Văn bản quy phạm pháp luật

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
37/2019/QĐ-UBND Quyết định quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh 2019-10-22
34/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 2019-09-30
33/2019/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 46⁄2014⁄QĐ-UBND ngày 29⁄12⁄2014 của UBND về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-09-27
32/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống Giao ban trực tuyến tỉnh Lai Châu 2019-09-26
31/2019/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08⁄2013⁄QĐ-UBND ngày 03⁄6⁄2013 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quyết định số 02⁄2015⁄QĐ-UBND ngày 19⁄01⁄2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08⁄2013⁄QĐ-UBND 2019-09-20
17/2019/TT-BCT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành 2019-09-19
16/2019/TT-BCT Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 2019-09-19
71/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 2019-08-30
53/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148⁄2016⁄TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 2019-08-20
16/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2019-08-06
14/2019/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 11⁄2016⁄QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu 2019-07-23
09/2019/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 2019-07-08
48/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 55⁄2014⁄TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38⁄2014⁄NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 2018-11-21
47/2018/TT-BCT Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh kế, kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngnaan sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2018-11-15
40/2018/TT-BCT Thông tư quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí 2018-10-30
25/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16⁄2014⁄TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện 2018-09-12
114/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 2018-09-04
113/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2014⁄NĐ-CP ngày 20⁄11⁄2014 về chính sách tinh giảm biên chế 2018-08-31
08/2019/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 2018-06-26
13/2018/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 2018-06-15
87/2018/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí 2018-06-15
12/2018/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 2018-06-15
81/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 2018-05-25
69/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 2018-05-15
71/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 2018-05-15
61/2018/NĐ-CP Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 2018-04-23
40/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 2018-03-12
32/2017/TT-BCT Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật hóa chất 2017-12-28
24/2016/TT-BCT Thông tư quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng 2017-11-30
299/2016/TT-BCT Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá 2017-11-15
106/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2013⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 2017-09-14
105/2017/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh rượu 2017-09-14
16/2017/TT-BCT Thông tư quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời 2017-09-12
97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81⁄2013⁄NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 2017-08-18
09/2017/TT-BCT Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 2017-07-13
08/2017/TT-BCT Thông tư quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi 2017-06-26
14/2017/QH14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017-06-20
07/2017/TT-BCT Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón 2017-05-29
03/2017/TT-BCT Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017 2017-03-03
09/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước 2017-02-09
50/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Công Thương 2017-01-09
59/2016/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 2016-12-31
40/2016/TT-BCT Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công thương 2016-12-30
41/2016/TT-BCT Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2016-12-30
45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 2016-10-19
45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 2016-10-19
38/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-10-12
20/2016/TT-BCT Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép 2016-09-20
19/2016/TT-BCT Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát 2016-09-14
90/2016/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều TTLT số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC ngày 29⁄10⁄2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo Quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03⁄9⁄2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu 2016-08-24
16/2016/TT-BCT Thông tư quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh kinh tế Á - Âu năm 2016 2016-08-19
08/2016/TT-BCT Thông tư quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương 2016-07-29
22/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2016-07-22
115/2016/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163⁄2013⁄NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 2016-07-08
11/2016/TT-BCT Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07⁄2016⁄NĐ-CP ngày 25⁄1⁄2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 2016-07-05
12/2016/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41⁄2012⁄TT-BCT ngày 21⁄12⁄2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản 2016-07-05
26/2016/QĐ-TTg Quyết định ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc 2016-07-01
09/2016/TT-BCT Thông tư quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016 2016-07-01
07/2016/TT-BCT Thông tư quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016 2016-06-29
19/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2016-05-06
19/2016/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí 2016-03-22
07/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 2016-01-25
52/2015/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52⁄2015⁄QĐ-TTg ngày 20⁄10⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới 2015-12-31
124/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185⁄2013⁄NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2015-11-19
30/2015/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý quy hoạch phát triển điện lực, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ 2015-09-16
27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC Thông tư Liên tịch hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự 2015-08-20
28/2015/TT-BCT Thông tư quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN 2015-08-20
26/2015/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công thương 2015-08-17
24/2015/TT-BCT Thông tư về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển 2015-07-31
33/2015/TT-BCA Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33⁄2002⁄NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo bệ bí mật nhà nước 2015-07-20
23/2015/TT-BCT Thông tư quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao 2015-07-13
22/2015/TTLT-BCT-BNV Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 2015-06-30
19/2015/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thuốc nổ Amônít AD1 2015-06-22
18/2015/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dây cháy chậm công nghiệp 2015-06-22
14/2015/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về máy nổ mìn điện 2015-06-22
20/2015/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 2015-06-22
15/2015/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các loại kíp nổ 2015-06-22
16/2015/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây nổ chịu nước 2015-06-22
257/2015/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Amônitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương 2015-06-22
13/2015/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26⁄2013⁄TT-BCT ngày 30⁄10⁄2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về biểu mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường 2015-06-16
12/2015/TT-BCT Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 2015-06-16
14/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2015-06-15
06/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2015-04-10
1807/QĐ-UBND Quyết định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2014-12-31
123/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. 2014-12-25
44/2014/TT-BCT Thông tư số 44⁄2014⁄TT-BCT quy định các nội dung về quy trình thao tác trong hệ thống điện Quốc gia. 2014-12-24
108/2014/NĐ-CP Nghị định số 108⁄2014⁄NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tinh giản biên chế 2014-11-20
1302/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh điểm Quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025 2014-10-21
Thông tư số 32/2014/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ 2014-10-09
31/2014/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 2014-10-02
31/2014/TT-BCT Ngày 02⁄10⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31⁄2014⁄TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. 2014-10-02
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 2014-09-08
83/2014/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh xăng dầu 2014-09-03
26/2014/TT-BCT Thông tư số 26⁄2014⁄TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 2014-08-28
25/2014/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại 2014-08-22
71/2014/NĐ-CP Nghị định số 71⁄2014⁄NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh 2014-07-21
16/2014/TT-BCT Thông tư quy định về giá bán điện 2014-05-29
15/2014/TT-BCT Thông tư quy định về mua, bán công suất phản kháng 2014-05-28
14/2014/TT-BCT Thông tư quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan điều tiết điện lực 2014-05-26
06/2014/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 2014-02-11
1008/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn - mực in Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2014-02-08
04/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187⁄2013⁄NĐ-CP ngày 20⁄11⁄2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài 2014-01-27
05/2014/TT-BCT Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa 2014-01-27
03/2014/TT-BCT Thông tư quy định về công nghệ sản xuất gang, thép 2014-01-25
01/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2014-01-25
65/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "1 cửa" tại Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2014-01-23
01/2014/TT-BCT Thông tư quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia 2014-01-15
số 24/QĐ-UBND hành Quyết định số 24⁄QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020 2014-01-15
1388/QĐ-TU Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 2014-01-09
44/2013-TTLT-BCT-BKHCN Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu 2013-12-31
45/2013/TT-BCT Thông tư quy định danh mục VLNCN được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam 2013-12-31
40/2013/TT-BCT Thông tư quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2013-12-31
38/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2013-12-31
38/2013/TT-BCT Thông tư quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa 2013-12-30
37/2013/TT-BCT Thông tư quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà 2013-12-30
39/2013/TT-BCT Thông tư quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng 2013-12-30
38/2013/TT-BCT Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công Quốc gia 2013-12-27
35/2013/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25⁄2011⁄TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và thep dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương 2013-12-26
34/2013/TT-BCT Thông tư công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2013-12-24
185/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2013-11-15
178/2013/NĐ-CP Nghị định quy định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 2013-11-14
163/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 2013-11-12
134/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2013-10-17
22/2013/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 2013-09-16
34 /2006/QĐ-BCN Quyết định về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn 2013-09-13
97/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng 2013-08-27
20/2013/TT-BCT Thông tư Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. 2013-08-05
Thông tư số 19/2013/TT-BCT Thông tư số quy định về giá điện và hướng dẫn thực hiện 2013-07-31
45/2013/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu Biên giới đất liền 2013-07-25
81/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 2013-07-19
16/2012/TT-BCT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KÍP NỔ VI SAI PHI ĐIỆN 2013-06-12
08/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2013-06-03
07/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA CHẤT NGUY HIỂM ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 2013-04-22
04/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 2013-03-08
05/2013/TT-BCT Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa 2013-02-18
46/2012/TT-BCT Thông tư số 46⁄2012⁄TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45⁄2012⁄NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công. 2013-01-10
08/2013/NĐ-CP Nghị định số 08⁄2013⁄NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. 2013-01-10
44/2012/TT-BCT Thông tư 44⁄2012⁄TT-BCT quy định về Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói khi vận chuyển và những yêu cầu về kỹ thuật, an toàn khi vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 2012-12-28
45/2012/TT-BCT Thông tư số 45⁄2012⁄TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành 2012-12-28
43/2012/TT-BCT Thông tư số 43⁄2012⁄TT-BCT quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện. 2012-12-27
42/2012/TT-BCT Thông tư số 42⁄2012⁄TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới. 2012-12-27
2088/QĐ-TTg Quyết định số 2088⁄QĐ-TTg phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. 2012-12-27
41/2012/TT-BCT Thông tư Quy định về xuất khẩu khoáng sản 2012-12-24
40/2012/TT-BCT Thông tư số 40⁄2012⁄TT-BCT về Quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương. 2012-12-21
39/2012/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94⁄2012⁄NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu 2012-12-20
37/2012/TT-BCT Thông tư số 37⁄2012⁄TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 2012-12-14
16/2012/TT-BTNMT Thông tư Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản 2012-11-29
24/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC 2012-11-20
33/2012/TT-BCT Thông tư Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn 2012-11-14
94/2012/NĐ-CP Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu 2012-11-12
Số: 94/2012/NĐ-CP Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu 2012-11-12
03/2011/QH13 Luật tố cáo 2012-11-11
30/2012/TT-BCT Thông tư quy định việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ kiểm tra thị trường đối với công chức của Cục Quản lý thị trường 2012-10-10
1427/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 2012-10-02
5737/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố tạm thời các Danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan 2012-09-28
26/2012/TT-BCT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 23⁄2009⁄TT-BCT NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 39⁄2009⁄NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2012-09-21
04/2012/TT- BXD Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 2012-09-20
04/2012/TT-BNG Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 2012-09-06
1183/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 2012-08-30
15/2013/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012-07-20
20/2012/TT-BCT Thông tư Quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2012-07-20
19/2012/TT-BCT Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại 2012-07-20
23/2012/TT-BTC Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 2012-07-08
17/2012/TT-BCT Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện 2012-06-29
54/2012/NĐ-CP Nghị định số 54⁄2012⁄NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 2012-06-22
14/2012/QH13 Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2012-06-20
10/2012/TT-BCT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, THỬ NGHIỆM VÀ NGHIỆM THU VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 2012-06-12
11/2012/TT-BCT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THUỐC NỔ AN TOÀN CHO MỎ HẦM LÒ CÓ KHÍ MÊTAN (AH1) 2012-06-12
12/2012/TT-BCT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AMÔNI NITRAT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC NỔ ANFO 2012-06-12
13/2012/TT-BCT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THUỐC NỔ ANFO 2012-06-12
14/2012/TT-BCT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG DÙNG CHO MỎ HẦM LÒ, CÔNG TRÌNH NGẦM KHÔNG CÓ KHÍ VÀ BỤI NỔ 2012-06-12
15/2012/TT-BCT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DÂY DẪN TÍN HIỆU NỔ 2012-06-12
22/2012/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu các mặt hàng muối, đường, trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 2012-06-08
45/2012/NĐ-CP Nghi định về khuyến công 2012-05-21
77/2012/TT-BCT Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 2012-05-16
29/2012/TT-BCT Thông tư Quy định việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 2012-05-10
09/2012/TT-BCT Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng 2012-04-20
09/2012/TT-BCT Thông tư Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng 2012-04-20
1652/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 2012-04-04
24/2012/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 2012-04-03
22/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2012-03-26
01/2012/TT-BTNMT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT; LẬP VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN 2012-03-16
185/ATMT-CKAL Công văn hướng dẫn một số vấn đề triển khai thực hiện Thông tư số 41⁄2011⁄TT-BCT 2012-03-12
15/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN 2012-03-09
15/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 2012-03-09
2254/QĐ-BCT Quyết dịnh về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020" 2012-03-05
07/CT-TTg Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp 2012-03-02
15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012-02-06
02/2012/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 2012-01-18
160/2012/TTLT-BTC-BCT Thông tư Liên tịch quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực 2012-01-10
27/2012/NĐ-CP Nghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. 2012-01-09
02/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác Quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản 2012-01-09
48/2011-TT-BTNMT Thông tư 48⁄2011⁄TT-BTNMTvề sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08⁄2009⁄TT-BTNMT ngày 15⁄07⁄2009 quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp 2011-12-28
25/2011/TT-BTP Thông tư về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch 2011-12-27
43 /2011/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương 2011-12-26
46/2011/TT-BTNMT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 2011-12-26
2427/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược kháng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2011-12-22
41/2011/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng 2011-12-16
68/2011/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 2011-12-12
6286/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông thôn) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Công Thương 2011-11-30
99/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2011-11-27
104/2011/NĐ-CP Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu 2011-11-16
105/2011/NĐ-CP Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 2011-11-16
40/2011/TT-BCT Thông tư quy định về khai báo hóa chất 2011-11-14
40/2011/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO HÓA CHẤT 2011-11-14
Luật số: 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại 2011-11-11
30c/NQ-CP Nghị quyết về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 2011-11-08
39 /2011/TT-BCT Thông tư Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng 2011-10-28
99/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2011-10-27
4061/QĐ-BTP Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 2011-10-14
5123/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành 2011-10-06
5100/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2011-10-04
1139/QĐ-UBND Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu 2011-09-29
36/2011/TT-BCT Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương 2011-09-28
36/2011/TT-BCT Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương 2011-09-28
51/2011/QĐ-TTg Quyết định Quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng và lộ trình thực hiện 2011-09-12
34/2011/TT-BCT Thông tư quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện 2011-09-07
74/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 2011-08-25
73/2011/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2011-08-24
29/2011/TTLT-BCT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá 2011-08-04
28/2011/TT-BCT Thông tư hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới 2011-07-21
1208/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 2011-07-21
26/2011/TT-BTNMT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29⁄2011⁄NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2011-07-18
57/2011/NĐ-CP Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ 2011-07-07
55/2011/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 2011-07-04
25/2011/TT-BCT Thông tư quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương 2011-06-30
3098/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 2011-06-24
88/2011/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2011-06-17
18/2011/TT-BCT THÔNG TƯ BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 28⁄2010⁄TT-BCT NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOÁ CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108⁄2008⁄NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOÁ CHẤT 2011-04-21
29/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2011-04-18
24/2011/QĐ-TTg Quyết định về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường 2011-04-15
26/2011/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108⁄2008⁄NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT 2011-04-08
21/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2011-03-29
268/QĐ-TTg Quyết định về biểu giá bán lẻ điện 2011-02-23
43/2010/TT-BCT Thông tư quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương 2010-12-29
2418/QĐ-BTNMT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 2010-12-20
39/2010/TT-BCT Thông tư Quy định việc thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại biên giới 2010-12-09
39/2010/TT-BCT Thông tư quy định việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới 2010-12-09
113/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 2010-12-03
60/2010/QH12 LUẬT KHOÁNG SẢN 2010-11-17
59/2010/QH12 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010-11-17
60/2010/QH12 Luật Khoáng sản 2010-11-17
72/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mii Quốc gia 2010-11-15
35/2010/TT-BCT Thông tư Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2010-11-12
1946/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XỬ LÝ, PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC 2010-10-21
34/2010/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP CỦA CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN 2010-10-07
60/2010/QĐ-TTg Quyết định ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 2010-09-30
99/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 2010-09-24
33/2010/TT-BCT Thông tư quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phụ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh 2010-09-11
4103/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 2010-08-03
28/2010/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108⁄2008⁄NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT 2010-06-28
Luật số: 50/2010/QH12 LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 2010-06-17
68/2010/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực 2010-06-15
61/2010/NĐ-CP Nghị định Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 2010-06-04
45/2010/TTLT-BTC-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 2010-03-30
11 /2010/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 2010-03-29
117/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2009-12-31
34 /2009/TT-BTNMT Thông tư Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 2009-12-31
39 /2009/TT-BCT Thông tư Quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105⁄2009⁄QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 2009-12-28
114/2009/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02⁄2003⁄NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ 2009-12-23
139/2009/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 254⁄2006⁄QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI 2009-12-23
36/2009/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu 2009-12-14
234/2009/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84⁄2009⁄NĐ - CP ngày 15⁄10⁄2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 2009-12-09
230/2009/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ƯU ĐÃI VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 04⁄2009⁄NĐ-CP NGÀY 14⁄01⁄2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2009-12-08
312/CHC-TTHC Công văn V⁄v thực hiện quy định Nghị định 08⁄2008⁄NĐ-CP hướng dẫn Luật Hoá chất 2009-11-26
107/2009/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 2009-11-26
31/2009/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch Hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương 2009-11-04
90/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT 2009-10-20
84/2009/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh xăng dầu 2009-10-15
81/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 106⁄2005⁄NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP 2009-10-12
105/2009/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp 2009-08-19
23 /2009/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 2009-08-11
08/2009/TT-BTNMT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP 2009-07-15
13/2009/TT-BCT Thông tư quy định xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu 2009-06-03
10/2009/TT-BCT Thông tư Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế 2009-05-18
39/2009/NĐ-CP Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp 2009-04-23
43/2009/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 2009-03-19
0643/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu nối các dự án nhà máy thủy điện vừa và nhỏ Miền Bắc vào hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2009 - 2010, có xét đến 2015 2009-02-09
04/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2009-01-14
52/2008/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương 2008-12-31
41/2008/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2008-12-31
32/2008/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lýhoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2008-12-17
140/2008/NQ-HĐND12 Nghị quyết thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020 2008-12-15
14/2008/TT-BCT Thông tư hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119⁄2007⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá 2008-11-25
106/2008/QĐ-BTC Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 2008-11-17
41/2008/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 2008-11-17
13/2008/TT-BCT THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC VÙNG TÂY NGUYÊN, VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 2008-11-05
37/2008/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử 2008-10-15
108/2008/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT 2008-10-07
1534/2008/QĐ-BCA Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành công thương 2008-09-18
20/2008/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu 2008-09-10
25/2008/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 2008-08-04
22 /2008/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu 2008-07-31
21/2008/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới với Việt Nam 2008-07-31
09/2008/TT-BCT Thông tư Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử 2008-07-21
3861/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI VỚI VIỆT NAM 2008-07-10
15/2008/QĐ-BCT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32⁄2006⁄QĐ-BCN ngày 06⁄9⁄2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 2008-07-01
11 /2008/QĐ-BCT Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 2008-06-05
71/2008/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 2008-05-29
07/2008/TTLT-BCT-BNV Thông tư liên tịch về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 2008-05-28
19/2008/TT-BXD Thông tư hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế 2008-03-14
29 /2008/NĐ-CP Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 2008-03-14
29/2008/NĐ-CP Nghị định Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 2008-03-14
21/2008/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80⁄2006⁄NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MÔT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2008-02-28
06/2007/QH12 Luật hóa chất 2007-11-21
84/2007/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG 2007-10-17
71 /2007/QĐ- BTC Quyết định về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu 2007-08-06
023/2007/QĐ-BTM Quyết đhnh Phê duyệt Đề án Phát triển xuất nhập khẩu hàng hoá với Trung Quốc giai đoạn 2007 - 2015 2007-08-02
018/2007/QĐ-BTM Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử 2007-07-30
119/2007/NĐ-CP Nghị định về sản xuất và kinh doanh thuốc lá 2007-07-18
90/2007/NĐ-CP Nghị định Quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam 2007-05-31
79/2007/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học” 2007-05-31
72/2007/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP 2007-05-07
27/2007/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27⁄2007⁄NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2007 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 2007-02-23
26/2007/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26⁄2007⁄NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ 2007-02-15
285/2006/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ NỘI DUNG THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 2006-12-25
124/2008/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực 2006-12-19
254/2006/QĐ-TTg Quyết định về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới 2006-11-07
11 /2006/TT-BTM Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72⁄2006⁄NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 2006-09-28
06/2006/TT-BCN Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 106⁄2005⁄NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 2006-09-26
32/2006/QĐ-BCN Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực 2006-09-06
31/2006/QĐ-BCN Quyết định về việc ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 2006-09-06
80/2006/NĐ-CP Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2006-08-09
72/2006/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 2006-07-25
57/2006/NĐ-CP Nghị định về Thương mại điện tử 2006-06-09
37/2006/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 2006-04-04
35/2006/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại 2006-03-31
20/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại 2006-02-20
19 /2006/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá 2006-02-20
52/2005/QH11 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2005-11-29
51/2005/QH11 Luật giao dịch điện tử 2005-11-29
19/2005/TT-BTM Thông tư Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110⁄2005⁄NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 2005-11-08
3454/QĐ-BCN Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điệ nhỏ toàn quốc 2005-10-18
110/2005/ND-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 2005-08-24
106/2005/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 2005-08-17
36/2005/QH11 Luật Thương mại 2005-06-14
28/2004/QH11 Luật điện lực 2004-12-03
02/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ 2003-01-14
33/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước 2002-03-28
30/2000/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước 2000-12-28