Mã số : CTCTT09/2020
Tên văn bản: Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2020-08-27
Tệp đính kèm: