Mã số : CTCTT07_2021
Tên văn bản: Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2021-06-30
Tệp đính kèm: