Mã số : CTCTT11/2020
Tên văn bản: Chương trình công tác tháng 11⁄2020 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2020-10-28
Tệp đính kèm: