Mã số : 0/CTCTT10
Tên văn bản: Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trương Thị Thùy Dương
Ngày ban hành: 2020-09-28
Tệp đính kèm: