Văn bản do Sở Công Thương ban hành

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
63/KH-SCT Kế hoạch Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2020 2020-01-15
69/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Xe 2020-01-15
68/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Hua Chăng 2 2020-01-15
60/QĐ-SCT Quyết định Về việc thành lập Tổ kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-01-14
51/SCT-QLTM V⁄v phối hợp, hỗ trợ hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và trong cả năm 2020 2020-01-13
41/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 2020-01-08
40/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020-01-08
39/TB-SCT Về việc Thông báo Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 2020-01-08
13/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu xã Mường Mô 2020-01-07
19/TB-SCT Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2020 2020-01-06
10/SCT-QLCN Về việc trả lại hồ sơ đủ điều kiện giải quyết 2020-01-03
07/QĐ-SCT Quyết định giao biên chế công chức trong cơ qua hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 2020-01-02
06/KH-SCT Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 2020-01-02
1570/QĐ-SCT Quyết định về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương 2020-01-02
1531/SCT-VP Về việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, cải thiện chỉ số hài lòng về dịch vụ hành chính công 2019-12-25
1523/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Hua Bun thuộc xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn 2019-12-24
1521/SCT-QLTM V⁄v thông tin về hướng dẫn quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc 2019-12-24
1515/QĐ-SCT Quyết định khen thưởng năm 2019 2019-12-23
1520/KH-SCT Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07⁄CT-BCA-V28, ngày 15⁄8⁄2014 của Bộ Công an về "đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới" 2019-12-23
1512/SCT-QLTM V⁄v tăng cường kiểm soát vận chuyển, mua bán trái phép lợn sống và các sản phẩm từ lợn qua biên giới 2019-12-20
1505/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình 2019-12-20
1503/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Xe 2A thuộc xã Mường So, huyện Phong Thổ 2019-12-19
1502/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Xe 2 thuộc xã Nậm Xe và xã Mường So, huyện Phong Thổ 2019-12-19
1472/QĐ-SCT Quyết định Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 2019-12-19
1461/KH-SCT Kế hoạch Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"năm 2020 2019-12-19
1490/SCT-QLCN Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với tổ chức bị tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản 2019-12-18
1491/SCT-QLCN Về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên đia bàn tỉnh Lai Châu 2019-12-18
1464/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Bụm 2 thuộc xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn và xã Bum Nưa, huyện Mường Tè 2019-12-18
1456/QĐ-SCT Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 2019-12-10
1442/SCT-QLNL THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM NA 1 2019-12-06
1431/SCT-VP Về việc bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 2019-12-05
1431/SCT-VP Về việc bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 2019-12-05
1417/QĐ-SCT Quyết định và kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn huyện Than Uyên và thành phố Lai Châu 2019-12-04
1412/SCT-QLTM V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020 2019-12-03
1398/KH-SCT Kế hoạch Phòng chống thiên tai năm 2020 2019-12-02
1389/SCT-VP Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý; CCVC NLĐ năm 2019 2019-11-28
1398/KH-SCT Kế hoạch Phòng chống thiên tai năm 2020 2019-11-28
1388/SCT-VP về việc hướng dẫn tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2019 2019-11-27
1379/SCT-VP Bản đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự " năm 2020 2019-11-26
1150/QĐ-SCT Quyết định Về việc thành lập Tổ kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-11-18
1302/SCT-QLCN Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình 2019-11-13
1301/QĐ-SCT Quyết định Về việc thành lập Tổ kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-11-13
1300/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-11-13
1291/QĐ-SCT Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt I năm 2019 2019-11-11
1284/QĐ-SCT Quyết định Kiểm tra việc thực hiện cấp Giấy phép sản xuất rượu thuộc thẩm quyền của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Thổ và việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn huyện Phong Thổ. 2019-11-11
1290/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 11⁄2019 2019-11-11
1283/BC-SCT Báo cáo tổng kết “Năm dân vận chính quyền” 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 2019-11-08
1281/TB-SCT Thông báo Thời gian kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 2019-11-08
1280/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019 2019-11-08
1267/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Lai Châu 2019-11-06
1268/QĐ-SCT Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở 2019-11-06
1241/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án Thủy điện Nậm Thi 1 thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường 2019-11-04
1428/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt II năm 2019 2019-11-04
1250/SCT-QLNL Về việc triển khai thực hiện quy định quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 2019-11-01
1238/SCT-QLTM Về việc quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn huyện Phong Thổ 2019-10-31
1231/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu An Tài Lộc 2019-10-30
1220/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2019-10-28
1180/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình đường dây 110kV Mường Tè - Nậm Bụm 2 - Nậm Bụm 1 - Nậm Ban và mở rộng ngăn lộ 110kV trạm 110kV Nậm Ban 2019-10-16
1179/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình trạm biến áp 110kV Nậm Sì Lường 1 và thiết kế bản vẽ thi công công trình đường dây 110kV Nậm Sì Lường 1 - Mường Tè 2019-10-16
1173/QĐ-SCT Quyết định công nhận kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-10-15
1131/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-10-03
1133/SCT-QLTM Về việc phối hợp tuyên truyền hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2019 2019-10-02
1130/KH-SCT Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2019-10-02
1129/QĐ-SCT Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-10-02
1125/BC-SCT Báo cáo đề xuất chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-10-01
1106/BC-SCT Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Công Thương năm 2019 2019-09-30
1110/KH-SCT Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-09-27
1108/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện chiến lược và Kế hoạch hành động Quốc gia về biến đổi khí hậu ngành Công Thương 2019-09-27
1102/BC-TCT Báo cáo về việc kiểm tra các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-09-25
1104/BC-SCT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công thươngkế hoạch 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 2019-09-25
1082/SCT-QLCN V⁄v triển khai thực hiện Nghị định số 71⁄2019⁄NĐ-CP ngày 30⁄8⁄2019 của Chính phủ 2019-09-20
1075/QĐ-SCT Quyết định kiểm tra về công tác quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-19
1047/BC-SCT Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT⁄TW ngày 07⁄4⁄2014 của Bộ Chính trị khóa XI "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" 2019-09-18
1071/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2019 2019-09-18
1012/QĐ-SCT Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho viên chức 2019-09-18
1057/KH-SCT Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua: "Cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025" 2019-09-16
1059/QĐ-SCT Quyết định về việc cử công chức hướng dẫn người tập sự 2019-09-16
1055/SCT-QLCN Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình 2019-09-16
1040/SCT-QLCN Về việc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với các tổ chức khai thác khoáng sản bị đình chỉ hoạt động do vi phạm hành chính 2019-09-12
1039/SCT-QLCN Về việc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với các tổ chức khai thác khoáng sản bị đình chỉ hoạt động do vi phạm hành chính 2019-09-12
1037/SCT-QLCN V⁄v triển khai thực hiện Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-12
1033/KL-SCT Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác chế biến khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Cổ phần khoáng sản Việt Thái Sơn 2019-09-12
1041/SCT-QLCN Về việc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với các tổ chức khai thác khoáng sản bị đình chỉ hoạt động do vi phạm hành chính 2019-09-12
1042/SCT-QLTM Về việc thông tin về việc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu của Trung Quốc 2019-09-12
1010/BC-SCT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 1209⁄CTr-UBND ngày 01⁄7⁄2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý III năm 2019 2019-09-11
1022/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ trong lĩnh vực công thương quý III năm 2019 2019-09-09
1016/SCT-QLTM Về việc phối hợp tuyên truyền hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 2019-09-09
1008/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Nậm Lằn thuộc xã Ka Lăng, huyện Mường Tè 2019-09-06
1006/TB-SCT Thông báo về việc chấm dứt hoạt động giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông tại Sở Công Thương Lai Châu 2019-09-06
1005/BC-SCT Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 118-KH⁄TU ngày 27⁄11⁄2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2019 2019-09-06
1004/BC-SCT Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 2019-09-06
1003/BC-SCT Báo cáo công tác giải quyết Khiếu nại,Tố cáo 9 tháng đầu năm và Phương hướng,nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 2019-09-06
1002/BC-SCT Báo cáo công tác thanh, kiểm tra 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 2019-09-06
990/SCT-QLTM V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019 2019-09-04
986/SCT-QLNL V⁄v thẩm tra thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Lụm 1 2019-09-04
982/QĐ-SCT Quyết định về việc giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 2019-09-03
959/QĐ-SCT Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm khuyến công tỉnh Lai Châu 2019-08-30
974/SCT-QLTM Thông tin về quy định của Trung Quốc đối với nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản 2019-08-30
975/SCT-QLNL V⁄v thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2 2019-08-30
972/QĐ-SCT Quyết định về việc cử công chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-08-30
958/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp ngày 27 tháng 8 năm 2019 2019-08-29
917/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Suối Lĩnh thuộc xã Hố Mít, huyện Tân Uyên 2019-08-23
835/SCT-TKCS Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình đường dây 110kV đấu nối cụm nhà máy thủy điện Nậm Pạc 2, Nậm So 1, Nậm So 2 2019-08-16
887/KH-SCT Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-08-15
881/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2019 2019-08-14
878/BC-SCT Bao cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 2019-08-14
853/SCT-QLNL Về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình cửa hàng xăng dầu Pa Tần 2019-08-08
833/SCT-QLCN Về việc hướng dẫn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-08-01
824/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Pạc 1, thuộc xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ 2019-07-30
823/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Pạc 2, thuộc xã Sin Suối Hồ và xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ 2019-07-30
813/SCT-QLNL V⁄v thẩm tra thiết kế cơ sở dự án đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Đích 1 vào lưới điện Quốc gia 2019-07-29
810/KH-SCT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 2019-07-26
808/SCT-QLNL Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Nậm Xe 2019-07-25
805/BC-SCT Báo cáo xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành Công thương năm 2020 2019-07-24
803/SCT-TTr Về việc xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2020 2019-07-23
789/SCT-QLNL Về việc thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Suối Lĩnh 2019-07-19
795/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch ngành Công thương đến năm 2020 2019-07-19
784/KH-SCT Kế hoạch nâng cao chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 2019-07-18
785/SCT-QLNL về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sởdự án Thủy điện Huổi Văn 2019-07-18
777/BC-SCT Báo cáo tổng kêt 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ⁄TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến 2020 2019-07-16
778/BC-SCT Báo cáo thực hiện các quy định của pháp luật về thủ tục, trình tự trong họat động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phóng, chống tham nhũng năm 2019 2019-07-16
734/SCT-QLNL Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Han thuộc xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ và xã Thèn Sin, huyện Tam Đường 2019-07-15
772/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án đường dây 110kV Mường Tè - Nậm Bụm 2 - Nậm Bụm 1 - Nậm Ban và mở rộng ngăn lộ 110kV trạm 110kV Nậm Ban 2019-07-12
773/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án trạm biến áp 110kV Nậm Sì Lường 1 và đường dây 110kV Nậm Sì Lường 1 -Mường Tè 2019-07-12
770/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm So 1thuộc xã Thèn Sin, huyện Tam Đường 2019-07-12
764/SCT-QLNL về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-07-12
517/BC-SCT Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến kết luận của đồng chí chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2019 2019-07-12
728/SCT-QLNL Về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán, lập kế hoạch vận hành hệ thống điện miến bắc năm 2020-2021 2019-07-12
760/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Nậm Bụm 2 thuộc xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn và xã Bum Nưa, huyện Mường Tè. 2019-07-11
754/BC-SCT Báo cáo kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019 2019-07-10
752/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2019 2019-07-10
742/SCT-QLNL Về việc đảm bảo an toàn cho người và công trình lưới điện cao áp 2019-07-09
749/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương tháng 7 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2019 2019-07-09
744/KH-SCT Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường 03 năm 2020 - 2022 của ngành Công Thương Lai Châu 2019-07-08
738/SCT-QLTM Về việc hỗ trợ đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối của Central group Việt Nam 2019-07-08
741/PĐTĐ-SCT Phát động phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2024 2019-07-08
732/SCT-QLNL Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Hua Bun thuộc xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn 2019-07-05
733/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Pạc 1A 2019-07-05
731/BC-SCT Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT⁄TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 2019-07-04
14/BCĐ-QLTT Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh 2019-07-04
727/SCT-QLNL Về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-07-04
729/TB-SCT Thông báo kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-07-04
714/SCT-QLTM Về kết quả thực hiện và đề xuất chương trình hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021-2025 2019-07-01
702/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-06-28
543/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Nậm Sì Lường 4 thuộc xã Bum Tở và xã Bum Nưa, huyện Mường Tè 2019-06-27
544/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Sì Lường 3 thuộc xã Pa Vệ Sử, xã Bum Tở và xã Bum Nưa, huyện Mường Tè. 2019-06-27
696/QĐ-SCT Quyết định về việc tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử năm 2019 2019-06-27
640/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh dự án thủy điện Nậm Bon thuộc xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên 2019-06-26
673/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-06-26
633/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-06-20
603/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-06-14
558/TB-SCT Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-06-06
533/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-06-03
512/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Lụm 2 thuộc xã Bản Lang và xã Dào San, huyện Phong Thổ. 2019-05-28
503/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2019 2019-05-24
498/BC-SCT Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ⁄TW của Bộ Chính trị khóa XI 2019-05-22
491/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-05-21
494/KH-SCT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng "Ngày Thế giới không thuốc lá 2019-05-21
484/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-05-20
479/QĐ-SCT Quyết định về quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Sở Công Thương 2019-05-17
439/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-05-08
435/SCT-VP Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử năm 2019 2019-05-08
418/KH-SCT Kế hoạch tổ chức tuyên truyển, phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2019 2019-05-03
372/KH-SCT Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 2019-04-22
371/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-04-22
364/SCT-QLNL Về việc hoàn thiện Hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Chu Va 2 2019-04-19
355/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sư dụng ngân sách nhà nước của Sở Công Thương 2019-04-18
342/TTr-SCT Tờ trình về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án Trạm biến áp 220kV Mường Tè và đường dây 220kV Mường Tè - Trạm biến áp 500 kV Lai Châu 2019-04-16
339/SCT-QLTM Về việc chuyển giao nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 2019-04-12
332/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-04-11
329/SCT-QLNL Về việc thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh dự án thủy điện Nậm Bụm 1, huyện Nậm Nhùn 2019-04-10
318/SCT-QLNL về việc thẩm tra thiết kế cơ sở dự án thủy điện Mường Kim 3 2019-04-10
320/SCT-QLNL về việc thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Nậm Pạc 2 2019-04-10
298/SCT-QLNL về việc thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Nậm Lụm 2 2019-04-05
297/SCT-QLNL Về việc thẩm tra thiết kế cơ sở dự án thủy điện Mường Mít 2019-04-05
273/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-03-29
259/SCT-QLNL Về việc thẩm tra thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Lằn 2019-03-26
248/QĐ-SCT Quyết định phê duyệt chỉ định thầu sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng xe ô tô của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-03-22
235/SCT-QLNL Về việc thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Nậm So 2 2019-03-20
227/KH-SCT Kế hoạch về việc khắc phục khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 2019-03-18
219/QĐ-SCT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình thủy điện gồm Nậm Cấu 2, Hua Chăng, Nậm Na 1 2019-03-15
194/SCT-QLNL Về việc thẩm tra thiết kế cơ sở dự án đường dây 110kV đấu nối cụm nhà máy thủy điện Nậm Pạc 2, Nậm So 1, Nậm So 2 và mở rộng ngăn lộ 110kV trạm 110kV Mường So 2019-03-11
191/KH-SCT Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 2019-03-08
186/SCT-QLNL Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án công trình thủy điện Nậm Sì Lường 4, huyện Mường Tè 2019-03-08
180/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-03-07
182/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra" của Sở Công Thương năm 2019 2019-03-07
175/QĐ-SCT Quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thủy điện đang thi công trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-03-06
163/SCT-VP Về việc triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử liên thông 4 cấp tỉnh Lai Châu (VNPT-iOffice) 2019-03-01
161/KH-SCT Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 2019-02-27
154/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình cửa hàng xăng dầu số 02, xã Nậm Sỏ 2019-02-25
137/KH-SCT Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 2019-02-21
134/SCT-QLCN Về việc khảo sát nhu cầu đào tạo, huấn luyện về vật liệu nổ công nghiệp 2019-02-20
136/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 2019-02-20
130/KH-SCT Kế hoạch tuyên truyền, cải cách hành chính năm 2019 2019-02-19
120/KH-SCT Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng của Sở Công Thương năm 2019 2019-02-18
122/BC-SCT Báo cáo sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TU ngày 09⁄9⁄2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2019-02-18
124/KH-SCT Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền của Sở Công Thương Lai Châu năm 2019 2019-02-18
127/KH-SCT Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 2019-02-18
115/SCT-VP Về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019 2019-02-14
110/BC-SCT Báo cáo triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 2019-02-11