Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
3646A/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2020-12-10
1253/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-09-07
1252/QĐ-UBND Quyết định Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực hộ tịch, lưu thông hàng hóa, thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 2020-09-07
1194/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu 2020-08-26
96/2020/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 2020-08-24
547/KH-TTr Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Lai Châu (PCI) năm 2020 2020-08-04
1043/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-07-31
1505/UBND-KTN V⁄v tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh 2020-07-28
926/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu 2020-07-21
1116/KH-SCT Kế hoạch Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Công thương năm 2020 2020-07-17
1378/KH-UBND Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-07-08
1339/KH-UBND Kế hoạch Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025 2020-07-03
QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ 2020-07-01
1267/KH-UBND Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện vị trí thứ hạng các Chỉ số SIPAS, PAPI, PAR INDEX tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-06-24
67/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68⁄2016⁄NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 2020-06-22
11/2020/TT-BCT Thông tư 11⁄2020⁄TT-BCT ngày 15⁄6⁄2020 của Bộ Công Thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. 2020-06-15
613/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu năm 2020 2020-05-26
573/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Bụm 1 thuộc xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2020-05-18
573/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Bụm 1 thuộc xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2020-05-18
09/2020/TT-BCT Thông tư quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu gửi khó ngoại quan 2020-05-14
888/UBND-KSTT V⁄v tăng cường công tác cải cách TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh 2020-05-07
2794/BCT-ĐL Về việc thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 2020-04-20
13/2020/QĐ-TTg Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 2020-04-06
13/2020/QĐ-TTg Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 2020-04-06
380/BC-SCT Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị về xuất nhập khẩu hàng hóa 2020-03-19
464/KH-UBND Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 2020-03-06
688a/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung⁄bị bãi bỏ thuộc chứng năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2020-02-28
153/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 2020-02-24
07/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-02-19
17/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2020-02-05
236-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 2020-02-03
80/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-01-30
221/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-01-30
329/QĐ-BCT Quyết định về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện 2020-01-22
03/2020/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến độ Xuyên Thái Bình Dương 2020-01-22
234-KH/BCĐ Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Sở Công Thương Lai Châu năm 2020 2020-01-20
29/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-01-14
02/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2020-01-09
33/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 2020-01-08
49/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu 2019-12-27
9608/BCT-ĐL Về việc tạm dừng đề xuất, thỏa thuận đối với các dự án điện mặt trời theo co chế giá FIT 2019-12-16
32/2019/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ 2019-11-21
8879/BCT-ĐL Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện 2019-11-21
28/2019/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57⁄2018⁄TT-BCT 2019-11-15
1446/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành ngành hàng, sản phẩm quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Lai Châu 2019-11-05
1447/QĐ-UBND Quyết định ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Lai Châu 2019-11-05
1315/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu đầu mối thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 2019-10-15
35/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-10-09
1119/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019” của Sở Công Thương 2019-09-30
1118/KH-SCT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Sở Công Thương 2019-09-30
59/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2019-09-26
17/2019/TT-BCT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành 2019-09-19
29/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-19
1938/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 2019-09-06
1936/UBND-NC Về việc thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2) 2019-09-05
976/KH-SCT Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ 2019-09-03
983/BC-SCT Báo cáo một số thông tin cơ bản về khảo sát lập dự án điện gió và dự án điện mặt trời bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực 2019-09-03
983/BC-SCT Báo cáo một số thông tin cơ bản về khảo sát lập dự án điện gió và dự án mặt trời bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực 2019-09-03
990/QĐ-UBND Quyết định thành lập tổ công tác liên nghành kiểm tra các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 2019-08-22
13/CT-UBND Chỉ thị về cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu 2019-08-21
904/BC-SCT Báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh 2019-08-20
951/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-08-15
864/QĐ-UBND Quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ các nhà đầu tư dự án thủy điện giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất rừng tự nhiên 2019-08-05
862/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-08-02
205-KH/ĐUK Kế hoạch Đại hội Đàng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 2019-08-01
12/2019/TT-BCT Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2019-07-30
14/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 11⁄2016⁄QĐ-UBND, ngày 18⁄5⁄2016 của UBND tỉnh Lai Châu. 2019-07-23
789/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-07-22
1390/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ 2019-07-18
735/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 2019-07-09
09/2019/TT-BCT Thông tư Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 2019-07-08
09/2019/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy điện 2019-07-08
2023/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam giai đoạn 2019-2025 2019-07-05
2023/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam giai đoạn 2019-2025 2019-07-05
EVFTA Hiệp định thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu 2019-06-30
38/2019/QH14 Luật quản lý thuế 2019-06-19
2249/TB-EVNNPC Thông báo kết luận cuộc họp rà soát tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực và nhu cầu đầu tư các công trình lưới điện 110kV khu vực Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai 2019-05-31
536/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số cải cách hành chính) năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-05-29
31/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo 2019-05-28
772/KH-UBND Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" 2019-05-13
209-TB/VPTU Thông báo kết luận của thường trực tỉnh ủy và kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh 2019-05-02
358/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu 2019-04-10
534/QCPH-BCT-UBND Quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lai Châu trong chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu thực hiện công tác quản lý thị trường tại địa phương 2019-04-09
252/KH-SCT Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2019 2019-03-25
306/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 2019-03-11
05/2019/TT-BCT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16⁄2017⁄TT-BCT ngày 12⁄9⁄2017 của Bộ Công thương 2019-03-11
191/BC-SCT Báo cáo về việc bổ sung, làm rõ một số nội dung tại Báo cáo số 21⁄BC-BCSĐ ngày 21⁄2⁄2019 2019-03-11
21/BC-BCSĐ Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-02-21
12/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2019 2019-02-19
141/KH-UBND Kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 2019-01-23
02/2019/TT-BCT Thông tư Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió 2019-01-15
02/2019/TT-BCT Thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió 2019-01-15
30/BC-SCT Báo cáo về việc rà soát các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-01-10
02/2019/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 11⁄4⁄2017 của Thủ tướng Chính phủ 2019-01-08
57/2018/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá 2018-12-26
04/2018/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57⁄2018⁄NĐ-CP ngày 17⁄4⁄2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 2018-12-06
1950/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019 2018-11-30
01/2018/TT-VPCP Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61⁄2018⁄NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 2018-11-23
36/2018/QH14 Luật phòng, chống tham nhũng 2018-11-20
27/2018/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản 2018-11-16
43/2018/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 2018-11-15
36/2018/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hổi giấy phép hoạt động điện lực 2018-10-16
3658/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường 2018-10-11
39/2018/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37⁄2011⁄QĐ-TTg ngày 29⁄6⁄2011 của Thủ tướng Chính phủ 2018-09-10
114/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 2018-09-04
19/2018/TT-NHNN Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc 2018-08-28
17/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36⁄2013⁄TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia 2018-08-23
28/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-08-13
34/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương 2018-08-10
700/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2018-07-03
14/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26⁄2014⁄TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2018-06-28
24/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh Lai Châu 2018-06-18
12/2018/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương và Nghị định số 69⁄2018⁄NĐ-CP 2018-06-15
13/2018/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 2018-06-15
87/2018/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí 2018-06-15
25/2018/QH14 Luật tố cáo 2018-06-12
23/2018/QH14 Luật cạnh tranh 2018-06-12
82/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 2018-05-22
82/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý công nghiệp và khu kinh tế 2018-05-22
81/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 2018-05-22
71/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 2018-05-15
61/2018/NĐ-CP Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 2018-04-23
57/2018/NĐ-CP Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 2018-04-17
05/2018/TT-BCT Thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa 2018-04-03
28/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công 2018-03-28
40/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 2018-03-12
31/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 2018-03-08
CPTPP Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 2018-03-01
28/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật quản lý Ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 2018-03-01
02/2018/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới 2018-02-27
01/2018/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân 2018-02-27
15/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2018-02-02
14/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới 2018-01-23
10/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại 2018-01-15
09/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài , tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2018-01-15
08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2018-01-15
32/2017/TT-BCT Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09⁄10⁄2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 2017-12-28
2337/UBND-CN Về việc tăng cường công tác quản lý và chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh 2017-12-22
26/2017/NQ-HDND Bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 33⁄2016⁄NQ-HĐND, ngày 28⁄7⁄2016 2017-12-08
4495/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện 2017-11-30
21/2017/QH14 Luật quy hoạch 2017-11-24
16/2017/QH14 Luật lâm nghiệp 2017-11-15
02/2017/TT-VPCP Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 2017-10-31
113/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 2017-10-09
20/2017/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46⁄2012⁄TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45⁄2012⁄NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công 2017-09-29
105/2017/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh rượu 2017-09-14
106/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2013⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 2017-09-14
16/2017/TT-BCT Thông tư Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời 2017-09-12
15/2017/TT-BCT Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68⁄2017⁄NĐ-CP ngày 25⁄5⁄2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 2017-08-31
15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017-06-21
14/2017/QH14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017-06-20
14/2017/QH14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017-06-20
08/2017/QH14 Luật thủy lợi 2017-06-19
05/2017/QH14 Luật Quản lý ngoại thương 2017-06-12
68/2017/NĐ-CP Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 2017-05-25
354/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép thực hiện các hoạt động mua bán, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng 2017-04-21
11/2017/QĐ-TTg Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam 2017-04-11
02/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu 2017-03-14
371/CĐ-TTg Về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu 2017-03-10
13-CT/TW Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 2017-01-12
1885/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-12-30
158/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 2016-11-29
1232/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu tại các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2020 2016-09-26
1219/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1019⁄QĐ-UBND ngày29⁄8⁄2014 của UBND tỉnh Lai Châu 2016-09-21
1203-QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án phát triển cây Sơn tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020 2016-09-15
1204/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án phát triển cây Quế trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2030 2016-09-15
Khongso-03 Hiệp Định Thương mại biên giới Việt - Trung 2016-09-12
29/2016/QĐ-UBND -Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 2016-08-30
33/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 2016-07-28
22/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-07-22
68/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 2016-07-01
936/UBND-TM Về việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh 2016-05-30
604/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô 2016-05-27
11/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu. 2016-05-18
104/2016/QH13 Luật Tiếp cận thông tin 2016-04-06
02/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2016-03-01
09/2016/TT-BQP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112⁄2014⁄NĐ-CP ngày 21⁄11⁄2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền 2016-02-03
07/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 2016-01-25
38/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu 2015-12-11
30/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu 2015-11-27
2068/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2015-11-25
92/2015/QH13 Bộ luật tố tụng dân sự 2015-11-25
91/2015/QH13 Bộ luật dân sự 2015-11-24
111/2015/NQQ-CP Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ 2015-11-03
11739/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020" 2015-10-29
33/2015/TT-BCT Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện 2015-10-27
1199/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng kinh tế nông - lâm sinh thát sông Đà tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 2015-10-22
40/2015/QĐ-TTg Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 2015-09-14
06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế 2015-09-03
920/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020 2015-08-24
7627/BCT-TCNL Về việc rà soát quy hoạch phát triển thủy điện thực hiện Nghị quyết số 62⁄2013⁄QH13 và Nghị quyết số 11⁄NQ-CP phần quy hoạch phương án đấu nối 2015-07-28
23/2015/TT-BCT Thông tư quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao 2015-07-13
80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015-07-10
83/2015/QH13 Luật Ngân sách Nhà nước 2015-06-25
21/2015/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện 2015-06-23
59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng 2015-06-18
Khongso-04 Hiệp định thương mại tự do giữa một bên là Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là liên minh kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên 2015-05-29
09/2015/TT-BCT Thông tư Quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài 2015-05-29
69/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý Ngoại thương 2015-05-15
46/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 2015-05-12