Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
2897/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành chương trình công tác của Sở Công Thương năm 2023 2022-12-29
2895/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2022-12-28
2896/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2022-12-28
2876/SCT-QLTM V⁄v triển khai các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 2022-12-26
2843/SCT-QLTM Về việc tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 2022-12-22
2831/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2022-12-21
2830/QĐ-SCT Ban hành Quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý 2022-12-21
2823/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hiệu chỉnh đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Củm 3 2022-12-20
2822/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hiệu chỉnh đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Củm 2 2022-12-20
2804/SCT-QLNL Tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý mão 2023 2022-12-20
2786/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Đường dây đấu nối 110kV và trạm biến áp 110kV thuộc dự án thủy điện Chu Va 2 2022-12-16
2783/SCT-QLTM V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 2022-12-15
2783/SCT-QLTM V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 2022-12-15
2761/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 12⁄2022 2022-12-13
2738/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn năm 2022 2022-12-09
2687/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Củm 6 2022-12-02
2677/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 2022-12-01
2645/QĐ-SCT Quyêt định về việc ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu năm 2022 2022-11-28
2638/KH-SCT Kế hoạch thực hiện kết luận số 1602⁄KL-SNV ngày 09⁄11⁄2022 của Sở Nội vụ 2022-11-25
2630/QĐ-SCT Về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến tại cơ sở 2022-11-25
2636/KH-SCT Kế hoạch Tổ chức "Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam -Online Friday2022" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022-11-25
2625/QĐ-SCT Quyết định xếp loại chất lượng Tập thể lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2022 2022-11-24
2608/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận sáng kiến năm 2022 2022-11-23
2612/TB-SCT Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị triển khai Đề án "Xây dựng mô hình điểm bán các mặt hàng đặc sản, đặc trưng của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lai Châu" 2022-11-23
2608/QĐ-SCT Về việc công nhận sáng kiến năm 2022 2022-11-23
2589/SCT-VP V⁄v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 2022-11-22
2587/KH-SCT Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Công Thương năm 2023 2022-11-21
2575/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị triển khai Đề án "Xây dựng mô hình điểm bán các mặt hàng đặc sản, đặc trưng của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lai Châu" 2022-11-18
32/2022/TT-BCT V⁄v triển khai thực hiện Thông tư số 32⁄2022⁄TT-BCT ngày 18⁄11⁄2022 sửa đổi Thông tư số 05⁄2022⁄TT-BCT ngày 18⁄02⁄2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 2022-11-18
2568/QĐ-SCT Quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 2022-11-17
2536/KH-SCT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương 2022-11-15
2465/VP-SCT V⁄v triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 2022-11-08
2468/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (CTy Đông Hưng Lai Châu) 2022-11-08
2459/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Hưng Lai Châu 2022-11-08
2470/KH-SCT Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức, người lao động năm 2022 2022-11-08
2467/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương tỉnh năm 2022 2022-11-08
2414/KH-SCT Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2023 2022-11-03
2413/SCT-VP Bản đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2023 2022-11-03
2392/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2022-11-01
2393/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2022-11-01
2359/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 10⁄2022 2022-10-27
2357/QĐ-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Lằn (Cty Vạn Thắng) 2022-10-27
2357/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Lằn (Cty Vạn Thắng) 2022-10-27
2351/QĐ-SCT Quyết định về việc thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế) 2022-10-26
2269/SCT-QLCN Tạm ngừng hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 2022-10-14
2267/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Trạm biến áp 110kV nhà máy thủy điện Nậm Củm 3 2022-10-14
2266/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Trạm biến áp 110kV nhà máy thủy điện Nậm Củm 2 2022-10-14
2161/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (phục vụ thi công TĐ Nậm Cuổi 1 của Công ty Công Thành; Cty Hoàng Hạnh Phương) 2022-10-04
2149/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (phục vụ thi công TD Nậm Cuổi 1 của Công ty Công Thành; Công ty Hoàng Hạnh Phương) 2022-10-04
2155/TB-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (phục vụ thi công TD Nậm Cuổi 1 của Công ty Công Thành; Công ty Hoàng Hạnh Phương) 2022-10-04
2082/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (TĐ Kho Hà Công ty Toàn Thịnh) 2022-09-26
2079/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (TĐ Kho Hà Công ty Toàn Thịnh) 2022-09-26
2067/SCT-QLTM Về việc mời tham gia Diễn đàn Thương mại Việt Nam-EU 2022 2022-09-22
2060/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 2022-09-21
2041/SCT-QLTM Về việc mời tham dự Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 9 năm 2022 2022-09-19
2024/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh công trình: Đường dây 110kV đấu nối thủy điện Nậm Nghẹ 1A vào hệ thống điện Quốc gia 2022-09-15
1994/KH-SCT Kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu năm 2022 2022-09-12
1986/KH-SCT Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 2022-09-12
1982/SCT-QLCN Hủy vật liệu nổ công nghiệp tồn kho, hết hạn sử dụng 2022-09-12
1975/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Chàng Phàng 2022-09-09
1963/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 9⁄2022 2022-09-08
1946/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (TĐ Kho Hà, Huổi Văn Công ty Cotriha, Công ty Đại Thành Sơn) 2022-09-07
1932/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (TĐ Kho Hà, Huổi Văn của Công ty Cotriha, Công ty Đại Thành Sơn) 2022-09-07
1902/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh dự án Thủy điện Nậm Xí Lùng 2 2022-08-30
1900/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Cấu Thượng 2022-08-30
1896/SCT-QLTM Về việc bảo đảm nguồn cung ứng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh 2022-08-29
1889/SCT-QLTM Về việc phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO từ ngày 21⁄6⁄2022 - 20⁄7⁄2022 2022-08-29
1872/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh công trình: Đường dây 35kV đấu nối thủy điện Nậm Lụm 1 2022-08-26
1835/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp 2022-08-23
1834/KH-SCT Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 2022-08-23
1830/SCT-QLCN Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp 2022-08-23
1810/SCT-QLTM Triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022 2022-08-19
1662/TB-SCT Thông báo phân công nghiệm vụ trong Ban Lãnh đạo Sở Công Thương 2022-08-02
1607/SCT-QLCN V⁄v tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 2022-07-26
1613/SCT-QLTM V⁄v phổ biến thông tin về cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc 2022-07-26
1607/SCT-QLCN V⁄v tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 2022-07-26
1610/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Cty Khánh Hưng) 2022-07-26
1604/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Khánh Hưng 2022-07-26
1554/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật hạng mục trạm biến áp và thiết kế bản vẽ thi công hạng mục đường dây công trình: Đường dây và trạm biến áp 110kV đấu nối thủy điện Nậm Pì vào hệ thống điện Quốc gia 2022-07-19
1555/SCT-VP Về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương 2022-07-19
1545/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình: Trạm phân phối 110kV nhà máy thủy điện Nậm Lằn 2022-07-19
1546/QĐ-SCT Về việc công khai dự toán chi ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia 2022-07-19
1542/QĐ-SCT Quyết định về việc chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lai Châu trên không gian số" thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022 2022-07-18
1543/QĐ-SCT Quyết định về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lai Châu trên không gian số" thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022 2022-07-18
1514/KH-SCT Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2023, giai đoạn 2023-2025 của ngành Công Thương Lai Châu 2022-07-15
1503/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thọ Gụ 1 2022-07-14
1279/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Cty số 10, Cty MCK) 2022-06-17
1278/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Cty số 10, Cty MCK) 2022-06-17
1250/QĐ-SCT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục tuyến đập phụ và hầm gom nước thuộc công trình thủy điện Nậm Bụm 2 2022-06-15
1138/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hiệu chỉnh dự án thủy điện Nậm Cấu 1 2022-06-03
1135/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 2022-06-02
1123/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 2022-06-01
1044/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022 2022-05-27
1079/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL⁄TW ngày 25⁄10⁄2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" 2022-05-27
136-KH/ĐU Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 2022-05-27
1044/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022 2022-05-24
998/TB-SCT Thông báo kết luận cuộc họp của Tập thể Lãnh đạo Sở Công thương ngày 16⁄5⁄2022 2022-05-18
998/TB-SCT Thông báo kết luận cuộc họp của Tập thể Lãnh đạo Sở Công thương ngày 16⁄5⁄2022 2022-05-18
966/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Pắc Ma và Nậm Củm 4 tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2022-05-13
964/SCT-QLNL Tăng cường công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ; phòng chống đuối nước cho trẻ em 2022-05-13
896/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Đường dây và trạm biến áp 110kV đấu nối thủy điện Nậm Pì vào hệ thống điện Quốc gia 2022-05-06
888/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty Khánh Hưng) 2022-05-05
874/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Khánh Hưng 2022-05-05
861/SCT-QLNL V⁄v trả lời doanh nghiệp về đề xuất khảo sát, lập bổ sung quy hoạch thủy điện thượng nguồn sông Nậm Mu, huyện Tam Đường 2022-04-29
863/SCT-QLNL V⁄v trả lời doanh nghiệp về đề xuất khảo sát, lập bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mít Luông 2022-04-29
864/SCT-QLNL V⁄v trả lời doanh nghiệp về đề xuất khảo sát, lập bổ sung quy hoạch thủy điện tích năng huyện Sìn Hồ, huyện Tam Đường 2022-04-29
860/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Cty Mạnh Dũng) 2022-04-29
856/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Mạnh Dũng 2022-04-29
852/SCT-QLNL Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 2022-04-28
842/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu năm 2022 2022-04-28
850/SCT-QLTM Về việc phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248 2022-04-28
839/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty Thanh Tuyền) 2022-04-27
838/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền 2022-04-27
835/QĐ-SCT Quyết định công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp tháng 4 năm 2022 2022-04-26
812/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2022 2022-04-22
798/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thủy điện Nậm Pảng 2 2022-04-21
784/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2022-04-19
783/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2022-04-19
781/KH-SCT Kế hoạch thực hiện quy hoạch cán bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2026-2031 2022-04-19
768/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty TNHH MTV 24) 2022-04-18
765/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV số 24 2022-04-18
746/SCT-QLTM Thông tin về Phương án "Vùng xanh an toàn" trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) 2022-04-15
744/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Kho Hà 2022-04-14
743/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Đích 2 2022-04-14
747/SCT-QLTM V⁄v kết nối tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm nông sản, OCOP các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An 2022-04-14
730/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hiệu chỉnh đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2 2022-04-13
722/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty Hoàng Hạnh Phương) 2022-04-12
721/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Hoàng Hạnh Phương 2022-04-12
718/TB-SCT Thông báo Kế hoạch thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 2022-04-08
698/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án thủy điện Nậm So 2 2022-04-07
684/TB-SCT Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 2022-04-06
687/SCT-QLCN Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp 2022-04-06
670/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường dây 110kV mạch đơn từ trạm biến áp 110kV thủy điện Nậm Lằn đến trạm biến áp 110kV thủy điện Pắc Ma và ngăn lộ 110kV mở rộng tại trạm biến áp 110kV thủy điện Pắc Ma 2022-04-05
673/KH-SCT Kế hoạch Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ 2022-04-05
638/KH-SCT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày "Thương hiệu Việt Nam 20⁄4" năm 2022 2022-03-31
643/SCT-QLTM V⁄v triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022 2022-03-31
645/QĐ-SCT Quyết định về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại 2022-03-31
633/SCT-QLTM Mời tham gia chương trình "Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại" 2022-03-30
627/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty số 10 Lai Châu) 2022-03-29
625/QĐ-SCT Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH số 10 Lai Châu 2022-03-29
620/SCT-QLTM V⁄v triển khai Thông tư số 07⁄2022⁄TT-BCT ngày 23⁄3⁄2022 của Bộ Công Thương 2022-03-28
622/SCT-QLCN V⁄v chấp thuận đề cương kiểm định chất lượng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại và du lịch Châu Long 2022-03-28
621/SCT-QLCN V⁄v chấp thuận đề cương kiểm định chất lượng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp số 01 của Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Kim Ngân 2022-03-28
623/SCT-QLCN V⁄v chấp thuận đề cương kiểm định chất lượng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH Hòa Hiệp 2022-03-28
607/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty Kim Ngân) 2022-03-25
606/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp số 1 của Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Kim Ngân 2022-03-25
604/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 457⁄KH-UBND ngày 18⁄02⁄2022 của UBND tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 2022-03-25
573/TB-SCT Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về xăng dầu 2022-03-21
577/SCT-QLTM V⁄v cam kết thực hiện các quy định và bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh 2022-03-21
565/SCT-QLTM Về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc 2022-03-18
565/SCT-QLTM Về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc 2022-03-18
459/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2022-03-07
458/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2022-03-07
453/SCT-QLTM V⁄v kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP các tỉnh Hưng Yên, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ 2022-03-05
431/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2022-03-03
417/SCT-QLNL V⁄v triển khai thực hiện Nghị định số 16⁄2022⁄NĐ-CP ngày 28⁄01⁄2022, Nghị định số 17⁄2022⁄NĐ-CP ngày 31⁄01⁄2022 của Chính phủ 2022-03-01
394/SCT-QLCN Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 2022-02-28
353/SCT-QLM V⁄v tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh 2022-02-23
262/SCT-QLTM Về việc thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2022-02-23
293/SCT-QLTM V⁄v phối hợp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh siêu thị 2022-02-11
179/SCT-XNK Về việc thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh 2022-02-11
289/SCT-QLTM V⁄v kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 2022-02-11
283/KH-SCT Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 2022-02-11
286/SCT-QLTM Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01⁄2022⁄TT-BCT ngày 18⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương 2022-02-11
287/SCT-QLTM Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03⁄2022⁄TT-BCT ngày 28⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương 2022-02-11
281/SCT-QLCN Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5 2022-02-10
271/KH-SCT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Công Thương năm 2022 2022-02-10
262/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Đích 1 2022-02-09
266/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Đích 1 2022-02-09
220/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2022 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2022-01-27
192/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" giai đoạn 2021 - 2025 2022-01-25
194/KH-SCT Kế hoạch thực hiện phòng, chống lãng phí năm 2022 2022-01-25
195/KH-SCT Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Công Thương 2022-01-25
201/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (TD Nậm Pì, Cty Hoang Hạnh Phương) 2022-01-25
199/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp số 01 của Công ty TNHH MTV Hoàng Hạnh Phương 2022-01-25
204/KH-SCT Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022 2022-01-25
197/KH-SCT Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2022 2022-01-25
150/KH-TĐKTT Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022 2022-01-20
15/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Pạc 1 2022-01-15
100/SCT-QLTM Về việc thông tin về tình hình xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng 2022-01-14
88/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01⁄NQ-CP ngày 08⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022-01-12
83/KH-SCT Kế hoạch công tác dân vận chính quyền 2022 2022-01-12
51/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Sì Lường 3, thủy điện Nậm Sì Lường 4 2022-01-07
49/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp 2022-01-06
40/QĐ-SCT Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp Thành Nam 2022-01-06
38/QĐ-SCT V⁄v thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Sì Lường 3, thủy điện Nậm Sì Lường 4 2022-01-06
13/SCT-QLCN V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dầnvà mùa Lễ hội Xuân năm 2022 2022-01-04
05/SCT-QLTM V⁄v phối hợp đăng tải thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển, thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng ngày 04 tháng 01 năm 2022 2022-01-04
2472/TB-SCT Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Công Thương 2021-12-31
2468/TB-SCT Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Xí Lùng 2A 2021-12-30
2440/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp 2021-12-28
2443/SCT-QLCN Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong dịp tết dương lịch 2021-12-28
2412/CTr-SCT Quyết định về việc ban hành chương trình công tác của Sở Công Thương năm 2022 2021-12-23
2405/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu, gas hóa lỏng của Hợp tác xã Quyết Tâm 2021-12-22
2404/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty Thanh Tuyền) 2021-12-22
2399/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu, gas hóa lỏng của Hợp tác xã Quyết Tâm 2021-12-22
2398/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền 2021-12-22
2371/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Pạc 1A 2021-12-16
2346/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Hợp tác xã Hữu Hảo 2021-12-14
2251/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr⁄TU ngày 04⁄10⁄2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT⁄CW ngày 06⁄7⁄2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV⁄AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 2021-12-08