Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
162/KH-SCT Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2020 2020-12-12
1592/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh 2020-09-18
1581/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. 2020-09-17
1562/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2020 2020-09-14
1547/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp (kho Toàn Thắng) 2020-09-14
1548/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp (kho Mạnh Quân) 2020-09-14
1528/SCT-QLTM V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020 2020-09-11
1518/KH-SCT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 2020-09-08
1877/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-09-07
1450/QĐ-SCT Quyết định Về việc thành lập Đoàn thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm 2020-08-25
1434/KH-SCT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 2020-08-24
1426/SCT-QLCN V⁄v Tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí 2020-08-24
1427/SCT-QLTM V⁄v đôn đốc xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-08-24
1425/SCT-QLCN V⁄v tăng cường công tác quản lý hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 2020-08-24
1420/SCT-QLTM V⁄v mời tham gia Chương trình bình ổn thị trường tại thành phố Hà Nội năm 2020 2020-08-24
1428/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện dự án xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 2020-08-24
1418/SCT-QLNL thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Củm 3 2020-08-24
1417/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Pa Tần 2 2020-08-24
1408/TB-SCT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thủy điện Nậm Nghẹ 2020-08-21
1363/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Kho vật liệu nổ công nghiệp trữ lượng 2.000kg thuộc công trình thủy điện Pa Tần 2 2020-08-17
1134/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr⁄TU ngày 28⁄12⁄2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ⁄TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thuộc lĩnh vực công thương 2020-08-15
1361/SCT-QLTM V⁄v hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thông qua hệ thống trung tâm⁄điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các tỉnh, thành phố 2020-08-14
1347/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường 4 vào hệ thống điện Quốc gia 2020-08-13
1348/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường 3 vào hệ thống điện Quốc gia 2020-08-13
1334/TB-SCT Thông báo kết luận họp giao ban tháng 8 năm 2020 2020-08-11
1315/SCT-QLCN V⁄v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc công trình thủy điện Pa Tần 2, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ 2020-08-07
1275/SCT-QLTM V⁄v hưởng ứng, tham gia các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa 2020-08-06
1299/SCT-QLTM Về việc đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch bệnh Covid-19 2020-08-05
1283/SCT-QLNL V⁄v trả lời doanh nghiệp về đề xuất cho phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch thủy điện Thèn Thầu 2020-08-04
1264/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Vàng Ma Chải 3 2020-08-03
1263/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Vàng Ma Chải 2 2020-08-03
1242/QĐ-SCT Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hồ, đập công trình thủy điện 2020-07-31
1228/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630⁄QĐ-TTg ngày 11⁄5⁄2020 của Thủ tướng Chính phủ 2020-07-28
1221/QĐ-SCT Quyết định Công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-07-24
1187/TB-SCT Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2020 2020-07-22
1182/SCT-QLTM V⁄v cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng nông, thủy sản theo Hiệp định EVFTA 2020-07-22
1181/SCT-QLNL V⁄v quy định của Ả-Rập Xê-Útliên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa 2020-07-22
972/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Van Hồ 2020-07-22
1151/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-07-16
1150/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-07-16
1113/KH-SCT Kế hoạch Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cải thiện vị trí thứ hạng các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của Sở Công thương năm 2020 2020-07-13
1063/SCT-VP V⁄v quán triệt, triển khai các văn bản về công tác cán bộ 2020-07-03
1058/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Cuổi 2020-07-03
1028/BC-SCT Báo cáo Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm tra an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 2020-06-29
1022/SCT-QLTM Về việc triển khai “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020-Vietnam Grand Sale 2020”. 2020-06-29
1030/SCT-QLCN V⁄v mở lớp huấn luyện, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí 2020-06-29
1035BC-SCT Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 2020-06-29
1009/SCT-QLNL V⁄v tập huấn, sát hạch và cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2020 2020-06-25
1007/SCT-QLNL V⁄v tham gia Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam 2020-06-25
894/BC-SCT Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 2020-06-22
976/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập tổ soạn thảo Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu 2020-06-22
902/TB-SCT THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM BON 2020-06-19
958/QĐ-SCT Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1472⁄QĐ-SCT ngày 12⁄12⁄2019 của Giám đốc Sở Công Thương Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 2020-06-18
917/TB-SCT Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công thương tại cuộc họp giao ban tháng 6⁄2020 2020-06-12
958/QĐ-SCT Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1472⁄QĐ-SCT ngày 12⁄12⁄2019 của Giám đốc Sở Công Thương Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 2020-06-11
899/SCT-QLNL Phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020 2020-06-11
895/SCT-VP V⁄v đưa hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lai Châu vào hoạt động 2020-06-11
884/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường 2020-06-10
830/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ của Sở Công Thương Lai Châu 2020-06-09
869/SCT-QLTM V⁄v triển khai thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại chợ, siêu thị, nhà hàng 2020-06-09
858/SCT-QLCN Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp 2020-06-07
842/QĐ-SCT Quyết định công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-06-02
840/QĐ-SCT Quyết định thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 2020-06-02
843/SCT-QLNL Trả lời một số kiến nghị của Công ty Điện lực Lai Châu 2020-06-02
824/SCT-QLTM V⁄v Thông báo việc chưa mở lại của khẩu phụ và lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu Số đi: 824 - 2020-06-01
820/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020; Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 2020-06-01
819/SCT-QLCN V⁄v tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 2020-06-01
818/KH-SCT Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn năm 2021-2023 của ngành Công Thương Lai Châu 2020-06-01
821/SCT-QLTM Về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh 2020-05-29
812/QĐ-SCT Quyết định thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 2020-05-29
813/BC-SCT Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 2020-05-28
758/TB-SCT Kế hoạch kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-05-25
753/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020 2020-05-21
757/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra huấn luyện Tổ kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-05-21
317/KH-SCT Kế hoạch khảo thương mại điện tử năm 2020 2020-05-21
317/KH-SCT Kế hoạch khảo sát thương mại điện tử năm 2020 2020-05-21
581/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035 2020-05-20
740/SCT-QLTM Kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 2020-05-20
735/SCT-QLTM V⁄v triển khai Thông tư 09⁄2020⁄TT-BCT ngày 14⁄5⁄2020 của Bộ Công Thương 2020-05-20
707/SCT-QLCN V⁄v giám sát thực hiện công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí 2020-05-20
725/TB-SCT Thông báo về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 2020-05-19
705/QĐ-SCT Quyết định điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Hợp tác xã Phương Nhung 2020-05-18
710/SCT-VP Về việc thực hiện chỉnh lý tài liệu nộp vào kho lưu trữ cơ quan 2020-05-15
715/SCT-VP Về việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước và Trục liên thông văn bản quốc gia 2020-05-15
708/SCT-QLTM Về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-05-15
387/KH-SCT Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2020 2020-05-15
681/QĐ-SCT Quyết định công nhận kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-05-11
679/SCT-QLNL Trả lời doanh nghiệp về đề xuất phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch dự án thủy điện trên lưu vực suối Nậm Ui, Nậm Sỏ 2020-05-11
672/SCT-QLTM Về việc phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 2020-05-08
448/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-05-08
668/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở 2020-05-08
652/SCT-QLNL Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh 2020-05-07
618/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-04-29
617/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-04-29
599/SCT-QLNL Chủ động ứng phó với tình hình mưa, mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh 2020-04-27
591/TB-SCT THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM SÌ LƯỜNG 1 2020-04-27
592/TB-SCT THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN MƯỜNG KIM II 2020-04-27
590/SCT-QLNL Trả lời doanh nghiệp về đề xuất cho phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch thủy điện trên địa bàn huyện Tam Đường và huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2020-04-27
580/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Phiêng Lúc 2020-04-24
586/SCT-QLCN V⁄v tham gia giải thưởng chuyển đổi số Việt Năm năm 2020 2020-04-24
578/SCT-QLTM Về việc dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2020 2020-04-24
574/SCT-QLCN Hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 2020-04-24
573/SCT-QLCN Tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 2020-04-23
563/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án Thủy điện Nậm Cuổi 2020-04-22
547/QĐ-SCT Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 2020-04-17
553/SCT-QLNL Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. 2020-04-17
530/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Mường Kim 3 2020-04-15
527/SCT-QLNL Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV 2020-04-15
518/SCT-QLNL Trả lời doanh nghiệp về đề xuất cho phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch thủy điện trên suối Nậm Hản, huyện Mường Tè 2020-04-14
523/SCT-QLNL Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 2020-04-14
519/SCT-QLTM V⁄v Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 2020-04-14
522/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Đông Pao 2020-04-14
520/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương tháng 4 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 5 năm 2020 2020-04-14
491/SCT-QLTM V⁄v triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày "Thương hiệu Việt Nam 20⁄4" năm 2020 2020-04-10
488/SCT-QLTM V⁄v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 2020-04-10
494/SCT-QLNL Trả lời doanh nghiệp về đề xuất cho phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch thủy điện trên địa bàn huyện Mường Tè 2020-04-09
450/KH-SCT Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2020 2020-04-08
479/SCT-QLTM Về việc áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 2020-04-08
475/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Nậm Luồng 2020-04-07
476/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Thủy điện Nậm Củm 2020-04-07
60/QĐ-SCT Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với cửa hàng xăng dầu Phương Anh - Nậm nhùn 2020-04-07
471/SCT-QLNL Giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 2020-04-06
455/KH-SCT Kế hoạch triển khai làm việc tại cơ quan và làm việc trực tuyến của SCT 2020-04-03
458/SCT-QLTM V⁄v giới thiệu đơn vị cung ứng khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn phục người dân phòng chống dịch bệnh Covid-19 2020-04-02
452/SCT-QLTM V⁄v thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai 2020-04-02
451/BC-SCT Báo cáo Tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 3⁄2020 2020-04-01
435/KH-SCT Kế hoạch thực hiện NQ số 30⁄NQ-CP ngày 12⁄3⁄2020 của CP 2020-03-30
442/SCT-QLTM Tăng cường tuyên truyền triển khai các giải pháp đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu 2020-03-30
419/BC-SCT Báo cáo bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu để ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 2020-03-30
440/SCT-QLCN Trả lời nội dung kiến nghị của Hợp tác xã Phương Nhung 2020-03-30
437/SCT-VP V⁄v tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 2020-03-30
433/SCT-VP Về việc thực hiện rà soát quy định TTHC năm 2020 2020-03-27
410/KH-SCT Kế hoạch thực hiện chống rác thải nhựa của ngành Công Thương Lai Châu 2020-03-26
413/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11⁄CT-TTg ngày 04⁄3⁄2020 của TTCP 2020-03-25
405/QĐ-SCT Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Công Thương 2020-03-24
407/SCT-QLTM giới thiệu đơn vị cung ứng khẩu trang kháng khuẩn phòng chống dịch bệnh Covid-19 2020-03-24
402/KH-SCT Kế hoạch Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh CCHC, cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-03-23
376/SCT-QLNL về việc phòng chống hạn hán, thiếu nước phía hạ du đập thủy điện 2020-03-20
378/SCT-QLCN Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới năm 2020 2020-03-19
380/BC-SCT Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị về xuất nhập khẩu hàng hóa 2020-03-19
356/BC-SCT Báo cáo công tác bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Lai Châu để ứng phó với dịch Covid - 19 2020-03-18
354/SCT-QLCN Triển khai thực hiện QCVN 01:2019⁄BCT về vật liệu nổ công nghiệp 2020-03-17
339/SCT-QLCN Đăng ký tham dự chương trình: Hào khí Thăng Long - Doanh nhân hội tụ và Diễn đàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong thời đại 4.0 và hội nhập quốc tế 2020-03-16
326/BC-SCT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công thương giai đoạn 2016-2020 2020-03-14
344/KH-SCT Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 2020-03-13
337/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35⁄NQ-CP và Chỉ thị số 26⁄CT-TTg trong lĩnh vực công thương quý I năm 2020 2020-03-12
340/SCT-QLTM Về việc tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo ổn định thị trường 2020-03-11
328/QĐ-SCT Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, gas. 2020-03-11
319/BC-SCT Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01⁄NQ-CP và thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương quý I, một số nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2020 2020-03-10
234/BC-SCT Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra”của Sở Công Thương năm 2020 2020-03-06
287/QĐ-SCT Quyết định thành lập Đoàn thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 2020-03-05
291/SCT-QLNL V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2020 2020-03-04
279/KH-SCT Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 2020-03-03
274/SCT-QLTM V⁄v thông báo việc mạo danh Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020-03-03
274/SCT-QLTM V⁄v thông báo việc mạo danh Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020-03-03
248/KH-SCT Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 2020-03-02
271/SCT-QLNL về việc triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 2020-02-28
257/SCT-QLCN Về việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá làm vật liệu xây dựng 2020-02-28
258/QĐ-SCT Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 2020-02-28
268/KH-SCT Kế hoạch hợp tác giữa Sở Công Thương Lai Châu với Sở Công Thương Hà Nội 2020-02-28
232/SCT-QLCN v⁄v tăng cường triển khai thực hiện các quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp 2020-02-25
235/SCT-QLTM V⁄v hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới đất liền phía Bắc 2020-02-25
231/QĐ-SCT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thủy điện gồm: Nậm Sì Lường 1, Nậm Nghẹ, Nậm Bon, Mường Kim II 2020-02-24
175/KH-SCT Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 2020-02-20
180/BC-SCT Báo cáo rà soát các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các nhà đầu tư 2020-02-20
197/KH-SCT Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 2020-02-19
198/KH-SCT Kế hoạch khắc phục khuyết điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 2020-02-19
187/SCT-QLNL V⁄v Trả lời doanh nghiệp về đề xuất cho phép khảo sát, bổ sung quy hoạch thủy điện nậm ít trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-02-18
188/SCT-QLCN V⁄v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh khí đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai 2020-02-18
185/KH-SCT Kế hoạch Duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 2020-02-17
175/KH-SCT Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 2020-02-13
170/SCT-QLNL Về việc triển khai một số nội dung đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh 2020-02-13
161/KH-SCT Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 2020-02-13
144/KH-SCT Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 2020-02-12
143/KH-SCT Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 2020-02-12
160/KH-SCT Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 74⁄KH-UBND ngày 14⁄01⁄2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr⁄TU ngày 26⁄4⁄2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT⁄TW ngày 22⁄01⁄2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 2020-02-11
155/KH-SCT Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2020 2020-02-10
151/SCT-VP Phát động phong trào thi đua năm 2020 2020-02-10
138/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 02 năm 2020 2020-02-07
127/KH-SCT Kế hoạch Hưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-02-06
133/SCT-QLTM V⁄v thông báo tạm dừng hoạt động tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng, lối mở Pô Tô 2020-02-06
124/SCT-QLNL Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 2020-02-06
120/KH-SCT Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 2020-02-05
106/KH-SCT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 2020-02-04
107/SCT-VP V⁄v triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona gây ra. 2020-02-03
85/QĐ-SCT Quyết định Công nhận kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-01-17
86/TB-SCT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Cửa hàng xăng dầu số 09 Hồng Thu 2020-01-17
63/KH-SCT Kế hoạch Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2020 2020-01-15
69/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Xe 2020-01-15
68/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Hua Chăng 2 2020-01-15
60/QĐ-SCT Quyết định Về việc thành lập Tổ kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2020-01-14
51/SCT-QLTM V⁄v phối hợp, hỗ trợ hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và trong cả năm 2020 2020-01-13
31/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 01 năm 20120 2020-01-09
41/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 2020-01-08
40/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020-01-08
39/TB-SCT Về việc Thông báo Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 2020-01-08
13/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu xã Mường Mô 2020-01-07
19/TB-SCT Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Công Thương năm 2020 2020-01-06
10/SCT-QLCN Về việc trả lại hồ sơ đủ điều kiện giải quyết 2020-01-03
07/QĐ-SCT Quyết định giao biên chế công chức trong cơ qua hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 2020-01-02