Văn bản do Sở Công Thương ban hành

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
1267/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Lai Châu 2019-11-06
1268/QĐ-SCT Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở 2019-11-06
1241/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án Thủy điện Nậm Thi 1 thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường 2019-11-04
1250/SCT-QLNL Về việc triển khai thực hiện quy định quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 2019-11-01
1238/SCT-QLTM Về việc quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn huyện Phong Thổ 2019-10-31
1231/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu An Tài Lộc 2019-10-30
1220/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2019-10-28
1180/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình đường dây 110kV Mường Tè - Nậm Bụm 2 - Nậm Bụm 1 - Nậm Ban và mở rộng ngăn lộ 110kV trạm 110kV Nậm Ban 2019-10-16
1179/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình trạm biến áp 110kV Nậm Sì Lường 1 và thiết kế bản vẽ thi công công trình đường dây 110kV Nậm Sì Lường 1 - Mường Tè 2019-10-16
1173/QĐ-SCT Quyết định công nhận kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-10-15
1131/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-10-03
1133/SCT-QLTM Về việc phối hợp tuyên truyền hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2019 2019-10-02
1130/KH-SCT Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2019-10-02
1129/QĐ-SCT Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-10-02
1125/BC-SCT Báo cáo đề xuất chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-10-01
1106/BC-SCT Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Công Thương năm 2019 2019-09-30
1108/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện chiến lược và Kế hoạch hành động Quốc gia về biến đổi khí hậu ngành Công Thương 2019-09-27
1110/KH-SCT Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-09-27
1102/BC-TCT Báo cáo về việc kiểm tra các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-09-25
1104/BC-SCT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công thươngkế hoạch 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 2019-09-25
1082/SCT-QLCN V⁄v triển khai thực hiện Nghị định số 71⁄2019⁄NĐ-CP ngày 30⁄8⁄2019 của Chính phủ 2019-09-20
1075/QĐ-SCT Quyết định kiểm tra về công tác quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-19
1012/QĐ-SCT Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho viên chức 2019-09-18
1071/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2019 2019-09-18
1047/BC-SCT Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT⁄TW ngày 07⁄4⁄2014 của Bộ Chính trị khóa XI "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" 2019-09-18
1057/KH-SCT Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua: "Cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025" 2019-09-16
1059/QĐ-SCT Quyết định về việc cử công chức hướng dẫn người tập sự 2019-09-16
1055/SCT-QLCN Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình 2019-09-16
1033/KL-SCT Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác chế biến khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Cổ phần khoáng sản Việt Thái Sơn 2019-09-12
1041/SCT-QLCN Về việc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với các tổ chức khai thác khoáng sản bị đình chỉ hoạt động do vi phạm hành chính 2019-09-12
1042/SCT-QLTM Về việc thông tin về việc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu của Trung Quốc 2019-09-12
1040/SCT-QLCN Về việc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với các tổ chức khai thác khoáng sản bị đình chỉ hoạt động do vi phạm hành chính 2019-09-12
1039/SCT-QLCN Về việc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đối với các tổ chức khai thác khoáng sản bị đình chỉ hoạt động do vi phạm hành chính 2019-09-12
1037/SCT-QLCN V⁄v triển khai thực hiện Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-12
1010/BC-SCT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 1209⁄CTr-UBND ngày 01⁄7⁄2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý III năm 2019 2019-09-11
1022/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ trong lĩnh vực công thương quý III năm 2019 2019-09-09
1016/SCT-QLTM Về việc phối hợp tuyên truyền hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 2019-09-09
1008/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Nậm Lằn thuộc xã Ka Lăng, huyện Mường Tè 2019-09-06
1006/TB-SCT Thông báo về việc chấm dứt hoạt động giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông tại Sở Công Thương Lai Châu 2019-09-06
1005/BC-SCT Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 118-KH⁄TU ngày 27⁄11⁄2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2019 2019-09-06
1004/BC-SCT Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 2019-09-06
1003/BC-SCT Báo cáo công tác giải quyết Khiếu nại,Tố cáo 9 tháng đầu năm và Phương hướng,nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 2019-09-06
1002/BC-SCT Báo cáo công tác thanh, kiểm tra 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 2019-09-06
990/SCT-QLTM V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019 2019-09-04
986/SCT-QLNL V⁄v thẩm tra thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Lụm 1 2019-09-04
982/QĐ-SCT Quyết định về việc giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 2019-09-03
974/SCT-QLTM Thông tin về quy định của Trung Quốc đối với nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản 2019-08-30
975/SCT-QLNL V⁄v thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2 2019-08-30
972/QĐ-SCT Quyết định về việc cử công chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-08-30
959/QĐ-SCT Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm khuyến công tỉnh Lai Châu 2019-08-30
958/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp ngày 27 tháng 8 năm 2019 2019-08-29
917/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Suối Lĩnh thuộc xã Hố Mít, huyện Tân Uyên 2019-08-23
835/SCT-TKCS Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình đường dây 110kV đấu nối cụm nhà máy thủy điện Nậm Pạc 2, Nậm So 1, Nậm So 2 2019-08-16
887/KH-SCT Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-08-15
881/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2019 2019-08-14
878/BC-SCT Bao cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 2019-08-14
853/SCT-QLNL Về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình cửa hàng xăng dầu Pa Tần 2019-08-08
833/SCT-QLCN Về việc hướng dẫn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-08-01
824/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Pạc 1, thuộc xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ 2019-07-30
823/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Pạc 2, thuộc xã Sin Suối Hồ và xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ 2019-07-30
813/SCT-QLNL V⁄v thẩm tra thiết kế cơ sở dự án đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Đích 1 vào lưới điện Quốc gia 2019-07-29
810/KH-SCT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 2019-07-26
808/SCT-QLNL Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Nậm Xe 2019-07-25
805/BC-SCT Báo cáo xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển ngành Công thương năm 2020 2019-07-24
803/SCT-TTr Về việc xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2020 2019-07-23
789/SCT-QLNL Về việc thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Suối Lĩnh 2019-07-19
795/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch ngành Công thương đến năm 2020 2019-07-19
784/KH-SCT Kế hoạch nâng cao chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 2019-07-18
785/SCT-QLNL về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sởdự án Thủy điện Huổi Văn 2019-07-18
777/BC-SCT Báo cáo tổng kêt 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ⁄TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến 2020 2019-07-16
778/BC-SCT Báo cáo thực hiện các quy định của pháp luật về thủ tục, trình tự trong họat động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phóng, chống tham nhũng năm 2019 2019-07-16
734/SCT-QLNL Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Han thuộc xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ và xã Thèn Sin, huyện Tam Đường 2019-07-15
772/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án đường dây 110kV Mường Tè - Nậm Bụm 2 - Nậm Bụm 1 - Nậm Ban và mở rộng ngăn lộ 110kV trạm 110kV Nậm Ban 2019-07-12
773/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án trạm biến áp 110kV Nậm Sì Lường 1 và đường dây 110kV Nậm Sì Lường 1 -Mường Tè 2019-07-12
770/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm So 1thuộc xã Thèn Sin, huyện Tam Đường 2019-07-12
517/BC-SCT Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến kết luận của đồng chí chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2019 2019-07-12
728/SCT-QLNL Về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán, lập kế hoạch vận hành hệ thống điện miến bắc năm 2020-2021 2019-07-12
764/SCT-QLNL về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-07-12
760/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Nậm Bụm 2 thuộc xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn và xã Bum Nưa, huyện Mường Tè. 2019-07-11
754/BC-SCT Báo cáo kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019 2019-07-10
752/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2019 2019-07-10
742/SCT-QLNL Về việc đảm bảo an toàn cho người và công trình lưới điện cao áp 2019-07-09
749/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương tháng 7 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2019 2019-07-09
738/SCT-QLTM Về việc hỗ trợ đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối của Central group Việt Nam 2019-07-08
741/PĐTĐ-SCT Phát động phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2024 2019-07-08
744/KH-SCT Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường 03 năm 2020 - 2022 của ngành Công Thương Lai Châu 2019-07-08
733/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Pạc 1A 2019-07-05
732/SCT-QLNL Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Hua Bun thuộc xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn 2019-07-05
729/TB-SCT Thông báo kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-07-04
727/SCT-QLNL Về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-07-04
731/BC-SCT Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT⁄TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 2019-07-04
14/BCĐ-QLTT Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh 2019-07-04
714/SCT-QLTM Về kết quả thực hiện và đề xuất chương trình hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021-2025 2019-07-01
702/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-06-28
696/QĐ-SCT Quyết định về việc tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử năm 2019 2019-06-27
543/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Nậm Sì Lường 4 thuộc xã Bum Tở và xã Bum Nưa, huyện Mường Tè 2019-06-27
544/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Sì Lường 3 thuộc xã Pa Vệ Sử, xã Bum Tở và xã Bum Nưa, huyện Mường Tè. 2019-06-27
640/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh dự án thủy điện Nậm Bon thuộc xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên 2019-06-26
673/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-06-26
633/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-06-20
603/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-06-14
558/TB-SCT Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-06-06
533/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-06-03
512/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Lụm 2 thuộc xã Bản Lang và xã Dào San, huyện Phong Thổ. 2019-05-28
503/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2019 2019-05-24
498/BC-SCT Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ⁄TW của Bộ Chính trị khóa XI 2019-05-22
491/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-05-21
494/KH-SCT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng "Ngày Thế giới không thuốc lá 2019-05-21
484/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-05-20
479/QĐ-SCT Quyết định về quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Sở Công Thương 2019-05-17
439/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-05-08
435/SCT-VP Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử năm 2019 2019-05-08
418/KH-SCT Kế hoạch tổ chức tuyên truyển, phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2019 2019-05-03
371/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-04-22
372/KH-SCT Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 2019-04-22
364/SCT-QLNL Về việc hoàn thiện Hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Chu Va 2 2019-04-19
355/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sư dụng ngân sách nhà nước của Sở Công Thương 2019-04-18
342/TTr-SCT Tờ trình về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án Trạm biến áp 220kV Mường Tè và đường dây 220kV Mường Tè - Trạm biến áp 500 kV Lai Châu 2019-04-16
339/SCT-QLTM Về việc chuyển giao nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 2019-04-12
332/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-04-11
329/SCT-QLNL Về việc thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh dự án thủy điện Nậm Bụm 1, huyện Nậm Nhùn 2019-04-10
318/SCT-QLNL về việc thẩm tra thiết kế cơ sở dự án thủy điện Mường Kim 3 2019-04-10
320/SCT-QLNL về việc thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Nậm Pạc 2 2019-04-10
298/SCT-QLNL về việc thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Nậm Lụm 2 2019-04-05
297/SCT-QLNL Về việc thẩm tra thiết kế cơ sở dự án thủy điện Mường Mít 2019-04-05
273/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-03-29
259/SCT-QLNL Về việc thẩm tra thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Lằn 2019-03-26
248/QĐ-SCT Quyết định phê duyệt chỉ định thầu sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng xe ô tô của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-03-22
235/SCT-QLNL Về việc thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Nậm So 2 2019-03-20
227/KH-SCT Kế hoạch về việc khắc phục khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 2019-03-18
219/QĐ-SCT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình thủy điện gồm Nậm Cấu 2, Hua Chăng, Nậm Na 1 2019-03-15
194/SCT-QLNL Về việc thẩm tra thiết kế cơ sở dự án đường dây 110kV đấu nối cụm nhà máy thủy điện Nậm Pạc 2, Nậm So 1, Nậm So 2 và mở rộng ngăn lộ 110kV trạm 110kV Mường So 2019-03-11
191/KH-SCT Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 2019-03-08
186/SCT-QLNL Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án công trình thủy điện Nậm Sì Lường 4, huyện Mường Tè 2019-03-08
180/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-03-07
182/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra" của Sở Công Thương năm 2019 2019-03-07
175/QĐ-SCT Quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thủy điện đang thi công trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-03-06
163/SCT-VP Về việc triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử liên thông 4 cấp tỉnh Lai Châu (VNPT-iOffice) 2019-03-01
161/KH-SCT Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 2019-02-27
154/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình cửa hàng xăng dầu số 02, xã Nậm Sỏ 2019-02-25
137/KH-SCT Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 2019-02-21
134/SCT-QLCN Về việc khảo sát nhu cầu đào tạo, huấn luyện về vật liệu nổ công nghiệp 2019-02-20
136/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 2019-02-20
130/KH-SCT Kế hoạch tuyên truyền, cải cách hành chính năm 2019 2019-02-19
124/KH-SCT Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền của Sở Công Thương Lai Châu năm 2019 2019-02-18
120/KH-SCT Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng của Sở Công Thương năm 2019 2019-02-18
122/BC-SCT Báo cáo sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TU ngày 09⁄9⁄2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2019-02-18
127/KH-SCT Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 2019-02-18
115/SCT-VP Về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019 2019-02-14
110/BC-SCT Báo cáo triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 2019-02-11
109/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-02-11
107/BC-SCT Báo cáo tình hình thị trường hàng hóa trước tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 2019-01-31
106/KH-SCT Kế hoạch về việc hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của ngành Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-01-29
101/SCT-TTr Về việc thông báo kế hoạch thanh, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 2019-01-28
99/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trình Cửa hàng xăng dầu số 9 Hồng thu 2019-01-28
96/TB-SCT Thông báo lịch trực Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2018 2019-01-25
93/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019-01-24
85/TB-SCT Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-01-23
84/SCT-TKCS Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Lụm 2 2019-01-23
82/SCT-VP Về việc phát động thi đua năm 2019 2019-01-22
71/QĐ-SCT Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 2019-01-21
77/KH-SCT Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 2019-01-21
80/KH-SCT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 2019-01-21
65/KH-SCT Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Công Thương năm 2019 2019-01-18
36/SCT-VP Về việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 2019-01-14
19/QĐ-SCT Quyết định về việc giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 2019-01-08
25/TB-SCT Thông báo kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-01-08
1193/QĐ-SCT Các Quyết định Khen thưởng năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2019-01-05
1192/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến 2019-01-05
13/SCT-QLNL Về việc đảm bảo an toàn trong quá trình tích nước hồ chứa thủy điện Nậm Na 1 2019-01-05
09/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 2019-01-04
11/SCT-QLTM Về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội xuân 2019 2019-01-04
08/SCT-QLTM Về việc triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2019 2019-01-04
07/SCT-VP Về việc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2019 2019-01-04
04/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2019-01-03
1216/QĐ-SCT Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 2018-12-28
1222/QĐ-SCT Quyết định về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương 2018-12-28
1205/SCT-QLTM Về việc trả lời văn bản của Công ty Ajinomoto Việt Nam 2018-12-27
1191/TB-SCT Thông báo họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2018 2018-12-25
1190/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2018-12-25
1187/KH-SCT Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 2018-12-20
1165/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2018-12-20
1148/SCT-QLCN Về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 2018-12-18
1113/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 2018-12-12
1086/SCT-VP Về việc bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 2018-12-06
1029/SCT-VP Về việc hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm 2018 2018-11-23
1028/SCT-VP Về việc kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức 2018-11-23
1023/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Công Thương Lai Châu 2018-11-22
1019/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở 2018-11-21
1020/SCT-QLCN Về việc khảo sát nhu cầu đào tạo, huấn luyện về vật liệu nổ công nghiệp 2018-11-21
1015/TB-SCT Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc hợp giao ban tháng 11 năm 2018 2018-11-20
972/QĐ-SCT Quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động quản lý, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-11-13
973/QĐ-SCT Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch Thanh tra năm 2018 của Sở Công Thương 2018-11-13
971/SCT-TTr Hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 2018-11-13
927/SCT-VP Về việc nâng lương đợt II năm 2018 2018-11-01
925/KH-SCT Kế hoạch tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ và huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-11-01
908/QĐ-SCT Quyết định thành lập Đoàn công tác khảo sát, trao đổi học tập kinh nghiệm triển khai xây dựng "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm" tại tỉnh Quảng Ninh 2018-10-29
900/KH-SCT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 2018-10-26
885/SCT-QLTM Về việc không xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 2018-10-19
865/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị huộc dự án xây dựng "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-10-15
856/TB-SCT Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ 2018-10-11
850/SCT-QLCN Về việc khảo sát nhu cầu huấn luyện kỹ thuật an toàn 2018-10-10
838/QĐ-SCT Quyết định về việc lựa chọn chợ để xây dựng "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-10-09
839/KH-SCT Kế hoạch tổ chức đoàn công tác khảo sát, trao đổi học tập kinh nghiệm triển khai xây dựng "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm" tại tỉnh Quảng Ninh 2018-10-09
836/SCT-QLCN Về việc triển khai thực hiện các quy định về Vật liệu nổ công nghiệp 2018-10-08
1146/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2018-10-07
829/SCT-QLNL Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình thủy điện Nậm Thi 2 2018-10-05
815/SCT-TKCS Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án Công trình thủy điện Nậm Bon 2018-09-28
811/SCT-QLCN Về việc thực hiện quy định quản lý hóa chất 2018-09-27
799/SCT-TKKT Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Nậm Đích 1 2018-09-25
131/QLTT-NVTH Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh thịt lợn, thịt lợn trái phép 2018-09-21
766/SCT-TKCS Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Sì Lường 1A 2018-09-13
750/SCT-QLTT Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 2018-09-06
743/KH-SCT Kế hoạch triển khai ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2018-09-04
10/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2018-09-04
733/QĐ-SCT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2018-08-30
720/QĐ-SCT Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm dự án "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-08-24
702/QĐ-SCT Quyết định phê duyệt mẫu phiếu điều tra, khảo sát thực hiện dự án: "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại tỉnh Lai Châu" 2018-08-17
700/QĐ-SCT Quyết định về việc giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 2018-08-17
698/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các Đội quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường 2018-08-17
699/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí nhân sự các đội quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường 2018-08-17
688/QĐ-SCT Quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-08-15
692/KH-SCT Kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin, số liệu để xây dựng Dự án "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-08-15
677/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệ nội dung tham gia hội chợ Công Thương đồng bằng Sông Hồng - Hà Nam năm 2018 2018-08-09
666/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2018-08-08
640/QĐ-SCT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Thi 2 2018-07-27
634/SCT-QLTM Về việc đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, lưới điện và dự trữ hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa lũ năm 2018 2018-07-26
610/QĐ-SCT Quyết định về việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ 2018-07-19
614/SCT-QLTT Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 718⁄KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 136-KH⁄TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ⁄TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 2018-07-19
609/SCT-QLTT Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17⁄CT-TTg ngày 19⁄6⁄2018 của Thủ tướng Chính phủ 2018-07-17
600/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy định về luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 2018-07-13
601/SCT-QLTM Về việc thực hiện Nghị định số 87⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15⁄6⁄2018 của Chính phủ về kinh doanh khí 2018-07-13
591/QĐ-SCT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở trên địa bàn thành phố Lai Châu 2018-07-10
580/SCT-QLTT Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá, xì gà 2018-07-06
69/KH-QLTT Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử 2018-06-29
591/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Mường Kim 3 2018-06-27
551/KL-SCT Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực đối với điện lực thành phố Lai Châu 2018-06-26
550/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp trang thiết bị phục vụ kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-06-26
549/QĐ-SCT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công thương tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018 2018-06-26
545/SCT-QLNL Về việc thực hiện Công điện khẩn số 5006 CĐ⁄BCT-PCTT ngày 25⁄6⁄2018 của Bộ Công Thương 2018-06-26
518/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận cho các học viên tham gia kiểm tra, sát hạch kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (đợt 2) năm 2018 2018-06-19
514/QĐ-SCT Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm dự án "Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-06-18
471/QĐ-SCT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Công Thương 2018-06-13
478/QĐ-SCT Quyết định về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (đợt 2) năm 2018 2018-06-13
467/KH-SCT Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019 của ngành Công thương Lai Châu 2018-06-12
464/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp trang thiết bị phục vụ kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-06-12
447/KH-SCT Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 2018-06-08
450/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử (website) của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2018-06-08
449/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018 2018-06-08
446/TB-SCT Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2018-06-06
426/QĐ-SCT Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2018-06-04
402/KH-SCT Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 ngành Công Thương tỉnh Lai Châu 2018-05-29
396/KH-SCT Kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Công Thương Lai Châu 2018-05-28
391/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 2018-05-28
378/KH-SCT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng "Ngày thế giới không thuốc lá 31⁄5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2018" của Sở Công Thương Lai Châu 2018-05-22
365/SCT-VP Về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2018 2018-05-18
359/KH-SCT Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 2018-05-16
357/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra" của Sở Công Thương Lai Châu 2018-05-15
310/TB-SCT Thông báo xét duyệt⁄ Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017 2018-05-02
306/QĐ-SCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2018 trên địa bàn các xã biên giới của Chi cục Quản lý thị trường 2018-04-27
273/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia kiểm tra, sát hạch kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (đợt 1) năm 2018 2018-04-18
246/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết sô 18-NQ⁄TW, ngày 25⁄10⁄2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" 2018-04-10
40/KH-QLTT Kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 2018-04-09
242/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt nội dung tham gia Hội chợ mỗi xã phường một sản phẩm khu vực phía Bắc - Quảng Ninh năm 2018 2018-04-09
229/SCT-QLTM Về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 2018-04-05
208/KH-SCT Kế hoạch rà soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014 - 2018 2018-03-27
203/QĐ-SCT Quyết định về việc chi tiền may trang phục cho cán bộ Thanh tra Sở Công Thương năm 2018 2018-03-26
248/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bảo vệ đập công trình thủy điện Huội Quảng thuộc xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2018-03-19
173/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Công Thương năm 2018 2018-03-13
165/KH-SCT Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 của Sở Công Thương 2018-03-12
162/KH-SCT Kế hoạch về việc hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2018 của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-03-12
161/KH-SCT Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền của Sở Công Thương năm 2018 2018-03-12
152/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương quý I, nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2018 2018-03-08
136/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra thực tế về Quy hoạch, điều kiện về kho, bãi và ký quỹ phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh 2018-03-01
131/SCT-VP Về việc phát động thi đua năm 2018 2018-02-28
118/KH-SCT Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 2018-02-26
119a/QĐ-SCT Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 2018-02-26
114/KH-SCT Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trong lĩnh vực công thương 2018-02-21
99/KH-SCT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Công Thương 2018-02-02
88-TB-SCT Thông báo lịch trực Tết Nguyễn Đán Mậu Tuất năm 2017 2018-01-30
63/QĐ-SCT Quyết định về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 2018-01-22
67/QĐ-SCT Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 2018-01-22
58/KH-SCT Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 2018-01-19
22/QĐ-SCT Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 2018-01-18
43/SCT-QLTM Về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân 2018 2018-01-15
29/KH-SCT Kế hoạch tổ chức thẩm định thực tế về điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh thực phẩm 2018-01-10
23/QĐ-SCT Quyết định về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 2018-01-08
02/SCT-KTATMT Về việc tăng cường công tác bảo vệ kho vật liệu nổ công nghiệp dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 2018-01-02
2018 Mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện năm 2018 2018-01-02
1290/SCT-VP Về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 2017-12-29
2440/UBND-KT Về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 2017-12-29
1262/BC-SCT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 2017-12-25
1257/QĐ-SCT Quyết định tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm 2017-12-21
1256/TB-SCT Thông báo về việc triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 2017-12-20
1248/SCT-QLTM Về việc triển khai, Nghị định số 105⁄2017⁄NĐ-CP ngày 14⁄9⁄2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu 2017-12-20
1240/SCT-QLTM Về việc thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải 2017-12-20
1230/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Công thương Lai Châu 2017-12-18
1203/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2017 2017-12-12
1181/SCT-VP Về việc xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2018 2017-12-06
1162/QĐ-SCT Quyết định tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm 2017-12-01
1125/QĐ-SCT Quyết định phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Sở Công thương Lai Châu 2017-11-28
1118/TB-SCT Thông báo họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2017 2017-11-27
1110/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2017 2017-11-24
1098/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại thị trấn Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2017-11-20
1082/SCT-VP Về việc kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức 2017-11-16
1066/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017 2017-11-14
1060/SCT-TTr Hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 2017-11-13
1063/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt nội dung tham gia Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc - Yên Bái năm 2017 2017-11-13
1058/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2017 2017-11-10
1056/TB-SCT Thông báo danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 2017-11-10
1044/KH-SCT Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại huyện Tam Đường 2017-11-08
1024/KH-SCT Kế hoạch về việc triển khai tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo của UBND tỉnh Lai Châu 2017-11-01
1004/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 2017-10-25
897/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2017-10-25
209/QLTT-NVTH Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 2017-10-16
957/KH-SCT Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 giai đoạn 3 (2017 - 2020) của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2017-10-11
958/SCT-VP Về việc nâng lương đợt II năm 2017 2017-10-11
758/QĐ-SCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch bổ sung kiểm tra thường xuyên năm 2017 trên địa bàn các xã biên giới của Chi cục Quản lý thị trường 2017-10-08
922/QĐ-SCT Quyết đinh ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2017-09-29
863/SCT-VP Về việc viết sáng kiến 2017-09-14
193/KH-QLTT Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 2017-09-07
841/KH-SCT Kế hoạch tổ chức, kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại thành phố Lai Châu 2017-09-07
842/SCT-QLNL Về việc phối hợp kiểm tra thực địa các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-09-07
833/SCT-QLTT Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 2017-09-06
816/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận cho các học viên tham gia kiểm tra, sát hạch kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (đợt 2) năm 2017 2017-08-31
189/QĐ-QLTT Quyết định về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh phân bón vô cơ 2017-08-30
786/QĐ-SCT Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm của Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu 2017-08-23
787/QĐ-SCT Quyết định về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (đợt 2) năm 2017 2017-08-23
768/KH-SCT Kế hoạch Triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2017-08-14
757/SCT-QLTT Về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu từ lợi dụng chính sách trung chuyển, quá cảnh hàng hóa 2017-08-08
725/KH-SCT Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 2017-07-27
707/SCT-QLTT Về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu 2017-07-21
56/TB-TTKC&XTTM Thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn, cổng phiên chợ, dịch vụ phục vụ phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Nậm Nhùn và huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-07-13
669/SCT-QLTT Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp lưu thông trên thị trường 2017-07-11
401/KL-SCT Kết luận thanh tra về việc thực hiện các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý, vận hành và an toàn đập thủy điện 2017-07-09
564/KH-SCT Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017 2017-06-16
551/TB-SCT Thông báo về việc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-06-13
485/SCT-VP Về việc thực hiện kết luận thanh tra công tác nội vụ 2017-05-31
477/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vùng tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh 2017-05-30
437/KH-SCT Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Sở Công thương Lai Châu nă, 2018 2017-05-19
409/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 85-KH⁄TU ngày 31⁄3⁄2017 của Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện Kết luận số 11-KL⁄TW ngày 19⁄01⁄2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT⁄TW ngày 21⁄10⁄2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 2017-05-10
604/QLTT-KSCLHH Về việc thực hiên kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón và vật tư nông nghiệp 2017-05-04
378/SCT-VP Về việc nâng lương đợt 1 năm 2017 2017-05-03
364/QĐ-SCT Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia kiểm tra, sát hạch kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (đợt 1) năm 2017 2017-04-28
352/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2017-04-26
332/QĐ-SCT Quyết định về việc cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 2017-04-20
326/QĐ-SCT Quyết định về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (đợt 1) năm 2017 2017-04-19
303/SCT-QLTM Về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 2017-04-19
290/KH-SCT Kế hoạch tổ chức thẩm định thực tế về điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất thực phẩm 2017-04-10
297/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt kết quả chấm thi kỳ thi sát hạch kiểm tra viên điện lực năm 2017 2017-04-10
288/SCT-QLTT Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm lưu thông trên thị trường 2017-04-07
289/SCT-QLTM Về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm 2017-04-07
280/QĐ-SCT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về công tác quản lý, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2017-04-07
188/SCT-VP Về việc phát động thi đua năm 2017 2017-03-30
57/KH-QLTT Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ các nhóm mặt hàng trọng điểm là thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp, giayg dép, điện tử, vật liệu và thiết bị xây dựng 2017-03-30
246/KH-SCT Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017 2017-03-29
228/QĐ-SCT Quyết định thanh tra việc thực hiện các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý vận hành và an toàn đập thủy điện 2017-03-27
229/QĐ-SCT Quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn huyện tam Đường, Tân Uyên và Thành phố Lai Châu 2017-03-27
203/TB-SCT Thông báo về việc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng hết hiệu lực thi hành 2017-03-21
195/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo 2017-03-17
187/CTr-SCT Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 25⁄NQ-CP ngày 08⁄02⁄2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 2017-03-15
184/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27⁄NQ-CP ngày 21⁄02⁄2017 của Chính phủ; Nghị quyết số 24⁄2016⁄QH14 ngày 08⁄11⁄2016 của Quốc hội và Kế hoạch số 70-KH⁄TU ngày 26⁄12⁄2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu thực hiện Nghị quyết số 05-NQ⁄TW ngày 01⁄11⁄2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế 2017-03-15
168/TB-SCT Thông báo về việc triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 2017-03-09
163/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu 2017-03-07
151/TB-SCT Thông báo về việc kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm 2017-03-03
149/KH-SCT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 2017-03-03
148/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở Công thương 2017-03-03
142/SCT-QLTM Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 2017-03-01
144/QĐ-SCT Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức 2017-03-01
32/QLTT-NVTH Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá 2017-03-01
132/SCT-QLTM Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh 2017-02-27
135/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017⁄NQ-CP ngày 06⁄02⁄2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 2017-02-27
119/CTr-SCT Chương trình thực hiện Kế hoạch số 67-KH⁄TU của Tỉnh ủy Lai Châu 2017-02-21
122/TB-SCT Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2017-02-21
113/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt nội quy siêu thị Dũng Long thuộc Công ty TNHH MTV Dũng Long 2017-02-20
114/KH-SCT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng ngành công thương năm 2017 2017-02-20
47/KH-SCT Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 2017-02-19
103/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở Công thương Lai Châu 2017-02-16
97/TB-SCT Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp đợt 1 năm 2017 2017-02-15
99/SCT-QLTT Về việc tăng cường biện pháp kiểm soát ngộ độc thực phẩm trên địa bàn 2017-02-15
88/TB-SCT Thông báo về việc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành 2017-02-09
86/SCT-QLNL Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 2017-02-08
75/KH-SCT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 2017-02-07
77-SCT-QLTM Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu 2017-02-07
82/QĐ-SCT Quyết định về việc giao biên chế công chức và số người làm việc trong việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 2017-02-07
60/QĐ-SCT Quyết định ban hành danh mục hồ sơ năm 2017 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2017-01-25
61/KH-SCT Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 2017-01-25
39/KH-SCT Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017 2017-01-18
19/SCT-QLTT Về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 2017-01-10
17/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2017-01-09
14/KH-SCT Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 2017-01-06
09/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 2017-01-05
1202/KH-SCT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Công thương tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 2016-12-30
1113/KH-SCT Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 2016-12-13
179/QLTT-NVTH Về việc triển khai các Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo về cao điểm KTKSTT, đấu tranh CBL, GLTM và hàng giả trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 2016-12-06
1072/SCT-VP Về việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ 2016-12-02
1057/QĐ-SCT Quyết định phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 của Sở Công Thương Lai Châu 2016-11-29
1019/SCT-VP Về việc xây dựng mục tiêu chất lượng ISO năm 2017 2016-11-25
172/KH-QLTT Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2016 và trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 2016-11-25
1009/KH-SCT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 2016-11-23
993/SCT-VP Về việc hướng dẫn tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2016 2016-11-17
984/SCT-VP Về việc viết sáng kiến 2016-11-16
986/TB-SCT Thông báo họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2016 2016-11-16
987/SCT-VP Về việc kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức 2016-11-16
969/SCT-VP Về việc bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 2016-11-11
951/SCT-TTr Về việc hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu thập năm 2016 2016-11-08
913/SCT-VP Về việc nâng lương đợt 2 năm 2016 2016-10-28
916/KH-SCT Kế hoạch tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ năm 2016-2017 2016-10-28
903/TB-SCT Thông báo thời gian kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 2016-10-26
900/QĐ-SCT Quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 2016-10-25
147/KH-SCT Kế hoạch triển kai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón 2016-10-20
150/QLTT-NVTH Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 2016-10-17
864/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt nội dung tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2016 tại Thái Bình 2016-10-14
833/KH-SCT Kế hoạch thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2016-10-07
814/QĐ-SCT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra về công tác quản lý, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, công tác an toàn và đảm bảo môi trường trong khai thác mỏ của các tổ chức, cá nhân trêm địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-09-29
779/KH-SCT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công thương tỉnh Lai Châu năm 2017 2016-09-29
809/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2016-09-28
727/TB-SCT Thông báo về việc mở lớp huấn luyện, sát hạch cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm 2016-09-06
714/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 1209⁄CTr-UBND ngày 01⁄7⁄2016 của UBND tỉnh Lai Châu thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2016 và giai đoạn 2017 - 2020 Sở Công thương 2016-08-31
605/KH-SCT Kế hoạch tổ chức thẩm định thực tế về điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 2016-08-29
109/QLTT-NVTH Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2016 2016-08-19
653/QĐ-SCT Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế, in ấn tờ rơi thuộc Đề án "Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử" năm 2016 2016-08-10
618/SCT-TTr Về việc tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới năm 2016 2016-08-03
622/SCT-KTATMT Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 2016-08-03
610/TB-SCT Thông báo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 2016-07-29
569/SCT-QLTM Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 720⁄QĐ-UBND ngày 21⁄6⁄2016 của UBND tỉnh Lai Châu 2016-07-26
570/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm 2016-07-26
548/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2016-07-19
547/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2016-07-18
543/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1022⁄QĐ-TTg ngày 07⁄6⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ 2016-07-15
532/SCT-VP Về việc thực hiện rà soát, quy định thủ tục hành chính năm 2016 2016-07-12
08/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy 2016-07-12
21/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty Cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam 2016-07-11
504/SCT-TTr Về việc tổ chức cuộc thi viết "tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo" 2016-07-04
86/QLTT-NVTH Về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón 2016-06-27
457/QĐ-SCT Quyết định cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 2016-06-16
433/TB-SCT Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về An toàn thực phẩm 2016-06-13
430/QĐ-SCT Quyết định tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm 2016-06-13
373/KH-SCT Kế hoạch phòng, chống tác tại của thuốc lá năm 2016 2016-05-27
22/KH-TTKC&XTTM Kế hoạch tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại các huyện Than Uyên, huyện Tân Uyên, huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2016 2016-05-23
318/TB-SCT Thông báo của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2016 2016-05-13
315/SCT-VP Về việc phát động thi đua cùng các điển hình tiên tiến 2016-05-12
259/KH-SCT Kế hoạch tổ chức kiểm tra cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở Công thương năm 2016 2016-04-20
43/KH-QLTT Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về ATTP trong "tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2016 2016-04-12
213/CTr-SCT Chương trình hành động Hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của ngành Công thương Lai Châu 2016-03-31
212/QĐ-SCT Quyết định thanh tra đột xuất đối với các Công ty bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-03-31
199/QĐ-SCT Quyết định về việc công bố số lượng Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-03-29
203/SCT-QLTM Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 2016-03-29
131/KH-SCT Kế hoạch tổ chức ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 2016-03-01
121/SCT-TB Thông báo về việc tổ chức, kiểm tra, sát hạch cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (đợt 1) năm 2016 2016-02-24
114/KH-SCT Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2016 2016-02-19
105/KH-SCT Kế hoạch Công tác Thi đua, khen thưởng ngành công thương năm 2016 2016-02-15
103/KH-SCT Kế hoạch kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 2016-02-15
97/KH-SCT Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Sở Công thương Lai Châu 2016-02-02
89/KH-SCT Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của Sở Công thương năm 2016 2016-01-29
88/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành danh mục hồ sơ 2016 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2016-01-29
914/SCT-QLTT Về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Bính thân và Lễ hội Xuân 2016 2015-12-30
789 Mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện của Sở Công thương năm 2016 2015-12-23
872/QĐ-SCT Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2016 của Chi cục Quản lý thị trường 2015-12-16
885/KH-SCT Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 2015-12-15
826/SCT-VP Về việc kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức năm 2015 2015-12-01
827/SCT-VP Về việc xây dựng mục tiêu chất lượng ISO 2016 2015-12-01
816/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Công thương Lai Châu 2015-11-30
804/KH-SCT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 2015-11-27
799/TB-SCT Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2015-11-26
797/SCT-VP Về việc bổ sung lý lịch cán bộ, công chức năm 2015 2015-11-26
794/SCT-VP Về việc hướng dẫn tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2015 2015-11-25
788/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Công thương Lai Châu 2015-11-24
875/SCT-QLTT Về việc triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bình ổn thị trường từ nay đến Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 2015-11-18
733/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2015-11-04
732/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Đoàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 2015-11-04
729/SCT-VP Về việc nâng lương đợt II năm 2015 2015-11-03
716/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành công thương năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016 2015-11-02
582/SCT-QLTT Công văn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2015 2015-08-27
120/QLTT-NVTH Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu 2015 2015-08-24
557/SCT-VP Công văn về việc lập danh mục và thu hồ sơ tài liệu nộp vào lưu trữ lịch sử tỉnh 2015-08-20
549/KH-SCT Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi) của Sở Công thương Lai Châu 2015-08-18
534/SCT-VP Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 10⁄6⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ 2015-08-12
521/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2015-07-31
102/KH-QLTT Kế hoạch mở đợt cao điểm chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng 2015-07-30
494/SCT-QLTT về việc mở đợt cao điểm chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng 2015-07-22
479/BCH-KHTC Công văn về việc ứng phó với tình hình mưa dông, lũ quét, sạt lở đất 2015-07-17
409/QĐ-SCT Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, xếp loại cải cách hành chính 2015-07-01
335/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác dân vận của Sở Công thương Lai CHâu, giai đoạn 2015-2020" 2015-06-02
336/KH-SCT kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2015 2015-06-02
312/KH-SCT Kế hoạc hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31⁄5 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31⁄5⁄2015 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2015-05-25
301/SCT-VP Công văn về việc thực hiện rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2015 2015-05-21
300/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2015-05-20
256/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Công thương tỉnh Lai Châu 2015-05-06
161/KH-SCT Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác Quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại năm 2015 2015-03-30
142/KH-SCT Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 2015-03-23
82/KH-SCT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2015-02-13
49/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành danh mục hồ sơ 2015 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2015-01-28
883/KH-SCT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 2014-12-31
827/QĐ-SCT Quyết định của Sở Công thương về việc kiện toàn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 2014-12-25
623/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (website) của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2014-10-08
109/SCT-VP Công văn về việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức 2014-02-26
714/KH-SCT Kế hoạch rà soát quy định Thủ tục hành chính năm 2014 2013-12-09