Mã số : 05/CTCT
Tên văn bản: Chương trình công tác tháng 5 năm 2020
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2020-04-27
Tệp đính kèm: