Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
2082/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (TĐ Kho Hà Công ty Toàn Thịnh) 2022-09-26
2079/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (TĐ Kho Hà Công ty Toàn Thịnh) 2022-09-26
2067/SCT-QLTM Về việc mời tham gia Diễn đàn Thương mại Việt Nam-EU 2022 2022-09-22
2060/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 2022-09-21
2024/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh công trình: Đường dây 110kV đấu nối thủy điện Nậm Nghẹ 1A vào hệ thống điện Quốc gia 2022-09-15
1994/KH-SCT Kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu năm 2022 2022-09-12
1986/KH-SCT Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến chuyên sâu về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 2022-09-12
1982/SCT-QLCN Hủy vật liệu nổ công nghiệp tồn kho, hết hạn sử dụng 2022-09-12
1975/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Chàng Phàng 2022-09-09
1963/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 9⁄2022 2022-09-08
1946/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (TĐ Kho Hà, Huổi Văn Công ty Cotriha, Công ty Đại Thành Sơn) 2022-09-07
1932/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (TĐ Kho Hà, Huổi Văn của Công ty Cotriha, Công ty Đại Thành Sơn) 2022-09-07
1902/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh dự án Thủy điện Nậm Xí Lùng 2 2022-08-30
1900/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Cấu Thượng 2022-08-30
1896/SCT-QLTM Về việc bảo đảm nguồn cung ứng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh 2022-08-29
1889/SCT-QLTM Về việc phổ biến, thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO từ ngày 21⁄6⁄2022 - 20⁄7⁄2022 2022-08-29
1872/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh công trình: Đường dây 35kV đấu nối thủy điện Nậm Lụm 1 2022-08-26
1835/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp 2022-08-23
1834/KH-SCT Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 2022-08-23
1830/SCT-QLCN Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp 2022-08-23
1810/SCT-QLTM Triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022 2022-08-19
1662/TB-SCT Thông báo phân công nghiệm vụ trong Ban Lãnh đạo Sở Công Thương 2022-08-02
1607/SCT-QLCN V⁄v tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 2022-07-26
1613/SCT-QLTM V⁄v phổ biến thông tin về cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc 2022-07-26
1607/SCT-QLCN V⁄v tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 2022-07-26
1610/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Cty Khánh Hưng) 2022-07-26
1604/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Khánh Hưng 2022-07-26
1554/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật hạng mục trạm biến áp và thiết kế bản vẽ thi công hạng mục đường dây công trình: Đường dây và trạm biến áp 110kV đấu nối thủy điện Nậm Pì vào hệ thống điện Quốc gia 2022-07-19
1555/SCT-VP Về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương 2022-07-19
1545/SCT-QLNL V⁄v thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình: Trạm phân phối 110kV nhà máy thủy điện Nậm Lằn 2022-07-19
1546/QĐ-SCT Về việc công khai dự toán chi ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia 2022-07-19
1542/QĐ-SCT Quyết định về việc chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lai Châu trên không gian số" thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022 2022-07-18
1543/QĐ-SCT Quyết định về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lai Châu trên không gian số" thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022 2022-07-18
1514/KH-SCT Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2023, giai đoạn 2023-2025 của ngành Công Thương Lai Châu 2022-07-15
1503/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thọ Gụ 1 2022-07-14
1279/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Cty số 10, Cty MCK) 2022-06-17
1278/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Cty số 10, Cty MCK) 2022-06-17
1250/QĐ-SCT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục tuyến đập phụ và hầm gom nước thuộc công trình thủy điện Nậm Bụm 2 2022-06-15
1138/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hiệu chỉnh dự án thủy điện Nậm Cấu 1 2022-06-03
1135/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 2022-06-02
1123/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 2022-06-01
1044/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022 2022-05-27
1079/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL⁄TW ngày 25⁄10⁄2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" 2022-05-27
136-KH/ĐU Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 2022-05-27
1044/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2022 2022-05-24
998/TB-SCT Thông báo kết luận cuộc họp của Tập thể Lãnh đạo Sở Công thương ngày 16⁄5⁄2022 2022-05-18
998/TB-SCT Thông báo kết luận cuộc họp của Tập thể Lãnh đạo Sở Công thương ngày 16⁄5⁄2022 2022-05-18
966/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Pắc Ma và Nậm Củm 4 tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2022-05-13
964/SCT-QLNL Tăng cường công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ; phòng chống đuối nước cho trẻ em 2022-05-13
896/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Đường dây và trạm biến áp 110kV đấu nối thủy điện Nậm Pì vào hệ thống điện Quốc gia 2022-05-06
888/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty Khánh Hưng) 2022-05-05
874/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Khánh Hưng 2022-05-05
861/SCT-QLNL V⁄v trả lời doanh nghiệp về đề xuất khảo sát, lập bổ sung quy hoạch thủy điện thượng nguồn sông Nậm Mu, huyện Tam Đường 2022-04-29
863/SCT-QLNL V⁄v trả lời doanh nghiệp về đề xuất khảo sát, lập bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mít Luông 2022-04-29
864/SCT-QLNL V⁄v trả lời doanh nghiệp về đề xuất khảo sát, lập bổ sung quy hoạch thủy điện tích năng huyện Sìn Hồ, huyện Tam Đường 2022-04-29
860/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Cty Mạnh Dũng) 2022-04-29
856/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Mạnh Dũng 2022-04-29
852/SCT-QLNL Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 2022-04-28
842/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu năm 2022 2022-04-28
850/SCT-QLTM Về việc phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248 2022-04-28
839/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty Thanh Tuyền) 2022-04-27
838/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền 2022-04-27
835/QĐ-SCT Quyết định công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp tháng 4 năm 2022 2022-04-26
812/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2022 2022-04-22
798/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thủy điện Nậm Pảng 2 2022-04-21
784/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2022-04-19
783/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2022-04-19
781/KH-SCT Kế hoạch thực hiện quy hoạch cán bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2026-2031 2022-04-19
768/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty TNHH MTV 24) 2022-04-18
765/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV số 24 2022-04-18
746/SCT-QLTM Thông tin về Phương án "Vùng xanh an toàn" trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) 2022-04-15
744/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Kho Hà 2022-04-14
743/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Đích 2 2022-04-14
747/SCT-QLTM V⁄v kết nối tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm nông sản, OCOP các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An 2022-04-14
730/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hiệu chỉnh đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Xí Lùng 2 2022-04-13
722/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty Hoàng Hạnh Phương) 2022-04-12
721/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Hoàng Hạnh Phương 2022-04-12
718/TB-SCT Thông báo Kế hoạch thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 2022-04-08
698/TB-SCT Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án thủy điện Nậm So 2 2022-04-07
684/TB-SCT Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 2022-04-06
687/SCT-QLCN Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp 2022-04-06
670/SCT-QLNL Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường dây 110kV mạch đơn từ trạm biến áp 110kV thủy điện Nậm Lằn đến trạm biến áp 110kV thủy điện Pắc Ma và ngăn lộ 110kV mở rộng tại trạm biến áp 110kV thủy điện Pắc Ma 2022-04-05
673/KH-SCT Kế hoạch Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ 2022-04-05
638/KH-SCT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày "Thương hiệu Việt Nam 20⁄4" năm 2022 2022-03-31
643/SCT-QLTM V⁄v triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022 2022-03-31
645/QĐ-SCT Quyết định về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại 2022-03-31
633/SCT-QLTM Mời tham gia chương trình "Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại" 2022-03-30
627/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty số 10 Lai Châu) 2022-03-29
625/QĐ-SCT Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH số 10 Lai Châu 2022-03-29
620/SCT-QLTM V⁄v triển khai Thông tư số 07⁄2022⁄TT-BCT ngày 23⁄3⁄2022 của Bộ Công Thương 2022-03-28
622/SCT-QLCN V⁄v chấp thuận đề cương kiểm định chất lượng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại và du lịch Châu Long 2022-03-28
621/SCT-QLCN V⁄v chấp thuận đề cương kiểm định chất lượng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp số 01 của Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Kim Ngân 2022-03-28
623/SCT-QLCN V⁄v chấp thuận đề cương kiểm định chất lượng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH Hòa Hiệp 2022-03-28
607/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty Kim Ngân) 2022-03-25
606/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp số 1 của Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Kim Ngân 2022-03-25
604/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 457⁄KH-UBND ngày 18⁄02⁄2022 của UBND tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 2022-03-25
573/TB-SCT Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về xăng dầu 2022-03-21
577/SCT-QLTM V⁄v cam kết thực hiện các quy định và bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh 2022-03-21
565/SCT-QLTM Về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc 2022-03-18
565/SCT-QLTM Về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc 2022-03-18
459/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2022-03-07
458/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2022-03-07
453/SCT-QLTM V⁄v kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP các tỉnh Hưng Yên, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ 2022-03-05
431/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2022-03-03
417/SCT-QLNL V⁄v triển khai thực hiện Nghị định số 16⁄2022⁄NĐ-CP ngày 28⁄01⁄2022, Nghị định số 17⁄2022⁄NĐ-CP ngày 31⁄01⁄2022 của Chính phủ 2022-03-01
394/SCT-QLCN Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 2022-02-28
353/SCT-QLM V⁄v tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh 2022-02-23
262/SCT-QLTM Về việc thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2022-02-23
293/SCT-QLTM V⁄v phối hợp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh siêu thị 2022-02-11
179/SCT-XNK Về việc thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh 2022-02-11
289/SCT-QLTM V⁄v kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 2022-02-11
283/KH-SCT Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 2022-02-11
286/SCT-QLTM Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01⁄2022⁄TT-BCT ngày 18⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương 2022-02-11
287/SCT-QLTM Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03⁄2022⁄TT-BCT ngày 28⁄01⁄2022 của Bộ Công Thương 2022-02-11
281/SCT-QLCN Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5 2022-02-10
271/KH-SCT Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Công Thương năm 2022 2022-02-10
262/QĐ-SCT Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Đích 1 2022-02-09
266/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Đích 1 2022-02-09
220/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2022 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2022-01-27
192/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" giai đoạn 2021 - 2025 2022-01-25
194/KH-SCT Kế hoạch thực hiện phòng, chống lãng phí năm 2022 2022-01-25
195/KH-SCT Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Công Thương 2022-01-25
201/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (TD Nậm Pì, Cty Hoang Hạnh Phương) 2022-01-25
199/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp số 01 của Công ty TNHH MTV Hoàng Hạnh Phương 2022-01-25
204/KH-SCT Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022 2022-01-25
197/KH-SCT Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành công thương năm 2022 2022-01-25
150/KH-TĐKTT Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022 2022-01-20
15/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Pạc 1 2022-01-15
100/SCT-QLTM Về việc thông tin về tình hình xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng 2022-01-14
88/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01⁄NQ-CP ngày 08⁄01⁄2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2022-01-12
83/KH-SCT Kế hoạch công tác dân vận chính quyền 2022 2022-01-12
51/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Sì Lường 3, thủy điện Nậm Sì Lường 4 2022-01-07
49/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp 2022-01-06
40/QĐ-SCT Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp Thành Nam 2022-01-06
38/QĐ-SCT V⁄v thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Sì Lường 3, thủy điện Nậm Sì Lường 4 2022-01-06
13/SCT-QLCN V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dầnvà mùa Lễ hội Xuân năm 2022 2022-01-04
05/SCT-QLTM V⁄v phối hợp đăng tải thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển, thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng ngày 04 tháng 01 năm 2022 2022-01-04
2472/TB-SCT Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Công Thương 2021-12-31
2468/TB-SCT Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện Nậm Xí Lùng 2A 2021-12-30
2440/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình kho vật liệu nổ công nghiệp 2021-12-28
2443/SCT-QLCN Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong dịp tết dương lịch 2021-12-28
2412/CTr-SCT Quyết định về việc ban hành chương trình công tác của Sở Công Thương năm 2022 2021-12-23
2405/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu, gas hóa lỏng của Hợp tác xã Quyết Tâm 2021-12-22
2404/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp (Công ty Thanh Tuyền) 2021-12-22
2399/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu, gas hóa lỏng của Hợp tác xã Quyết Tâm 2021-12-22
2398/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền 2021-12-22
2371/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Pạc 1A 2021-12-16
2346/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Hợp tác xã Hữu Hảo 2021-12-14
2251/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr⁄TU ngày 04⁄10⁄2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT⁄CW ngày 06⁄7⁄2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV⁄AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 2021-12-08
2268/TB-SCT Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp 2021-12-08
2266/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH MTV HM88 2021-12-07
2246/QĐ-SCT Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá 2021-12-06
2247/QĐ-BCĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của Sở Công Thương 2021-12-06
2245/KH-SCT Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" 2021-12-06
2245/KH-SCT Triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" 2021-12-06
2141/SCT-VP Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức, người lao động năm 2021 2021-11-23
2080/QĐ-SCT Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 666⁄QĐ-SCT ngày 08⁄8⁄2018 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2021-11-19
2014/BC-SCT Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2021-11-08
1994/SCT-QLTM Kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp các tỉnh: Hòa Bình, QuảngTrị, Bến Tre, Tuyên Quang, Lâm Đồng 2021-11-04
1790/SCT-QLTM V⁄v triển khai các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19, mùa mưa lũ, những tháng cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 2021-10-11
1779/SCT-VP V⁄v triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính 2021-10-08
1780/KH-SCT Kế hoạch Ứng dụng phát triển Chính phủ số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 2021-10-08
1730/SCT-QLTM Về việc đề xuất nội dung xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của tỉnh sau Covid-19 2021-10-04
1716/SCT-QLTM Về việc phổ biến thông tin về một số thị trường xuất khẩu cho sản phẩm nông sản của tỉnh 2021-09-30
1696/SCT-QLNL Cập nhật hình ảnh, hồ sơ hệ thống, dữ liệu quan trắc đập, hồ chứa vào cơ sở dữ liệu quốc gia đập, hồ chứa thủy điện 2021-09-29
1681/TB-SCT Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2021 2021-09-27
1673/SCT-QLCN V⁄v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 2021-09-24
1667/KH-SCT Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý III năm 2021 của Sở Công Thương 2021-09-23
1593/SCT-QLTM V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021 2021-09-10
1577/SCT-QLTM V⁄v kết nối và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh 2021-09-09
1558/SCT-QLTM V⁄v hỗ trợ xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu 2021-09-07
1540/QĐ-SCT Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2021-09-06
1454/QĐ-SCT Quyết định Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, rà soát công tác quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2021-08-24
4123/SCT-QLTM Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh dự án Thủy điện Nậm Bụm 2 2021-08-16
1398/SCT-QLTM V⁄v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ, cửa hàng, siêu thị. 2021-08-13
1401/QĐ-SCT Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các công trình cửa hàng bán lẻ xăng dầu 2021-08-13
1393/SCT-VP Nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2021 và những năm tiếp theo 2021-08-12
1370/SCT-QLNL V⁄v triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4 2021-08-09
1333/SCT-VP V⁄v xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành và Quy chế làm việc của Sở Công Thương 2021-08-06
1332/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2023" 2021-08-04
1330/SCT-QLCN Tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 2021-08-04
1314/TB-SCT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 8⁄2021 2021-08-03
1307/SCT-QLTM V⁄v tham gia Chương trình bình ổn thị trường tại thành phố Hà Nội năm 2021 2021-08-02
1219/QĐ-SCT Quyết định thành lập tổ kiểm tra và thông báo kiển tra huấn luyện VLNCN 2021-07-20
1205/QĐ-SCT Quyết định thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 2021-07-19
1186/QĐ-SCT Quyết định về việc giao chỉ cắt giảm kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại cuối năm 2021 của các đơn vị dự toán 2021-07-15
1187/QĐ-SCT Quyết định về việc công khai kinh phí cắt giảm thêm 10% chi thường xuyên còn lại cuối năm 2021 2021-07-14
1163/SCT-QLTM V⁄v kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 2021-07-12
1165/QĐ-SCT Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động khuyến mại 2021-07-12
1157/SCT-QLNL Về việc chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2021 2021-07-09
1100/TB-SCT Thông báo kết luận cuộc họp Tập thể Lãnh đạo Sở 2021-06-29
1099/KH-SCT Kế hoạch cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số PCI năm 2021 thuộc lĩnh vực công thương 2021-06-29
1061/SCT-QLTM V⁄v phối hợp thông tin về tổ chức Điểm bán sản phẩm nông sản tại thành phố Hà Nội 2021-06-23
1060/SCT-QLTM V⁄v điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-06-23
1031/SCT-QLTM V⁄v triển khai Quyết định số 16⁄2021⁄QĐ-UBND ngày 18⁄5⁄2021 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021-06-17
1030/SCT-QLTM V⁄v triển khai Thông tư 02⁄2021⁄TT-BCT ngày 11⁄6⁄2021 của Bộ Công Thương 2021-06-16
1016/TB-SCT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thủy điện Nậm Sì Lường 1A 2021-06-15
1015/QĐ-SCT Quyết định Kiểm tra liên ngành việc phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2021 2021-06-15
989/CTr-SCT Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 50⁄NQ-CP ngày 20⁄5⁄2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 2021-06-11
985/SCT-QLCN V⁄v đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 2021-06-10