Mã số : 22/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2021-01-06
Tệp đính kèm: