Văn bản chỉ đạo điều hành

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
4495/QĐ-BCT Quyết định về giá bán điện 2017-12-30
1170/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, người lao động Sở Công thương 2017-12-04
4507/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết số 103⁄NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ⁄TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế kinh tế mũi nhọn 2017-12-01
1136/TB-SCT Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm 2017-12-01
25/2017/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 2017-11-29
1542/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Tà Páo Hồ 2017-11-29
1531/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 2017-11-24
1500/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Chu Va 2 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường 2017-11-22
1520/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 2017-11-22
4367/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 2017-11-21
4317/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-11-16
1083/SCT-VP Về việc hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017 2017-11-16
1465/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Lai Châu 2017-11-14
1468/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Sì Lường 1A, tại xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè 2017-11-14
2107/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành chính vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 2017-11-14
1456/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Sì Lường thuộc thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè 2017-11-13
1455/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Hua Chăng thuộc thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 2017-11-13
2068/UBND-NC Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 2017-11-09
2069/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển" giai đoạn 2017 - 2020 2017-11-09
1853/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận doanh nghiệp quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu 2017-11-08
14/CT-BCT Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 2017-11-07
1992/KH-UBND Kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 2017-10-27
1319/QĐ-UBND Quyết định về việc tổ chức điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-10-27
1988/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-10-27
1329/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 8) năm 2017 2017-10-27
1292/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 2017-10-26
1290/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017 - 2020" 2017-10-26
9597/BCT-QLTT Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu 2017-10-25
9757/KH-BCT Kế hoạch tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 2017-10-20
9628/BCT-QLTT Về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón 2017-10-17
3949/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2017-10-17
3961/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2017-10-17
3962/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu đối với dự án thủy điện Nậm Bụm 1 2017-10-17
3959/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2017-10-17
1904/UBND-NC Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT trong những tháng cuối năm 2017 2017-10-16
60/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-10-16
3938/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2017-10-16
1163/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Nậm Khao 1, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè 2017-10-12
1482/BCĐCCHC-SNV Về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý IV năm 2017 2017-10-09
1173/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 7) năm 2017 2017-10-04
13/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 2017-10-04
1166/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, ga hóa lỏng xã Pắc Ta 2017-10-03
1165/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kin doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, gas hóa lỏng Thèn Sin 2017-10-03
1167/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas và các sản phẩm hóa dầu tại xã Sơn Bình, huyện Tạm Đường 2017-10-03
1127/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Dự án năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng phần hạ áp tỉnh Lai Châu 2017-09-28
1126/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Dự án năng lượng nông thôn II (REII) phần hạ áp tỉnh Lai Châu 2017-09-28
1758/UBND-NC Về việc tăng cường công tác quản lý VK, VLN, CCHT; pháo và đèn trời trong dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 2017-09-27
1118/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành chứa công trình thủy điện Nậm Thi 2 thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường 2017-09-27
1119/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Ban 1 thuộc xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn 2017-09-27
1117/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Thi 1, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường 2017-09-27
1846/QĐ-TTg Quyết định về ngày Văn hóa doanh nhân Việt Nam 2017-09-26
546-QĐ/TU Quyết định ban hành Đề án "Xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy Lai Châu" 2017-09-26
12/CT-BCT Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 68⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 2017-09-25
11/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống 2017-09-22
50/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-09-21
1068/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Công trình khai thác quặng chì kẽm Si Phay, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ 2017-09-18
48/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Lai Châu 2017-09-18
12/CQTT-TH Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá 2017-09-18
1700/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT⁄TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" 2017-09-14
10/CT-BCT Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ 2017-09-08
967/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Lai Châu 2017-09-06
3434/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 2017-09-05
1642/KH-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 2017-09-01
69/KH-BCĐ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 2017-08-31
1623/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 giai đoạn 3 (2017 - 2020) trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-08-30
1624/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL⁄TW, ngày 26⁄12⁄2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 2017-08-30
43/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc Sở Công thương 2017-08-30
7927/BCT-ATMT Về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN 2017-08-29
7927/BCT-ATMT Về việc tăng cường công tác quản lý 2017-08-29
14/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-08-29
935/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2017-08-28
36/2017/QĐ-UBND Quyết định quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-08-23
907/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2017 2017-08-23
886/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình thủy điện Nậm Xí Lùng 1 2017-08-22
887/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Nậm Xí Lùng 2 2017-08-22
09/CT-BCT Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 2017-08-17
1370/UBND-CN Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn 2017-07-25
29-KL/ĐUK Kết luận của BTV Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 6 năm 2017 2017-07-23
770/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chợ đầu mối mối tỉnh Lai Châu 2017-07-21
738/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, buôn bán hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2017-07-17
10/CT-UBND Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 2017-07-14
6235/KH-BCT Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu 2017-07-12
1289/KH-UBND Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2018 2017-07-12
683/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh phân công công tác giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 2017-07-05
684/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Củm 4 2017-07-05
889/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư, kinh doanh và khai thác chợ Trung tâm thành phố Lai Châu 2017-07-04
675/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2017 2017-06-30
668/QĐ-UBND Quyết định gia hạn thời gian thực hiện mua bán, tái xuất hàng hóa cho các thương nhân, doanh nghiệp đã được công bố, lựa chọn mua bán, tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2017-06-29
867/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt két quả lựa chọn nhag thầu gói thầu: Đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ phường Quyết Thắng - Thành phố Lai Châu 2017-06-27
2367/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2017-06-27
31-HD/BTG Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2017 2017-06-26
649/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐZ 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Nậm Xây Nọi 2 vào TBA 220kV Than Uyên 2017-06-23
02/CT-BXD Chỉ thị về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 2017-06-20
5374/BCT-ATMT Về việc tăng cường cảnh báo để đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành nhà máy thủy điện 2017-06-19
959/KH-UBND Kế hoạch tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-05-30
1890/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 2017-05-26
43/KH-BCĐ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng "Ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2017" tỉnh Lai Châu 2017-05-24
455/QĐ-SCT Quyết định về việc cấp thẻ kiểm tra viên điện lực 2017-05-24
496/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy điện: Thủy điện Nậm Bụm 2, tại xã Hua Bum - huyện Nậm Nhùn và xã Bum Nưa - huyện Mường Tè 2017-05-24
436/QĐ- UBND Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pạc 1 tại xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ 2017-05-12
831/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-05-10
797/KH-UBND Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2017 2017-05-09
410/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2017 2017-05-08
411/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2017 2017-05-08
11/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-05-08
407/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 2017-05-05
1589/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt đảm bảo an toàn đập bổ sung năm 2017 công trình thủy điện Bản Chát 2017-05-05
1590/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt phương án Phòng chống lũ lụt bão đảm bảo an toàn đập bổ sung năm 2017 công trình thủy điện Huội Quảng 2017-05-05
993/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020" của Bộ Nội vụ trên trên địa bàn tỉnh 2017-04-28
767/KH-UBND Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 2017-04-28
377/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-04-26
366/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động mua bán, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2017-04-24
675/TB-BCĐ Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu 2017-04-21
341/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ phường Quyết Thắng thành phố Lai Châu 2017-04-17
3036/KH-BCT Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 2017-04-13
636/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-04-12
317/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí Đề án mở rộng, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu 2017-04-12
07/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-04-11
2778/BCT-KHCN Về việc tổ chức tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 2017-04-04
304/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 4) năm 2017 2017-04-04
1163/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2017-04-03
435/QLTT-CHG Về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm 2017-04-03
2651/KH-BCT Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 trong ngành Công thương 2017-03-31
290/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 4) năm 2017 2017-03-31
1112/QĐ-BCT Quyết địn về việc ban hành CTHĐ của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 25⁄NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính Phủ về việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII... trong nội bộ 2017-03-30
571/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27⁄NQ-CP ngày 21⁄02⁄2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 24⁄2016⁄QH14 ngày 8⁄11⁄2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 2017-03-30
556/UBND-NC Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11⁄6⁄1948-11⁄6⁄2018) 2017-03-29
274/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Quyết Thắng 2017-03-28
1059/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020 2017-03-28
536/UBND-CN Về việc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn 2017-03-28
03/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm 2017-03-28
238/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 3) năm 2017 2017-03-27
526/UBND-TM Về việc tăng cường công tác quản lý, điều tiết các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu 2017-03-27
965/QĐ-TCHQ Quyết định về việc công nhận địa điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hàng hóa xuất khẩu ở Biên giới tại khu vực cửa khẩu phụ U Ma Tu Khòong, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2017-03-20
207/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-03-20
2220/BCT-ATMT Về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện tăng trưởng xanh ngành công thương 2017-03-20
887/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 27⁄NQ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24⁄2016⁄QH14 ngày 08 tháng 11 nă 2017-03-17
02/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu 2017-03-14
415/UBND-VX Về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với sản phẩm rượu 2017-03-10
1872/BCT-ATMT Về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN 2017-03-08
298/QLTT-CBL Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá 2017-03-08
05/QĐ-PCTT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-03-08
173/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn thành viên tham gia Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-03-08
04/CT-UBND Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 2017-03-08
170/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố số lượng Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-03-08
698/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01⁄10⁄2016 đến 31⁄12⁄2016 2017-03-07
53/KH-BCĐ Kê hoạch kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-03-03
162/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 2017-03-03
155/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu 2017-03-02
333/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017 2017-03-02
636/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017 2017-03-01
326/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-03-01
153/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-03-01
36/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-02-28
312/UBND-VX Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm 2017-02-28
318/UBND-CN Về việc tăng cường an toàn cho công trình, người và tài sản của Nhân dân phía hạ du các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-02-28
308/UBND-VX về việc tăng cường phòng chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người 2017-02-28
318/UBND-CN Về việc tăng cường an toàn cho công trình, người và tài sản của Nhân dân phía hạ du các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-02-28
16/2017/TT-BTC Thông tư quy định chi tiết Quy định một số điều của Quyết định số 20⁄2016⁄QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả .......... 2017-02-28
1541/BCT-QLTT Về việc triển khai kết quả Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã 2017-02-27
03/CT-BCT Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-02-27
533/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017 2017-02-24
1518/BCT-KHCN Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn 2017-02-24
160/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 2017-02-24
106/KH-TĐKT Kế hoạch Thi đua, khen thưởng năm 2017 2017-02-23
251/UBND-NC Về việc phát động thi đua năm 2017 2017-02-22
290-CV/TU Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 2017-02-21
507/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2017⁄NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 2017-02-21
01/CTCT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2017 2017-02-20
207/QLTT-KSCLHH Về việc kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón 2017-02-20
213/UBND-TM Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2017-02-16
209/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017 2017-02-15
01/CTPH-BTNMT-BCT Chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017-2020 2017-02-15
03/BCĐ-SCT Về việc tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu 2017-02-10
75/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất một số hàng hóa không thuộc các Phụ lục I,II,III,IV,V tại Thông tư số 05⁄2014⁄TT-BCT ngày 27⁄01⁄2014 của Bộ Công Thương qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 2) năm 2017 2017-02-08
159/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 2017-02-07
70/QĐ-UBND Quyết định giải thể Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu 2017-02-06
285/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử Quốc gia năm 2017 2017-01-25
244/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương 2017-01-24
129/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 2017-01-23
116/KH-UBND Kế hoạch thoi dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-01-20
60/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2017 của Chính Phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 2017-01-20
397-TB/TU Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu 2017-01-19
03/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu 2017-01-18
100/KH-UBND Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2017 2017-01-18
13/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2017-01-11
1902/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 2016-12-30
1906/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2017 2016-12-30
1907/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố, lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2017 2016-12-30
2654/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 2016-12-30
1885/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-12-30
17/CT-BCT Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2017 2016-12-30
30/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 2016-12-30
16/CT-BCT Chỉ thị về việc đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Tết Lễ, Tết và các sự kiện chính trị văn hóa lớn trong năm 2017 2016-12-29
12546/BCT-KHCN Về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Dinh dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 2016-12-27
06/KH-BCĐ Kế hoạch kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP 2016-12-22
1087/SCT-QLTT Về việc Triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 2016-12-05
2423/UBND-TH Về việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ 2016-11-30
2407/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2017 2016-11-29
2415/UBND-TM Về việc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát 2016-11-29
4616/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2016-11-28
2408/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 2016-11-28
14/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 2016-11-28
1779/QLTT-THLN Về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 2016-11-25
1616/QĐ-UBND Quyết định về việc hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 2016-11-24
11219/KH-BCĐ389 Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu - 2017 2016-11-23
4569/QĐ-BCT Quyết định về việc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương 2016-11-22
4567/QĐ-BCT Quyết định về việc phân cấp thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xâu dựng công trình đường dây và trạm biến áp 2016-11-21
11126/BCT-PC Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện 2016-11-21
1592/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 2016-11-21
2333/KH-UBND-UBMTTQVN Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 2016-11-21
47/2016/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định kèm Quyết định số 31⁄2015⁄QĐ-UBND ngày 30⁄11⁄2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý 2016-11-21
158/KH-UBND Kế hoạch chuyển dổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn thành phố Lai Châu 2016-11-18
1578/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020 2016-11-18
45/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý 2016-11-18
79/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2016 2016-11-17
358/KH-BCĐ389 Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu - 2017 2016-11-17
20/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu 2016-11-17
2279/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT⁄TW ngày 09⁄5⁄2016 của Ban bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. 2016-11-16
10687/KH-BCT Kế hoạch chi tiết đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 2016-11-15
41/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-11-10
2217/UBND-TM Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp 2016-11-09
40/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 05⁄2013⁄QĐ-UBND ngày 08⁄4⁄2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2016-11-04
2192/UBND-NC Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh 2016-11-04
2164/KH-UBND Kế hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020 2016-11-02
1478/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích, công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu Mà Lù Thàng 2016-11-01
12/CT-BCT Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 2016-11-01
1474/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lỗi mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-10-28
1473/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-10-28
4318/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Ngành Công thương chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 2016-10-28
4295/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020" 2016-10-28
1466/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2016-10-27
167/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động điện lực 2016-10-26
2078/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL⁄TW ngày 26⁄4⁄2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 24⁄CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2016-10-19
11/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành công thương 2016-10-19
45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 2016-10-19
45/2016/QĐ-TTg Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 2016-10-19
309/TB-BCT Thông báo kết luận của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ III, năm 2016 2016-10-18
1997/QĐ-TTg Quyết định chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 2016-10-18
9701/KH-BCT Kế hoạch tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 2016-10-17
75/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra và làm việc với cơ quan chức năng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng ngày 11⁄10⁄2016 2016-10-17
13/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-10-13
38/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-10-12
4101/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Kế hoạch số 271⁄KH-MTTW-BTT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2016-10-12
1495/QLTT-KSCLHH Về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh nước mắm, nước chấm 2016-10-11
1964/UBND-NLN Về việc thực hiện Chỉ thị số 28⁄CT-TTg ngày 17⁄9⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ 2016-10-05
06-NQ/TW Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 2016-09-30
29/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 2016-09-30
1926/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện "ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-09-30
1281/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Lai Châu 2016-09-30
1855/UBND-TM Về việc chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 2016-09-23
3835/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý phân bón vô cơ năm 2016 - 2017 2016-09-23
69/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ Thương mại Biên giới tỉnh Lai Châu ngày 20⁄9⁄2016 2016-09-22
08/CT-BCT Chỉ thị về việc tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2016 2016-09-19
1208/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình: Cấp điện cụm điểm TĐC Nậm Hài, khu tái định cư Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Mường Tè (nay là Nậm Nhùn) 2016-09-19
1205/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 2016-09-19
1805/UBND-TM Về việc chỉ đaoh xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 2016-09-15
33/2016/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo QĐ số 45⁄2014⁄QĐ-UBND ngày 29⁄12⁄2014 của UBND tỉnh 2016-09-14
1189/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2016-09-14
3714/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu 2016-09-14
3713/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Đà 2016-09-14
1187/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt mức tiền nộp để trồng rừng thay thế đối với dự án thủy điện Hua Chăng 2016-09-13
783/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu 2016-09-13
3681/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết số 64⁄NQ-CP ngày 22⁄7⁄2016 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 63⁄NQ-CP ngày 22⁄7⁄2016 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 2016-09-12
1755/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2016-09-08
1136/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh sách thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2016 (đợt 2) 2016-09-07
1137/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung Doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-09-07
26/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp 2016-09-05
32/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định về việc thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-09-01
1101/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành chính sách di chuyển chợ cho các hộ kinh doanh tại chợ tạm phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu 2016-08-30
8029/BCT-KHCN Về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2016 2016-08-29
26/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 2016-08-25
1048/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bảo vệ đập; phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập công trình thủy điện Nậm Na 2 2016-08-24
3471/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Chát 2016-08-23
1573/KH-UBND Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu năm 2017 2016-08-19
1572/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án: "Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017 2016-08-19
1042/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án công trình thủy điện Nậm Sì Lường 3 2016-08-19
1043/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án công trình thủy điện Nậm Sì Lường 4 2016-08-19
71/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016 2016-08-19
7589/BCT-KH Về việc tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành Kế hoạch năm 2016 của toàn ngành Công Thương 2016-08-16
1018/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung điểm Quy hoạch cửa hàng bán lẻ xăng dầu vào Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025 2016-08-16
1523/UBND-NLN Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới 2016-08-12
975/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 - 2020 2016-08-10
960/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-08-05
955/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng lốp ô tô chưa qua sử dụng qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-08-03
20/KH-BCĐ Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-08-03
07/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp 2016-08-02
935/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35⁄NQ-CP ngày 16⁄5⁄2016 của Chính phủ về hỗ trợ về phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-07-29
1396/UBND-CN Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 2016-07-29
926/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi QĐ số 146⁄QĐ-UBND ngày 04⁄2⁄2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Lai Châu 2016-07-29
927/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu 2016-07-28
928/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi nhân sự Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lai Châu 2016-07-28
929/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Lai Châu 2016-07-28
647/LN-SNNPTNT-SCT-SKHCN Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế Thành phố 2016-07-27
919/QĐ-UBND Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 2016-07-25
22/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-07-22
1346/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12⁄CT-TTg ngày 28⁄4⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 2016-07-21
841/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Ban 3 2016-07-08
840/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Ban 2 2016-07-08
20/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về quản lý và sử dụng tên miền trên hệ thống mạng Internet tỉnh Lai Châu 2016-07-06
1209/CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm năm 2016 và giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lai Châu 2016-07-01
2707/QĐ-BCT Quyết định ban hành Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016 2016-06-30
2707/QĐ-BCT Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016 2016-06-30
810/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 2016-06-30
1169/CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18⁄CT-TTg ngày 15⁄5⁄2016 của TTCP về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 2016-06-28
2650/QĐ-BCT Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm 2016-06-28
757/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố bổ sung Doanh nghiệp thựực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-06-28
03/BCĐ-SCT Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động mua bán, thu đổi ngoại tệ trái phép 2016-06-27
720/QĐ-UBND Quyết định về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại Thông tư số 58⁄2014⁄TT-BCT ngày 22⁄12⁄2014 và Thông tư 57⁄2015⁄TT-BCT ngày 31⁄12⁄2015 của Bộ Công Thương 2016-06-21
08-CTr/TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 2016-06-20
459/KH-SCT Kế hoạch khảo sát địa điểm triển khai dự án xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "tự hào hàng Việt Nam" 2016-06-17
14/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu 2016-06-07
05/2016/TT-BCT Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bô Công Thương 2016-06-06
2177/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2016⁄NQ-CP ngày 28⁄4⁄2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 2016-05-30
610/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh sách Doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng: đường, gạo, ngô, đậu tương qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-30
611/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh sách thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-30
936/UBND-TM Về việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh 2016-05-30
609/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh sách doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-30
604/QĐ-UBND Quyết định cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-27
605/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-27
606/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2016-05-27
554/QĐ-UBND Quyết định về việc đổi tên các đơn vị thuộc Sở Công thương 2016-05-24
11/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2016-05-23
867/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05⁄6⁄2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-05-20
06/CT-UBND Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 2016-05-19
561/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần năm 2015 2016-05-18
842/KH-UBND Kế hoạch văn thư, lưu trữ 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 2016-05-18
83/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lai Châu 2016-05-11
13/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm 2016-05-09
19/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2016-05-06
464/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 2016-04-21
02/KH-BCĐ Kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh của Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP 2016-04-20
424/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 2016-04-11
573/KH-UBND Kế hoạch về việc triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-04-04
547/KH-UBND Kế hoạch rà soát quy định, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-03-30
546/KH-UBND Kế hoạch về việc triển khai thi hành Bộ Luật Dân sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-03-30
517/UBND-TM Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh 2016-03-28
1630/KH-BCT Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 2016-03-26
994/QĐ-BCT Quyết định về việc chỉ định đơn vị xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm 2016-03-16
279/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi nhân sự ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lai Châu 2016-03-16
395/KH-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-03-10
280/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 759⁄QĐ-UBND ngày 09⁄7⁄2014 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu. 2016-03-09
207/QĐ-UBND Quyết định về việc giao tổ chức thực hiện việc xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh 2016-03-04
749/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 2016-02-29
113/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 07⁄01⁄2016 của Chính Phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 2016-02-29
211/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-02-19
173/KH-UBND Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-02-17
146/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Lai Châu 2016-02-04
1430/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-02-03
391/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2016-01-29
391/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2016-01-29
391/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2016-01-29
02/CT-UBND Chỉ thị về việc tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 2016-01-28
01/KH-BCĐ389 Kế hoạch tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. 2016-01-26
92/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-01-26
13688/BCT-QLTT Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 2016-01-26
328/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2016-01-21
78/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2016 2016-01-20
01/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 1016 2016-01-18
01/KH-BCĐ Kế hoạch kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP 2016-01-04
1986/KH-UBND Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước và trong dịp tết nguyên đán Bính thân năm 2016 2015-12-28
14365/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành⁄TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương 2015-12-28
1533/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương 2015-12-21
12/CT-UBND Chỉ thị về việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc, ngày trực 2015-12-12
13212/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2015-12-03
13179/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2015-12-01
218/KH-BCĐ389 Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 2015-12-01
1331/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2015-11-24
1348/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công thương tỉnh Lai Châu thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công thương 2015-11-20
11/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính 2015-11-11
10568a/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄ Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄ Thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2015-10-20
52/2015/QĐ-TTg Quyết định 52⁄2015⁄QĐ-TTg ngày 20⁄10⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới 2015-10-20
36a/NQ-CP Nghị quyết số 36a⁄NQ-CP của Chính phủ : Về Chính phủ điện tử 2015-10-14
16/CT-BCT Chỉ thị về một số giải pháp tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong ba tháng cuối năm 2015 2015-10-13
162/QĐ-BCĐ389 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn công tác liên ngành Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu và hàng giả 2015-10-09
1472/UBND-TM Về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2015-09-25
9538/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành 2015-09-24
1622/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Hồng 2015-09-23
15/CT-BCT Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2015-09-23
05/QĐ-BCĐ389 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41⁄NQ-CP ngày 09⁄6⁄2015 của Chính Phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2015-09-23
9754/KH-BCT Kế hoạch tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 2015-09-21
1016/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh điểm quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025 2015-09-17
1402/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" 2015 2015-09-16
21/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế 1 cửa, cơ chế 1 cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2015-09-09
1296/UBND-TM Công văn về việc tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn 2015-09-04
946/QĐ-UBND Quyết định về việc hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 2015-08-28
8930/BCT-KHCN Công văn bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2015 2015-08-26
1355/QLTT-CBL Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu 2015-08-26
920/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020 2015-08-24
8873/QĐ-BCT Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung 2015-08-24
08/TB-BCĐ Thông báo về việc công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP tỉnh Lai Châu 2015-08-17
1107/UBND-TM Công văn về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng 2015-07-30
7219/BCT-QLTT Về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng 2015-07-17
1042/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41⁄NQ-CP của Chính Phủ về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới 2015-07-16
7248/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành⁄ Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, Thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 2015-07-15
6708/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương 2015-07-02
636/QĐ-UBND Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016 2015-06-30
6515/KH-BCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41⁄NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới 2015-06-30
964/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 2015-06-30
41/NQ-CP Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới 2015-06-16
13/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 2015-06-10
13/TB-BCĐ389 Thông báo về việc công bố đường dây nóng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia 2015-05-15
21-NQ/BCSĐ Nghị quyết về việc thực hiện công tác Quốc phòng trong ngành công thương giai đoạn 2015-2020 2015-04-20
305/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2015-03-31
3070/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020 2015-03-31
03/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản 2015-03-30
16/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2014-12-31
1741/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015 2014-12-29
759/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu 2014-09-17
1288/QĐ-TTg Quyết định số 1288⁄QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 2014-08-01
6409/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quả lý của Bộ Công Thương 2014-07-21
759/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu 2014-07-09
1369/QĐ-BCT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương 2014-02-19
133/QĐ-QLTT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Cục Quản lý thị trường 2014-02-12
805/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp - thương mại tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2014-01-23
65/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2014-01-23
677/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của lực lượng quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm 2014-01-20
24/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020 2014-01-15
389/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 2014-01-11
202/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 2014-01-08
10327/QĐ-BCT Quyết định ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Na 2 2013-12-31
997/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lai Châu 2013-09-17
999/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 9 tại huyện Nậm Nhùn trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công thương 2013-09-17
5540/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 2013-08-06
315/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2010 - 2015) 2012-03-29
1003/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2010 - 2015) 2010-08-03
1073/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015 2010-07-12
27/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 2009-06-12
66/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2025 2009-01-20
556/QĐ-UBND Quyết định về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 2008-04-22