH Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc 2018-11-21
9494/BCT-VP Về việc hướng dẫn tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2018 2018-11-20
1414/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-11-19
1413/QĐ-SCT Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-11-19
1836/QĐ-UBND Quyết định thực hiện Nghị quyết số 102⁄NQ-CP ngày 03⁄8⁄2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-11-19
36/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-11-16
157-TB/BCS Thông báo Kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 14⁄11⁄2018 2018-11-16
43/2018/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 2018-11-15
1816/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61⁄2018⁄NĐ-CP ngày 23⁄4⁄2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 2018-11-15
44/2018/TT-BCT Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia 2018-11-15
4275/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2018-11-14
4289/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu đối với dự án thủy điện Nậm Bụm 2 2018-11-14
4288/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu đối với dự án thủy điện Nậm Lụm 2 2018-11-14
9266/KH-BCT Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 2018-11-14
1402/UBND-TM Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc 2018-11-14
1400/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26⁄CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Hội nhập kinh tế Quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn 2018-11-14
65/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tai phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2018 2018-11-09
2774/CT-BCH Chỉ thị về việc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019 2018-11-09
1783/UBND-CN Về việc xây dựng đường điện cho các hộ dân bị sạt lở sau khi di chuyển đến nơi ở mới 2018-11-08
1377/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Viettel tại tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 2018-11-06
1772/UBND-VX Về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 14⁄CT-TTg ngày 06⁄11⁄2018 của Thủ tướng Chính phủ 2018-11-06
06-HD/BTCTU Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 2018-11-06
1376/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-11-06
15-QĐi/TU Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị 2018-11-05
1753/UBND-NC Về việc tăng cường công tác quản lý VK, VLN, CCHT và pháo trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 2018-11-02
1351/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-11-02
1730/UBND-TM Về việc đẩy mạnh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 2018-11-01
1725/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-11-01
1715/KH-UBND Kế hoạch Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 2018-10-31
14/QLTT-NVTH Về việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn lậu dầu ma-dút 2018-10-30
1316/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Hản 1, tại các xã Mường Tè, Nậm Khao, huyện Mường Tè 2018-10-26
1305/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị thị trấn Tân Uyên và vùng phụ cận đến năm 2030, tỷ lệ 1⁄5.000 2018-10-24
1648/UBND-CN Về việc tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, xây dựng, vận hành các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh 2018-10-18
1291/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-10-18
1293/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-10-18
1294/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-10-18
1292/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-10-18
3612/QĐ-BCT Quyết định về việc chỉ định đơn vị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 2018-10-08
1212/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vàng Ma Chải 2018-10-05
1200/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, gas hóa lỏng xã Pắc Ta 2018-10-04
1201/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ 2018-10-04
60/TB-UBND Thông báo về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 2018-10-04
1198/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề tài "Nghiên cứu, biên soạn địa chí tỉnh Lai Châu" 2018-10-04
1546/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 2018-10-04
1181/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-09-28
1495/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2018 2018-09-27
3437/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Huội Quảng 2018-09-24
1461/UBND-VX Về việc tổ chức lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo nghi thức quốc tang 2018-09-24
09/CT-UBND Chỉ thị đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 2018-09-24
689-CV/TU Về việc quán triệt và triển khai thực hiện quy định số 07-QĐi⁄TW của Bộ Chính trị 2018-09-18
1132/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Mường Mô 2018-09-17
1131/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng siêu thị và dịch vụ thương mại tổng hợp tại tổ 12, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2018-09-17
14/CĐ-UBND Công điện về việc chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut 2018-09-14
1403/UBND-TH Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 113⁄2018⁄NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄NĐ-CP về chính sách tinh giản biêm chế 2018-09-14
161-KH/TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ⁄TW của ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 2018-09-13
767/STTTT-BCVTCNTT Về việc cảnh báo nguy cơ lây nhiễm mã độc cho các mạng CNTT của cơ quan Đảng, Nhà nước 2018-09-12
3248A/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2018-09-07
12/2018/QĐ-UBND Quyết định quy định thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020 2018-09-04
1015/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lai Châu 2018-09-04
12/CĐ-UBND Công điện về việc chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất 2018-08-31
74/KH-BCĐ Kế hoạch kiểm tra, giám sát ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-08-31
1004/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-08-31
1005/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2018-08-31
1006/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas hóa lỏng tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ 2018-08-31
995/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-08-29
1316/UBND-XD Về việc chủ trương thực hiện quản lý xe ô tô, mô tô, xe gắn máy ra vào trong khu vực trụ sở Hành chính - Chính trị tỉnh 2018-08-29
1326/UBND-VX Về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2018 2018-08-29
3074/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 22⁄CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước 2018-08-29
980/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2018-08-28
71/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 2018-08-28
07/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở 2018-08-28
979/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề cương Dự án "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-08-28
935/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí về xã nông thông mới của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 2018-08-28
660/BĐLC-KHKD V⁄v Chương trình miễn phí chuyển trả kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan giải quyết TTHC đến tay các tổ chức, doanh nghiệp và người dân qua dịch vụ BCCI trong tháng 9 năm 2018 2018-08-27
1297/KH-UBND Kế hoạch triển khai ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh 2018-08-27
50/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2018 2018-08-23
976/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án chợ đầu mối tính Lai Châu 2018-08-23
21/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 47⁄2014⁄TT-BCT ngày 05⁄12⁄2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59⁄2015⁄TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 2018-08-20
11/CĐ-UBND Công điện v⁄v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 02⁄9 và khai giảng năm học mới 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-08-17
2903/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành "Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025" 2018-08-16
950/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mà Lù Thàng 2018-08-16
107/2018/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo 2018-08-15
1235/UBND-TH Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 140⁄2017⁄NĐ-CP ngày 05⁄12⁄2017 của Chính Phủ 2018-08-14
1221/UBND-TM Về việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 2018-08-13
6319a/BCT-KHCN Về việc triển khai thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 2018-08-13
2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNN-BCT Quy chế phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý 2018-08-08
1192/UBND-NC Về việc tăng cường công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh 2018-08-08
11/KH-BCĐ389 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền 2018-08-08
2754/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Lai Châu 2018-08-06
06/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu 2018-08-06
1794/QĐ-UBND Quyết định về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh danh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán lẻ trên địa bàn thành phố Lai Châu 2018-08-01
851/QĐ-UBND Quyết định về việc sáp nhập các đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương 2018-07-31
839/QĐ-UBND Quyết định về việc giải thể, sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương 2018-07-31
852/QĐ-UBND Quyết định về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68⁄2000⁄NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức Hội đặc thù tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-07-31
2640/QĐ-BCT Quyết định về việc điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2018-07-30
1140/KH-UBND Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu năm 2019 2018-07-27
1122/KH-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 2018-07-24
19/2018/TT-BCT Thông tư quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương 2018-07-19
767/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh phân công công tác giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 2018-07-19
21/CT-TTg Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm Chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông 2018-07-18
268/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 2018-07-18
5492/BCT-QLTT Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện các loại hàng hóa nhập khẩu, hàng không rõ nguồn gốc 2018-07-11
717/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Cuổi 2018-07-06
718/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Củm 1, Nậm Củm 5 2018-07-06
703/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với viên chức hành chính 2018-07-05
14/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26⁄2014⁄TT-BCT ngày 28 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2018-06-28
2195/QĐ-BCT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2018-06-25
05/CT-UBND Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán NSNN năm 2019 2018-06-25
835/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018⁄NQ-CP ngày 15⁄5⁄2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-06-13
1024/UBND-NC Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-06-10
596/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-06-08
597/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-06-08
1938/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập bổ sung năm 2018 công trình thủy điện Lai Châu 2018-06-05
1930/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt phương án Phòng chống Lụt bão bảo đảm an toàn đập bổ sung năm 2018 công trình thủy điện Nậm Na 3 2018-06-05
1929/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập bổ sung năm 2018 công trình thủy điện Nậm Na 2 2018-06-05
26-CTr/TU Chương trình hành động về xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân 2018-05-31
562/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ 2018-05-31
554/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Suối Lĩnh tại xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2018-05-30
1866/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018⁄NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo 2018-05-30
06-KH/ĐTN Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 2018-05-30
23/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 56⁄2017⁄QĐ-UBND ngày 03⁄10⁄2017 của UBND tỉnh Lai Châu 2018-05-30
549/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2018-05-29
1833/QĐ-BCT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ 2018-05-28
392/KH-SCT Kế hoạch tổ chức thẩm định thực tế về điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất thực phẩm 2018-05-28
32/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2018 2018-05-25
718/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 136-KH⁄TU ngày 20⁄3⁄2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TW ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 2018-05-25
09/2018/TT-BCT Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường 2018-05-23
502/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (chỉ số cải cách hành chính) năm 2017 của các sở, ban, ngành, tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên đại bàn tỉnh Lai Châu 2018-05-22
684/KH-UBND Kế hoạch triển khai Quyết định số 574⁄QĐ-TTg ngày 25⁄4⁄2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ 2018-05-22
675/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05⁄6⁄2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-05-18
485/QĐ-UBND Quyêt định xử phạt vi phạm hành chính 2018-05-17
19-2018/NQ-CP Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quôc gia năm 2018 và những năm tiếp theo 2018-05-15
34/KH-BCĐ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng "Ngày thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2018" tỉnh Lai Châu 2018-05-14
02/KH-HĐBTQ Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 2018-05-14
646/KH-UBND Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018 - 2020 2018-05-14
477/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng siêu thị và dịch vụ thương mại tổng hợp tại tổ 12, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2018-05-14
476/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Sì Lường 1 thuộc xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè 2018-05-14
15/KH-BCĐ Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lai Châu lần thứ V" năm 2018 2018-05-14
640/KH-UBND Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2018-05-11
472/QĐ-UBND Quyết định về việc chấp thuận đăng ký thu hồi, sử dụng khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất xây dựng công trình thủy điện Nậm Cấu 2 tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè 2018-05-11
471/QĐ-UBND Quyết định về việc chấp thuận đăng ký khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất xây dựng công trình thủy điện Nậm Cấu 1, xã Bum Tở, huyện Mường Tè 2018-05-11
04/CT-UBND Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 2018-05-10
01/QĐ-PCTT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-05-10
460/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-05-10
03/CT-BCT Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 2018-05-09
03/CT-BCT Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 2018-05-09
17/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trông quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-05-09
455/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Đích 2 tại xã Khun Há, huyện Tam Đường 2018-05-09
454/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Đích 1 tại xã Khun Há, huyện Tam Đường 2018-05-09
447/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pạc 2 tại xã Sin Suổi Hồ và Nậm Xe, huyện Phong Thổ 2018-05-09
446/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pạc 1 tại xã Sin Suổi Hồ và Nậm Xe, huyện Phong Thổ 2018-05-09
445/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố lựa chọn bổ sung Doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 5) năm 2018 2018-05-09
443/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2018-05-08
3588/BCT-HC Về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng amiang trắng sản xuất tấm lợp 2018-05-08
570-CV/TU Về việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT⁄TW ngày 20⁄01⁄2018 của Ban Bí thư 2018-05-07
423/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu 2018-05-02
30/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2018 2018-04-27
574/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 2018-04-25
10-QĐi/TU Quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 2018-04-20
386/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án căm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Nậm Thi 2 2018-04-19
04-KH/BCĐ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TU, ngày 09⁄9⁄2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới năm 2018 2018-04-18
511/UBND-NC Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2018-04-18
369/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu 2018-04-16
362/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ 2018-04-13
485/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 2018-04-13
628/KH-BCĐ Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 2018-04-12
13/2018/QĐ-UBND Quyết định quy định cách thức và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-04-12
1229/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành⁄bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2018-04-12
477/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-04-12
673-TB/TU Thông báo Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII 2018-04-11
456/UBND-TH Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua kỳ họp thứ 6 2018-04-10
245/QĐ-SCT Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực đối với điện lực thành phố Lai Châu 2018-04-10
88/KH-BCĐ Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai và phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 2018-04-06
09-HD/ĐUK Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018-04-06
328/QĐ-UBND Quyết định về việc chấp thuận đăng ký thu hồi khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi công trình để phục vụ thi công thủy điện Nạm Sì Lường 1 tại xã Pa Vệ Sử và xã Bum Tở, huyện Mường Tè 2018-04-05
327/QĐ-UBND Quyết định về việc chấp thuận đăng ký thu hồi khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi công trình để phục vụ thi công thủy điện Nậm Sì Lường 1 tại xã Pa Vệ Sử và xã Bum Tở, huyện Mường Tè 2018-04-05
334/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm tronh lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-04-05
337/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong và các lối mở trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2018-04-05
03/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-04-05
335/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025 2018-04-05
435/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện kết luận số 114-KL⁄TW , ngày 14⁄7⁄2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về "nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp" 2018-04-05
336/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-04-05
424/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-04-04
141-KH/TU Kế hoạch bổ sung Kế hoạch số 20-KH⁄TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT⁄TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng " 2018-04-04
231-CV/ĐUK Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-QĐ⁄TW của Bộ Chính trị 2018-04-03
311/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2018-04-03
324/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP)" năm 2018 2018-04-02
393/UBND-VX Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15⁄2018⁄NĐ-CP của Chính Phủ 2018-03-30
285/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép điều chỉnh bổ sung công nghệ khai thác khoáng sản 2018-03-29
25/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 2018-03-29
46-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4⁄2018 2018-03-28
369/UBND-VX Về việc đôn đốc triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice thực hiện kết nối liên thông 4 cấp chính quyền 2018-03-27
265/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố lựa chọn bổ sung Doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 4) năm 2018 2018-03-23
136-KH/TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TW ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 2018-03-20
137/KH-TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ⁄TW ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới 2018-03-20
02/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường, đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 2018-03-20
20/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2018 2018-03-19
810/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ⁄TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới của Bộ Công Thương 2018-03-15
237/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Nậm So 2 tại xã Nậm Xe và xã Mường So, huyện Phong Thổ 2018-03-14
235/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm So 1, tại xã Nậm So, huyện Tam Đường 2018-03-14
236/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Han tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ và xã Thèn Sin, huyện Tam Đường 2018-03-14
234/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phát triển đô thị thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2030 2018-03-12
229/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ đập; phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập và phương án phòng chống lũ lụt đảm bảo an toàn đập công trình thủy điện Nậm Thi 2 2018-03-09
228/QĐ-UBND Quyết định tổ chức điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-03-08
86/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Công Thương 2018-03-06
07/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-03-06
221/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 2018-03-06
135-KH/TU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 18-KL⁄TW, ngày 22⁄9⁄2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT⁄TW của Ban Bí thư khóa X về khóa X "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới 2018-03-06
07-QĐ/TU Quy định về luan chuyển cán bộ 2018-03-06
687/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018 2018-03-02
253/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV 2018-03-01
134/KH-SCT Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 2018-02-28
05/KHBCĐ389 Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 2018-02-22
4707/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thru tục hành chính mới ban hành mới ban hành⁄TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄TTHC bị hỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2018-02-18
218/UBND-NC Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa hanh khô đầu năm 2018 2018-02-12
160/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Ka Lăng 2018-02-08
161/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Bản Hà Giang, xã Bản Giang, huyện Tam Đường 2018-02-08
157/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-02-08
04/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 11⁄2017⁄QĐ-UBND ngày 08⁄5⁄2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 2018-02-07
206/UBND-NC Về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-02-07
144/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn 2018-02-07
133/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Mường Kim II, tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên 2018-02-07
494/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa nhỏ tỉnh Lai Châu 2018-02-06
127/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố lựa chọn bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 2) năm 2018 2018-02-05
126/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Lụm 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ 2018-02-05
473A/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2018-02-05
118/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố năm 2017 2018-02-02
570/QĐ-UBND Quyết định v⁄v tặng "Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc" cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác năm 2017 2018-02-02
121/QĐ-UBND Quyết định v⁄v tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016-2017 2018-02-02
03/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-02-01
182/UBND-KT Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 2018-02-01
416/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2018-01-31
03/KH-BCĐ Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2018 2018-01-31
152/UBND-VX Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội năm 2018 2018-01-31
107/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-01-31
146/KH-UBND Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của UBND tỉnh Lai Châu 2018-01-30
141/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu, năm 2018 2018-01-29
01/KH-BCĐ Kế hoạch kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP 2018-01-26
736/BCT-ATMT Về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 2018-01-25
334/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020 2018-01-24
120/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 2018-01-24
62/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2018 của Chính phủ và các Nghị quyết HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàDdự toán NSNN năm 2018 2018-01-22
24-CTr/TU Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ-TW, ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 2018-01-22
24-CTr/TU Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ⁄TW, ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 2018-01-22
618/TB-TU Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII 2018-01-18
40/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2017 2018-01-18
69/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 2018-01-17
37/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-01-17
16-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2018 2018-01-16
56/UBND-VX Về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 2018-01-15
39-KL/ĐUK Kết luận của Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tại Hội nghị lần thứ 12 nhiệm kỳ 2015 - 2020 2018-01-15
216/KH-BCĐ389 Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng 2018-01-10
13/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên Đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018 2018-01-10
32/UBND-TM Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 2018-01-09
43/KH-UBND Kế hoạch mở rộng phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2018 2018-01-09
03/TB-UBND Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính 2018-01-09
53/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 2018-01-08
22/KH-UBND Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-01-08
15/QĐ-UBND Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh lần 2 năm 2017 2018-01-08
18/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Nậm Củm 1 tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2018-01-08
17/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Nậm Củm 5, tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2018-01-08
13/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 2018-01-06
119/BCT-KHCN Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên lưới điện phân phối 2018-01-05
01/QĐ-BCĐ389 Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2018-01-04
4495/QĐ-BCT Quyết định về giá bán điện 2017-12-30
4872/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 2017-12-29
36/2017/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39⁄2013⁄TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng 2017-12-29
18/CT-UBND Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 2017-12-29
18/CT-UBND Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 2017-12-29
1712/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018 2017-12-29
1713/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu 2017-12-29
1714/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lai Châu 2017-12-29
36/KH-BCĐ Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 2017-12-29
2391/UBND-TH Về việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT⁄TW ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2017 2017-12-29
1717/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 2017-12-29
1716/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình MTQG năm 2018 2017-12-29
1685/QĐ-UBND Quyết định thành lập đội công tác điều hành các hoạt động tại cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong và các lối mở trên địa bàn huyện Mường Tè 2017-12-28
1684/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2018 2017-12-28
1683/QĐ-UBND Quyết định về công bố lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa của cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (đợt I) năm 2018 2017-12-28
33/2017/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung mã số HS trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29⁄2016⁄TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 2017-12-28
4830/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2018 2017-12-27
17/CT-BCT Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018 2017-12-27
2347/KH-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-12-26
1656/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-12-26
2338/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 2017-12-22
2337/UBND-CN Về việc tăng cường công tác quản lý và chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh 2017-12-22
12080/KH-BCĐ389 Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 2017-12-22
04/CT-BTC Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 2017-12-22
29/2017/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini 2017-12-20
4705/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành mới ban hành⁄TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄TTHC bị hỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2017-12-18
2039/QĐ-TTg Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 2371, Nghị quyết số 2375 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2017-12-18
1612/QĐ-UBND Quyết định về việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản 2017-12-18
1601/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Nậm Cấu 2 2017-12-15
1602/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh đầu tư dự án Công trình thủy điện Nậm Cấu 1 2017-12-15
1596/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án showroom quảng bá, giới thiệu sản phẩm chè Lai Châu 2017-12-14
27/KH-SCT Kế hoạch kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng nhôm trên địa bàn tỉnh của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP 2017-12-12
1237/KH-BCĐ389 Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 2017-12-11
4626/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2018 của Cục Quản lý thị trường 2017-12-11
26/BCĐ-SCT Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường mòn, lối mở khu vực biên giới 2017-12-11
1170/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, người lao động Sở Công thương 2017-12-04
179/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2018 2017-12-02
4507/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết số 103⁄NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ⁄TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế kinh tế mũi nhọn 2017-12-01
1136/TB-SCT Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm 2017-12-01
25/2017/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 2017-11-29
1542/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Tà Páo Hồ 2017-11-29
1531/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 2017-11-24
1500/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Chu Va 2 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường 2017-11-22
1520/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 2017-11-22
2159/UBND-TM Về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 105⁄2017⁄NĐ-CP ngày 14⁄9⁄2017 của Chính Phủ về kinh doanh rượu 2017-11-22
4367/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 2017-11-21
4317/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-11-16
1083/SCT-VP Về việc hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017 2017-11-16
1465/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 2017-11-14
1468/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Sì Lường 1A, tại xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè 2017-11-14
2107/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành chính vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 2017-11-14
1456/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Sì Lường thuộc thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè 2017-11-13
1455/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Hua Chăng thuộc thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 2017-11-13
2068/UBND-NC Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 2017-11-09
2069/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển" giai đoạn 2017 - 2020 2017-11-09
1853/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận doanh nghiệp quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu 2017-11-08
14/CT-BCT Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 2017-11-07
02/2017/TT-VPCP Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 2017-10-31
1992/KH-UBND Kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 2017-10-27
1319/QĐ-UBND Quyết định về việc tổ chức điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-10-27
1988/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-10-27
1329/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 8) năm 2017 2017-10-27
1292/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 2017-10-26
1290/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017 - 2020" 2017-10-26
9597/BCT-QLTT Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu 2017-10-25
9757/KH-BCT Kế hoạch tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 2017-10-20
9628/BCT-QLTT Về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón 2017-10-17
3949/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2017-10-17
3961/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2017-10-17
3962/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu đối với dự án thủy điện Nậm Bụm 1 2017-10-17
3959/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2017-10-17
1904/UBND-NC Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT trong những tháng cuối năm 2017 2017-10-16
60/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-10-16
3938/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2017-10-16
1163/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Nậm Khao 1, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè 2017-10-12
1482/BCĐCCHC-SNV Về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý IV năm 2017 2017-10-09
1173/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 7) năm 2017 2017-10-04
13/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 2017-10-04
1166/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, ga hóa lỏng xã Pắc Ta 2017-10-03
1165/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kin doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, gas hóa lỏng Thèn Sin 2017-10-03
1167/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas và các sản phẩm hóa dầu tại xã Sơn Bình, huyện Tạm Đường 2017-10-03
1127/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Dự án năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng phần hạ áp tỉnh Lai Châu 2017-09-28
1126/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Dự án năng lượng nông thôn II (REII) phần hạ áp tỉnh Lai Châu 2017-09-28
1758/UBND-NC Về việc tăng cường công tác quản lý VK, VLN, CCHT; pháo và đèn trời trong dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 2017-09-27
1118/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành chứa công trình thủy điện Nậm Thi 2 thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường 2017-09-27
1119/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Ban 1 thuộc xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn 2017-09-27
1117/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Thi 1, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường 2017-09-27
1846/QĐ-TTg Quyết định về ngày Văn hóa doanh nhân Việt Nam 2017-09-26
546-QĐ/TU Quyết định ban hành Đề án "Xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy Lai Châu" 2017-09-26
12/CT-BCT Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 68⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 2017-09-25
11/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống 2017-09-22
50/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-09-21
1068/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Công trình khai thác quặng chì kẽm Si Phay, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ 2017-09-18
48/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Lai Châu 2017-09-18
12/CQTT-TH Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá 2017-09-18
1700/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT⁄TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" 2017-09-14
10/CT-BCT Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ 2017-09-08
967/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Lai Châu 2017-09-06
3434/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 2017-09-05
1642/KH-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 2017-09-01
01/2017/QĐ-UBND Quyết định quy định về thực hiện nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 2017-09-01
69/KH-BCĐ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 2017-08-31
1623/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 giai đoạn 3 (2017 - 2020) trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-08-30
1624/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL⁄TW, ngày 26⁄12⁄2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 2017-08-30
43/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc Sở Công thương 2017-08-30
7927/BCT-ATMT Về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN 2017-08-29
7927/BCT-ATMT Về việc tăng cường công tác quản lý 2017-08-29
14/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-08-29
935/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2017-08-28
36/2017/QĐ-UBND Quyết định quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-08-23
907/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2017 2017-08-23
886/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình thủy điện Nậm Xí Lùng 1 2017-08-22
887/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Nậm Xí Lùng 2 2017-08-22
09/CT-BCT Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 2017-08-17
1370/UBND-CN Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn 2017-07-25
29-KL/ĐUK Kết luận của BTV Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 6 năm 2017 2017-07-23
770/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chợ đầu mối mối tỉnh Lai Châu 2017-07-21
744/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 2017-07-19
738/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, buôn bán hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2017-07-17
10/CT-UBND Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 2017-07-14
6235/KH-BCT Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu 2017-07-12
1289/KH-UBND Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2018 2017-07-12
13/KH-BCĐ Kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu 2017-07-11
683/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh phân công công tác giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 2017-07-05
684/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Củm 4 2017-07-05
889/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư, kinh doanh và khai thác chợ Trung tâm thành phố Lai Châu 2017-07-04
675/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2017 2017-06-30
674/QĐ-UBND Quyết định quy định mức chi phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-06-30
668/QĐ-UBND Quyết định gia hạn thời gian thực hiện mua bán, tái xuất hàng hóa cho các thương nhân, doanh nghiệp đã được công bố, lựa chọn mua bán, tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2017-06-29
867/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt két quả lựa chọn nhag thầu gói thầu: Đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ phường Quyết Thắng - Thành phố Lai Châu 2017-06-27
2367/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2017-06-27
31-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2017 2017-06-26
649/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐZ 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Nậm Xây Nọi 2 vào TBA 220kV Than Uyên 2017-06-23
02/CT-BXD Chỉ thị về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 2017-06-20
5374/BCT-ATMT Về việc tăng cường cảnh báo để đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành nhà máy thủy điện 2017-06-19
959/KH-UBND Kế hoạch tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-05-30
1890/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 2017-05-26
43/KH-BCĐ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng "Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2017" tỉnh Lai Châu 2017-05-24
455/QĐ-SCT Quyết định về việc cấp thẻ kiểm tra viên điện lực 2017-05-24
496/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy điện: Thủy điện Nậm Bụm 2, tại xã Hua Bum - huyện Nậm Nhùn và xã Bum Nưa - huyện Mường Tè 2017-05-24
436/QĐ- UBND Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pạc 1 tại xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ 2017-05-12
831/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-05-10
797/KH-UBND Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2017 2017-05-09
410/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2017 2017-05-08
411/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2017 2017-05-08
11/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-05-08
407/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 2017-05-05
1589/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt đảm bảo an toàn đập bổ sung năm 2017 công trình thủy điện Bản Chát 2017-05-05
1590/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt phương án Phòng chống lũ lụt bão đảm bảo an toàn đập bổ sung năm 2017 công trình thủy điện Huội Quảng 2017-05-05
993/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020" của Bộ Nội vụ trên trên địa bàn tỉnh 2017-04-28
767/KH-UBND Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 2017-04-28
377/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-04-26
366/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động mua bán, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2017-04-24
675/TB-BCĐ Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu 2017-04-21
337/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2017; nguồn vốn sự nghiệp năm 2017; nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2016 chuyển đổi nguồn sang năm 2017 2017-04-19
341/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ phường Quyết Thắng thành phố Lai Châu 2017-04-17
3036/KH-BCT Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 2017-04-13
636/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-04-12
317/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí Đề án mở rộng, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu 2017-04-12
07/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-04-11
2778/BCT-KHCN Về việc tổ chức tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 2017-04-04
304/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 4) năm 2017 2017-04-04
1163/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2017-04-03
435/QLTT-CHG Về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm 2017-04-03
2651/KH-BCT Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 trong ngành Công thương 2017-03-31
290/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 4) năm 2017 2017-03-31
1112/QĐ-BCT Quyết địn về việc ban hành CTHĐ của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 25⁄NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính Phủ về việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII... trong nội bộ 2017-03-30
571/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27⁄NQ-CP ngày 21⁄02⁄2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 24⁄2016⁄QH14 ngày 8⁄11⁄2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 2017-03-30
556/UBND-NC Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11⁄6⁄1948-11⁄6⁄2018) 2017-03-29
274/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Quyết Thắng 2017-03-28
1059/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020 2017-03-28
536/UBND-CN Về việc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn 2017-03-28
03/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm 2017-03-28
238/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 3) năm 2017 2017-03-27
526/UBND-TM Về việc tăng cường công tác quản lý, điều tiết các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu 2017-03-27
965/QĐ-TCHQ Quyết định về việc công nhận địa điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hóa xuất khẩu ở Biên giới tại khu vực cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2017-03-20
207/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-03-20
2220/BCT-ATMT Về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện tăng trưởng xanh ngành công thương 2017-03-20
887/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 27⁄NQ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24⁄2016⁄QH14 ngày 08 tháng 11 nă 2017-03-17
02/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu 2017-03-14
415/UBND-VX Về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với sản phẩm rượu 2017-03-10
1872/BCT-ATMT Về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN 2017-03-08
298/QLTT-CBL Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá 2017-03-08
05/QĐ-PCTT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-03-08
173/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn thành viên tham gia Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-03-08
04/CT-UBND Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 2017-03-08
170/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố số lượng Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-03-08
698/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01⁄10⁄2016 đến 31⁄12⁄2016 2017-03-07
53/KH-BCĐ Kê hoạch kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-03-03
162/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 2017-03-03
155/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu 2017-03-02
333/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017 2017-03-02
161/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 2017-03-02
636/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017 2017-03-01
326/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-03-01
153/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-03-01
36/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-02-28
312/UBND-VX Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm 2017-02-28
318/UBND-CN Về việc tăng cường an toàn cho công trình, người và tài sản của Nhân dân phía hạ du các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-02-28
308/UBND-VX về việc tăng cường phòng chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người 2017-02-28
318/UBND-CN Về việc tăng cường an toàn cho công trình, người và tài sản của Nhân dân phía hạ du các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-02-28
16/2017/TT-BTC Thông tư quy định chi tiết Quy định một số điều của Quyết định số 20⁄2016⁄QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả .......... 2017-02-28
1541/BCT-QLTT Về việc triển khai kết quả Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã 2017-02-27
03/CT-BCT Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-02-27
533/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017 2017-02-24
1518/BCT-KHCN Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn 2017-02-24
160/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 2017-02-24
106/KH-TĐKT Kế hoạch Thi đua, khen thưởng năm 2017 2017-02-23
251/UBND-NC Về việc phát động thi đua năm 2017 2017-02-22
04/QĐ-BCĐ Quyết định về việc thành lập bộ phận tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP 2017-02-22
12082/KH-BCĐ389 Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 2017-02-22
290-CV/TU Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 2017-02-21
507/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2017⁄NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 2017-02-21
01/CTCT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2017 2017-02-20
207/QLTT-KSCLHH Về việc kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón 2017-02-20
213/UBND-TM Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2017-02-16
209/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017 2017-02-15
01/CTPH-BTNMT-BCT Chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017-2020 2017-02-15
03/BCĐ-SCT Về việc tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu 2017-02-10
75/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất một số hàng hóa không thuộc các Phụ lục I,II,III,IV,V tại Thông tư số 05⁄2014⁄TT-BCT ngày 27⁄01⁄2014 của Bộ Công Thương qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 2) năm 2017 2017-02-08
159/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 2017-02-07
70/QĐ-UBND Quyết định giải thể Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu 2017-02-06
285/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử Quốc gia năm 2017 2017-01-25
244/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương 2017-01-24
129/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 2017-01-23
116/KH-UBND Kế hoạch thoi dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-01-20
60/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2017 của Chính Phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 2017-01-20
397-TB/TU Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu 2017-01-19
03/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu 2017-01-18
100/KH-UBND Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2017 2017-01-18
13/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2017-01-11
1902/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 2016-12-30
1906/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2017 2016-12-30
1907/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố, lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2017 2016-12-30
2654/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 2016-12-30
1885/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-12-30
17/CT-BCT Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2017 2016-12-30
30/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 2016-12-30
16/CT-BCT Chỉ thị về việc đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Tết Lễ, Tết và các sự kiện chính trị văn hóa lớn trong năm 2017 2016-12-29
12546/BCT-KHCN Về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Dinh dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 2016-12-27
06/KH-BCĐ Kế hoạch kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP 2016-12-22
1087/SCT-QLTT Về việc Triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 2016-12-05
2423/UBND-TH Về việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ 2016-11-30
2407/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2017 2016-11-29
2415/UBND-TM Về việc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát 2016-11-29
4616/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2016-11-28
2408/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 2016-11-28
14/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 2016-11-28
1779/QLTT-THLN Về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 2016-11-25
1616/QĐ-UBND Quyết định về việc hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 2016-11-24
11219/KH-BCĐ389 Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu - 2017 2016-11-23
4569/QĐ-BCT Quyết định về việc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương 2016-11-22
4567/QĐ-BCT Quyết định về việc phân cấp thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xâu dựng công trình đường dây và trạm biến áp 2016-11-21
11126/BCT-PC Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện 2016-11-21
1592/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 2016-11-21
2333/KH-UBND-UBMTTQVN Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 2016-11-21
47/2016/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định kèm Quyết định số 31⁄2015⁄QĐ-UBND ngày 30⁄11⁄2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý 2016-11-21
158/KH-UBND Kế hoạch chuyển dổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn thành phố Lai Châu 2016-11-18
1578/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020 2016-11-18
45/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý 2016-11-18
79/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2016 2016-11-17
358/KH-BCĐ389 Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu - 2017 2016-11-17
20/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu 2016-11-17
2279/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT⁄TW ngày 09⁄5⁄2016 của Ban bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. 2016-11-16
10687/KH-BCT Kế hoạch chi tiết đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 2016-11-15
41/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-11-10
2217/UBND-TM Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp 2016-11-09
40/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 05⁄2013⁄QĐ-UBND ngày 08⁄4⁄2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2016-11-04
2192/UBND-NC Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh 2016-11-04
2164/KH-UBND Kế hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020 2016-11-02
1478/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích, công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu Mà Lù Thàng 2016-11-01
12/CT-BCT Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 2016-11-01
1474/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lỗi mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-10-28
1473/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-10-28
4318/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Ngành Công thương chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 2016-10-28
4295/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020" 2016-10-28
1466/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2016-10-27
167/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động điện lực 2016-10-26
2078/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL⁄TW ngày 26⁄4⁄2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 24⁄CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2016-10-19
11/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành công thương 2016-10-19
45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 2016-10-19
45/2016/QĐ-TTg Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 2016-10-19
309/TB-BCT Thông báo kết luận của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ III, năm 2016 2016-10-18
1997/QĐ-TTg Quyết định chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 2016-10-18
9701/KH-BCT Kế hoạch tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 2016-10-17
75/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra và làm việc với cơ quan chức năng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng ngày 11⁄10⁄2016 2016-10-17
13/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-10-13
38/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-10-12
4101/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Kế hoạch số 271⁄KH-MTTW-BTT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2016-10-12
1495/QLTT-KSCLHH Về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh nước mắm, nước chấm 2016-10-11
1964/UBND-NLN Về việc thực hiện Chỉ thị số 28⁄CT-TTg ngày 17⁄9⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ 2016-10-05
06-NQ/TW Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 2016-09-30
1926/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện "ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-09-30
1281/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Lai Châu 2016-09-30
1855/UBND-TM Về việc chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 2016-09-23
3835/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý phân bón vô cơ năm 2016 - 2017 2016-09-23
69/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ Thương mại Biên giới tỉnh Lai Châu ngày 20⁄9⁄2016 2016-09-22
08/CT-BCT Chỉ thị về việc tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2016 2016-09-19
1208/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình: Cấp điện cụm điểm TĐC Nậm Hài, khu tái định cư Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Mường Tè (nay là Nậm Nhùn) 2016-09-19
1205/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 2016-09-19
1805/UBND-TM Về việc chỉ đaoh xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 2016-09-15
33/2016/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo QĐ số 45⁄2014⁄QĐ-UBND ngày 29⁄12⁄2014 của UBND tỉnh 2016-09-14
1189/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2016-09-14
3714/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2016-09-14
3713/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Đà 2016-09-14
1187/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt mức tiền nộp để trồng rừng thay thế đối với dự án thủy điện Hua Chăng 2016-09-13
783/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu 2016-09-13
3681/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết số 64⁄NQ-CP ngày 22⁄7⁄2016 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 63⁄NQ-CP ngày 22⁄7⁄2016 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 2016-09-12
1755/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2016-09-08
1136/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh sách thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2016 (đợt 2) 2016-09-07
1137/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung Doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-09-07
26/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp 2016-09-05
32/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định về việc thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-09-01
31/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2016-09-01
29/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tình Lai Châu, giai đoạn 2016-2021 2016-08-30
1095/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 2016-08-30
1578/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020 2016-08-30
1101/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành chính sách di chuyển chợ cho các hộ kinh doanh tại chợ tạm phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu 2016-08-30
8029/BCT-KHCN Về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2016 2016-08-29
26/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 2016-08-25
1048/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bảo vệ đập; phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập công trình thủy điện Nậm Na 2 2016-08-24
3471/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Chát 2016-08-23
25/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020-2021 2016-08-23
1573/KH-UBND Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu năm 2017 2016-08-19
1572/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án: "Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017 2016-08-19
1042/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án công trình thủy điện Nậm Sì Lường 3 2016-08-19
1043/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án công trình thủy điện Nậm Sì Lường 4 2016-08-19
71/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016 2016-08-19
7589/BCT-KH Về việc tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành Kế hoạch năm 2016 của toàn ngành Công Thương 2016-08-16
1018/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung điểm Quy hoạch cửa hàng bán lẻ xăng dầu vào Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025 2016-08-16
1523/UBND-NLN Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới 2016-08-12
975/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 - 2020 2016-08-10
960/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-08-05
955/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng lốp ô tô chưa qua sử dụng qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-08-03
20/KH-BCĐ Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-08-03
07/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp 2016-08-02
935/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35⁄NQ-CP ngày 16⁄5⁄2016 của Chính phủ về hỗ trợ về phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-07-29
1396/UBND-CN Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 2016-07-29
926/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi QĐ số 146⁄QĐ-UBND ngày 04⁄2⁄2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Lai Châu 2016-07-29
927/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu 2016-07-28
928/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi nhân sự Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lai Châu 2016-07-28
929/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Lai Châu 2016-07-28
647/LN-SNNPTNT-SCT-SKHCN Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế Thành phố 2016-07-27
919/QĐ-UBND Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 2016-07-25
22/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-07-22
1346/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12⁄CT-TTg ngày 28⁄4⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 2016-07-21
841/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Ban 3 2016-07-08
840/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Ban 2 2016-07-08
20/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về quản lý và sử dụng tên miền trên hệ thống mạng Internet tỉnh Lai Châu 2016-07-06
1209/CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm năm 2016 và giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lai Châu 2016-07-01
2707/QĐ-BCT Quyết định ban hành Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016 2016-06-30
2707/QĐ-BCT Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016 2016-06-30
810/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 2016-06-30
1169/CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18⁄CT-TTg ngày 15⁄5⁄2016 của TTCP về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 2016-06-28
2650/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm 2016-06-28
757/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung Doanh nghiệp thựực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-06-28
1071/QĐ-UBND Quyết định về việc thực hiện Nghị quyết số 34⁄2016⁄NQ-HĐND ngày 28⁄7⁄2016 thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 2016-06-28
03/BCĐ-SCT Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động mua bán, thu đổi ngoại tệ trái phép 2016-06-27
720/QĐ-UBND Quyết định về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại Thông tư số 58⁄2014⁄TT-BCT ngày 22⁄12⁄2014 và Thông tư 57⁄2015⁄TT-BCT ngày 31⁄12⁄2015 của Bộ Công Thương 2016-06-21
08-CTr/TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 2016-06-20
459/KH-SCT Kế hoạch khảo sát địa điểm triển khai dự án xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "tự hào hàng Việt Nam" 2016-06-17
14/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu 2016-06-07
05/2016/TT-BCT Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bô Công Thương 2016-06-06
2177/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2016⁄NQ-CP ngày 28⁄4⁄2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 2016-05-30
610/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh sách Doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng: đường, gạo, ngô, đậu tương qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-30
611/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh sách thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-30
936/UBND-TM Về việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh 2016-05-30
609/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh sách doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-30
604/QĐ-UBND Quyết định cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-27
605/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-27
606/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-27
554/QĐ-UBND Quyết định về việc đổi tên các đơn vị thuộc Sở Công thương 2016-05-24
11/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2016-05-23
867/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05⁄6⁄2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-05-20
06/CT-UBND Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 2016-05-19
561/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần năm 2015 2016-05-18
842/KH-UBND Kế hoạch văn thư, lưu trữ 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 2016-05-18
83/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lai Châu 2016-05-11
13/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm 2016-05-09
19/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2016-05-06
464/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 2016-04-21
02/KH-BCĐ Kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh của Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP 2016-04-20
424/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 2016-04-11
393/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2016-04-07
573/KH-UBND Kế hoạch về việc triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-04-04
547/KH-UBND Kế hoạch rà soát quy định, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-03-30
546/KH-UBND Kế hoạch về việc triển khai thi hành Bộ Luật Dân sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-03-30
517/UBND-TM Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh 2016-03-28
1630/KH-BCT Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 2016-03-26
994/QĐ-BCT Quyết định về việc chỉ định đơn vị xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm 2016-03-16
279/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi nhân sự ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lai Châu 2016-03-16
395/KH-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-03-10
280/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 759⁄QĐ-UBND ngày 09⁄7⁄2014 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu. 2016-03-09
207/QĐ-UBND Quyết định về việc giao tổ chức thực hiện việc xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh 2016-03-04
749/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 2016-02-29
113/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 07⁄01⁄2016 của Chính Phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 2016-02-29
211/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-02-19
173/KH-UBND Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-02-17
146/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Lai Châu 2016-02-04
1430/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-02-03
391/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2016-01-29
391/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2016-01-29
391/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2016-01-29
02/CT-UBND Chỉ thị về việc tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 2016-01-28
01/KH-BCĐ389 Kế hoạch tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. 2016-01-26
92/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-01-26
13688/BCT-QLTT Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 2016-01-26
328/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2016-01-21
78/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2016 2016-01-20
01/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 1016 2016-01-18
01/KH-BCĐ Kế hoạch kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP 2016-01-04
1986/KH-UBND Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước và trong dịp tết nguyên đán Bính thân năm 2016 2015-12-28
14365/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành⁄TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương 2015-12-28
1533/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương 2015-12-21
12/CT-UBND Chỉ thị về việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc, ngày trực 2015-12-12
13212/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2015-12-03
13179/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2015-12-01
218/KH-BCĐ389 Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 2015-12-01
1331/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2015-11-24
1348/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công thương tỉnh Lai Châu thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công thương 2015-11-20
11/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính 2015-11-11
10568a/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄ Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄ Thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2015-10-20
52/2015/QĐ-TTg Quyết định 52⁄2015⁄QĐ-TTg ngày 20⁄10⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới 2015-10-20
36a/NQ-CP Nghị quyết số 36a⁄NQ-CP của Chính phủ : Về Chính phủ điện tử 2015-10-14
16/CT-BCT Chỉ thị về một số giải pháp tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong ba tháng cuối năm 2015 2015-10-13
162/QĐ-BCĐ389 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn công tác liên ngành Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu và hàng giả 2015-10-09
1472/UBND-TM Về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2015-09-25
9538/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành 2015-09-24
1622/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Hồng 2015-09-23
15/CT-BCT Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2015-09-23
05/QĐ-BCĐ389 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41⁄NQ-CP ngày 09⁄6⁄2015 của Chính Phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2015-09-23
9754/KH-BCT Kế hoạch tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 2015-09-21
1016/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh điểm quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025 2015-09-17
1402/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" 2015 2015-09-16
21/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế 1 cửa, cơ chế 1 cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2015-09-09
1296/UBND-TM Công văn về việc tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn 2015-09-04
946/QĐ-UBND Quyết định về việc hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 2015-08-28
8930/BCT-KHCN Công văn bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2015 2015-08-26
1355/QLTT-CBL Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu 2015-08-26
920/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020 2015-08-24
8873/QĐ-BCT Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung 2015-08-24
08/TB-BCĐ Thông báo về việc công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP tỉnh Lai Châu 2015-08-17
1107/UBND-TM Công văn về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng 2015-07-30
7219/BCT-QLTT Về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng 2015-07-17
1042/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41⁄NQ-CP của Chính Phủ về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới 2015-07-16
7248/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành⁄ Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, Thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2015-07-15
6708/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương 2015-07-02
636/QĐ-UBND Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016 2015-06-30
6515/KH-BCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41⁄NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới 2015-06-30
964/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 2015-06-30
41/NQ-CP Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới 2015-06-16
13/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 2015-06-10
13/TB-BCĐ389 Thông báo về việc công bố đường dây nóng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia 2015-05-15
21-NQ/BCSĐ Nghị quyết về việc thực hiện công tác Quốc phòng trong ngành công thương giai đoạn 2015-2020 2015-04-20
305/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2015-03-31
3070/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020 2015-03-31
03/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản 2015-03-30
16/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2014-12-31
1741/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015 2014-12-29
759/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu 2014-09-17
1288/QĐ-TTg Quyết định số 1288⁄QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 2014-08-01
6409/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quả lý của Bộ Công Thương 2014-07-21
759/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu 2014-07-09
1369/QĐ-BCT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương 2014-02-19
133/QĐ-QLTT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Cục Quản lý thị trường 2014-02-12
805/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp - thương mại tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2014-01-23
65/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2014-01-23
677/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của lực lượng quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm 2014-01-20
24/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020 2014-01-15
389/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 2014-01-11
202/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 2014-01-08
10327/QĐ-BCT Quyết định ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Na 2 2013-12-31
997/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu 2013-09-17
999/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 9 tại huyện Nậm Nhùn trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công thương 2013-09-17
5540/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 2013-08-06
315/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2010 - 2015) 2012-03-29
1003/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2010 - 2015) 2010-08-03
1073/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015 2010-07-12
27/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 2009-06-12
66/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2025 2009-01-20
556/QĐ-UBND Quyết định về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 2008-04-22