Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
448/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2021-03-30
140/KH-SCT Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2021 thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2021-02-22
238/SCT-QLCN Triển khai thực hiện Thông tư số 41⁄2020⁄TT-BCT quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi 2021-02-19
881/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2019 2021-02-14
225/KH-SCT Kế hoạch Hưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-02-08
219/KH-SCT Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2021 2021-02-05
214/KH-SCT Kế hoạch Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2021 2021-02-04
198/KH-SCT Kế hoạch Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021 2021-02-04
01a/KH-KT Kế hoạch của Đoàn công tác liên ngành đánh giá tình hình thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 2021-02-02
138/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021 2021-02-01
190/PĐ-SCT Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14⁄5⁄1951-14⁄5⁄2021) 2021-01-29
190/PĐ-SCT Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14⁄5⁄1951-14⁄5⁄2021) 2021-01-29
186/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2021-01-29
187/SCT-QLTM Về việc hướng dẫn phòng dịch bệnh Covid-19 tại chợ, siêu thị và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ 2021-01-29
182/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh dự án Thủy điện Nậm Xí Lùng 1 2021-01-29
183/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án trạm biến áp 110kV nhà máy thủy điện Nậm Pạc 2 và mở rộng ngăn lộ 110kV Nậm So 2 2021-01-29
180/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển ngành Công thương 5 năm giai đoạn 2021-2025 2021-01-29
167/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Pa Hạ 2021-01-27
01/VP Danh sách cán bộ trực tết Tân Sửu thuộc khối Văn phòng Sở Công thương 2021-01-26
142/SCT-VP Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công của Sở Công thương 2021-01-25
130/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Huổi Văn 2021-01-21
121/KH-SCT Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 2021-01-21
118/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án đường dây và trạm biến áp 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Pa Hạ 2021-01-19
108/QĐ-SCT Quyết định V⁄v giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68⁄2000⁄NĐ-CP và Nghị định số 161⁄2018⁄NĐ-CP của Chính phủ trong cơ quan hành chính; số lượng người làm việc trong 2021-01-18
73/TB-SCT Thông báo kết luận họp giao ban tháng 01 năm 2021 2021-01-13
65/KH-SCT Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 2021-01-12
57/SCT-QLNL Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ đường ống áp lực của các nhà máy thủy điện 2021-01-12
56/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình: Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Phiêng Lúc vào lưới điện Quốc gia 2021-01-11
45/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 2021-01-08
44/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021-01-08
39/KH-SCT Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2021 2021-01-08
31/QĐ-SCT Quyết định về việc cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2021 2021-01-07
30/SCT-QLCN Tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ 2021-01-07
22/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành chương trình công tác của Sở Công Thương năm 2021 2021-01-06
28/SCT-QLTM Triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 2021-01-06
06/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Công Thương 2021-01-05
05/TB-SCT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc công trình thủy điện Pắc Ma 2021-01-05
2252/SCT-QLTM V⁄v hỗ trợ tiêu thụ cá Lăng đen nuôi trên lòng hồ thủy điện 2020-12-27
2250/SCT-QLTM V⁄v hỗ trợ tiêu thụ cá Lăng đen nuôi trên lòng hồ thủy điện 2020-12-27
2248/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc công trình thủy điện Nậm Củm 3 2020-12-25
2241/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH xây dựng Đông Thuận An 2020-12-25
2240/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền 2020-12-25
2239/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Khánh Hưng 2020-12-25
2186/SCT-QLTM V⁄v tham gia phân phối hàng hóa trên “Gian hàng Việt trực tuyến” 2020-12-18
2162/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" 2020-12-16
2170/TB-SCT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Hồng Vân 2020-12-16
2163/QĐ-SCT Quyết định về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân 2020-12-16
2161/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" 2020-12-16
2160/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận danh hiệu “Lao động Tiên tiến” 2020-12-16
2152/SCT-QLTM V⁄v hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu 2020-12-15
162/KH-SCT Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2020 2020-12-12
2086/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Hồng Vân 2020-12-08
2098/SCT-QLTM Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực Công Thương 2020-12-08
2097/QĐ-SCT Quyết định Xếp loại chất lượng Tập thể lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2020 2020-12-08
2085/SCT-QLCN Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV In Tình Nghĩa 2020-12-07
2067/KH-SCT Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ những tháng cuối năm 2020, tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 2020-12-04
2603/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT⁄TU ngày 12⁄11⁄2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020-12-03
2056/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021” của Sở Công Thương 2020-12-01
2024/SCT-QLNL Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV 2020-11-27
2039/SCT-QLTM V⁄v triển khai Chương trình “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2020” 2020-11-27
2040/SCT-QLCN V⁄v Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc công trình thủy điện Nậm Lụm 1, xã Dào San, huyện Phong Thổ 2020-11-27
2018/SCT-VP V⁄v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 2020-11-25
2008/SCT-VP Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức, người lao động năm 2020 2020-11-24
1988/TB-SCT Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2020 2020-11-23
1971/TB-SCT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công đối với công trình thủy điện Nậm Lụm 2 2020-11-19
1967/TB-SCT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty cổ phần Tân Phong 2020-11-19
1962/TB-SCT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công đối với công trình thủy điện Nậm Sì Lường 1A 2020-11-18
1940/SCT-QLTM V⁄v phối hợp tuyên truyền một số thông tin về xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc 2020-11-16
1928/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty cổ phần Tân Phong 2020-11-13
1926/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Phiêng Lúc vào lưới điện Quốc gia 2020-11-12
1922/TB-SCT Thông báo thời gian kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 2020-11-12
1921/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020 2020-11-12
1920/SCT-QLTM V⁄v đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu cuối năm 2020 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 2020-11-11
1914/KH-SCT Kế hoạch Lưu trữ tài liệu điện tử của Sở Công Thương giai đoạn 2020 - 2025 2020-11-10
1907/SCT-VP Bản đăng ký phấn đấy xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2021 2020-11-09
1906/KH-SCT Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2021 2020-11-09
1894/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty cổ phần Tân Phong 2020-11-06
1890/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Phiêng Lúc 2020-11-06
1879/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án Thủy điện Nậm Xí Lùng 1 2020-11-04
1871/SCT-QLTM Cung cấp thông tin báo chíquý III năm 2020 2020-11-04
1879/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án Thủy điện Nậm Xí Lùng 1 2020-11-04
1880/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án Thủy điện Nậm Xí Lùng 2 2020-11-04
1861/TB-SCT Thông báo Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc công trình thủy điện Mường Kim 3 2020-10-30
1852/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 10 2020-10-29
1851/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Mít Luông 2020-10-29
1839/SCT-VP V⁄v nâng bậc lương đợt II năm 2020 2020-10-27
1824/SCT-QLCN V⁄v chấp thuận đề cương kiểm định chất lượng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp trữ lượng 2.976kg thuộc công trình thủy điện Mường Kim 3 2020-10-23
1814/SCT-QLNL Thẩm tra thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2 2020-10-22
1813/SCT-QLNL Thẩm tra thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 1 2020-10-22
1789/TB-SCT Thông báo về việc dừng thi công công trình dự án thủy điện Nậm Pạc 1 2020-10-21
1742/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Đông Pao 2020-10-13
1470/QĐ-SCT V⁄v công khai kinh phí cắt giảm thêm 10% chi thường xuyên còn lại 6 tháng cuối năm 2020 2020-10-12
1739/QĐ-SCT V⁄v cắt giảm kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại 6 tháng cuối năm 2020 của các đơn vị dự toán 2020-10-12
1718/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật phần trạm biến áp và thiết kế bản vẽ thi công phần đường dây công trình: Đường dây 110kV, trạm tăng áp nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2 2020-10-09
1707/SCT-QLCN V⁄v triển khai thực hiện Nghị định số 99⁄2020⁄NĐ-CP 2020-10-07
1697/BC-SCT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc thuộc phạm vi gói thầu số 9 (Đoạn từ Km0+00 -Km7+00) dự án: Đường Ngài Chồ -Nậm Pẻ -Nậm Chăng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2020-10-06
1696/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc công trình thủy điện Mường Kim 3, xã Mường Kim, huyện Than Uyên 2020-10-06
1689/TB-SCT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc công trình thủy điện Pa Hạ 2020-10-05
1669/SCT-QLCN V⁄v hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam 2020-10-01
1662/QĐ-SCT Quyết định Về việc công nhận kết quả sát hạch và cấp Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia sát hạch Kiểm tra viên điện lực năm 2020 2020-09-30
1656/TB-SCT Thông báo Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc công trình thủy điện Phiêng Lúc 2020-09-29
1634/KH-SCT Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 2020-09-25
1605/SCT-QLNL Triển khai các biện pháp cấp bách để chủ động phòng chống thiên tai 2020-09-21
2015/KH-UBND Kế hoạch lộ trình thực hiện triển khai xây dựng và phát triển thành phố Lai Châu trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 2020-09-18
1595/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc dự án xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 2020-09-18
1593/QĐ-SCT Quyết định về việc lựa chọn điểm bán để xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 2020-09-18
1592/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh 2020-09-18
1581/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. 2020-09-17
1578/QĐ-SCT Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực năm 2020 2020-09-17
1562/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2020 2020-09-14
1547/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp (kho Toàn Thắng) 2020-09-14
1548/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp (kho Mạnh Quân) 2020-09-14
1528/SCT-QLTM V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020 2020-09-11
1518/KH-SCT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 2020-09-08
1877/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-09-07
1450/QĐ-SCT Quyết định Về việc thành lập Đoàn thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm 2020-08-25
1434/KH-SCT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 2020-08-24
1426/SCT-QLCN V⁄v Tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí 2020-08-24
1427/SCT-QLTM V⁄v đôn đốc xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-24
1425/SCT-QLCN V⁄v tăng cường công tác quản lý hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 2020-08-24
1420/SCT-QLTM V⁄v mời tham gia Chương trình bình ổn thị trường tại thành phố Hà Nội năm 2020 2020-08-24
1428/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện dự án xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 2020-08-24
1418/SCT-QLNL thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Củm 3 2020-08-24
1417/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Pa Tần 2 2020-08-24
1408/TB-SCT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thủy điện Nậm Nghẹ 2020-08-21
1363/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Kho vật liệu nổ công nghiệp trữ lượng 2.000kg thuộc công trình thủy điện Pa Tần 2 2020-08-17
1134/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr⁄TU ngày 28⁄12⁄2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ⁄TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thuộc lĩnh vực công thương 2020-08-15
1361/SCT-QLTM V⁄v hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thông qua hệ thống trung tâm⁄điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các tỉnh, thành phố 2020-08-14
1347/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường 4 vào hệ thống điện Quốc gia 2020-08-13
1348/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường 3 vào hệ thống điện Quốc gia 2020-08-13
1334/TB-SCT Thông báo kết luận họp giao ban tháng 8 năm 2020 2020-08-11
1315/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc công trình thủy điện Pa Tần 2, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ 2020-08-07
1275/SCT-QLTM V⁄v hưởng ứng, tham gia các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa 2020-08-06
1299/SCT-QLTM Về việc đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch bệnh Covid-19 2020-08-05
1283/SCT-QLNL V⁄v trả lời doanh nghiệp về đề xuất cho phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch thủy điện Thèn Thầu 2020-08-04
1264/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Vàng Ma Chải 3 2020-08-03
1263/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Vàng Ma Chải 2 2020-08-03
1242/QĐ-SCT Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hồ, đập công trình thủy điện 2020-07-31
1228/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630⁄QĐ-TTg ngày 11⁄5⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ 2020-07-28
1221/QĐ-SCT Quyết định Công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-07-24
1187/TB-SCT Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2020 2020-07-22
1182/SCT-QLTM V⁄v cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA 2020-07-22
1181/SCT-QLNL V⁄v quy định của Ả-Rập Xê-Útliên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa 2020-07-22
972/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Van Hồ 2020-07-22
1151/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-07-16
1150/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-07-16
1113/KH-SCT Kế hoạch Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cải thiện vị trí thứ hạng các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của Sở Công thương năm 2020 2020-07-13
1063/SCT-VP V⁄v quán triệt, triển khai các văn bản về công tác cán bộ 2020-07-03
1058/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Cuổi 2020-07-03
1028/BC-SCT Báo cáo Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm tra an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 2020-06-29
1022/SCT-QLTM Về việc triển khai “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020-Vietnam Grand Sale 2020”. 2020-06-29
1030/SCT-QLCN V⁄v mở lớp huấn luyện, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí 2020-06-29
1035BC-SCT Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 2020-06-29
1009/SCT-QLNL V⁄v tập huấn, sát hạch và cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2020 2020-06-25
1007/SCT-QLNL V⁄v tham gia Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam 2020-06-25
894/BC-SCT Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 2020-06-22
976/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập tổ soạn thảo Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu 2020-06-22
902/TB-SCT THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM BON 2020-06-19
958/QĐ-SCT Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1472⁄QĐ-SCT ngày 12⁄12⁄2019 của Giám đốc Sở Công Thương Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 2020-06-18
917/TB-SCT Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công thương tại cuộc họp giao ban tháng 6⁄2020 2020-06-12
958/QĐ-SCT Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1472⁄QĐ-SCT ngày 12⁄12⁄2019 của Giám đốc Sở Công Thương Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 2020-06-11
899/SCT-QLNL Phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020 2020-06-11
895/SCT-VP V⁄v đưa hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lai Châu vào hoạt động 2020-06-11
884/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường 2020-06-10
830/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ của Sở Công Thương Lai Châu 2020-06-09
869/SCT-QLTM V⁄v triển khai thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại chợ, siêu thị, nhà hàng 2020-06-09
858/SCT-QLCN Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp 2020-06-07
842/QĐ-SCT Quyết định công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-06-02
840/QĐ-SCT Quyết định thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 2020-06-02
843/SCT-QLNL Trả lời một số kiến nghị của Công ty Điện lực Lai Châu 2020-06-02
824/SCT-QLTM V⁄v Thông báo việc chưa mở lại của khẩu phụ và lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu Số đi: 824 - 2020-06-01
820/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020; Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 2020-06-01
819/SCT-QLCN V⁄v tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 2020-06-01
818/KH-SCT Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn năm 2021-2023 của ngành Công Thương Lai Châu 2020-06-01
821/SCT-QLTM Về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh 2020-05-29
812/QĐ-SCT Quyết định thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 2020-05-29
830/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ của Sở Công Thương Lai Châu 2020-05-29
813/BC-SCT Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 2020-05-28
758/TB-SCT Kế hoạch kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-05-25
753/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020 2020-05-21
757/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra huấn luyện Tổ kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-05-21
317/KH-SCT Kế hoạch khảo thương mại điện tử năm 2020 2020-05-21
317/KH-SCT Kế hoạch khảo sát thương mại điện tử năm 2020 2020-05-21
581/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035 2020-05-20
740/SCT-QLTM Kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 2020-05-20
735/SCT-QLTM V⁄v triển khai Thông tư 09⁄2020⁄TT-BCT ngày 14⁄5⁄2020 của Bộ Công Thương 2020-05-20
707/SCT-QLCN V⁄v giám sát thực hiện công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí 2020-05-20
725/TB-SCT Thông báo về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 2020-05-19
705/QĐ-SCT Quyết định điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Hợp tác xã Phương Nhung 2020-05-18
710/SCT-VP Về việc thực hiện chỉnh lý tài liệu nộp vào kho lưu trữ cơ quan 2020-05-15
715/SCT-VP Về việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước và Trục liên thông văn bản quốc gia 2020-05-15
708/SCT-QLTM Về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-05-15
387/KH-SCT Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2020 2020-05-15
681/QĐ-SCT Quyết định công nhận kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-05-11
679/SCT-QLNL Trả lời doanh nghiệp về đề xuất phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch dự án thủy điện trên lưu vực suối Nậm Ui, Nậm Sỏ 2020-05-11
672/SCT-QLTM Về việc phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 2020-05-08
448/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-05-08
668/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở 2020-05-08
652/SCT-QLNL Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh 2020-05-07
618/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-04-29