Mã số : 00/CTCTT8
Tên văn bản: Chương trình công tác tháng 8 năm 2020
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2020-08-05
Tệp đính kèm: