Mã số : CTCTT05_2021
Tên văn bản: Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2021-04-28
Tệp đính kèm: