Mã số : CTCTT7
Tên văn bản: Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2020-07-01
Tệp đính kèm: