Mã số : CTCTT11/2019
Tên văn bản: Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 của Sở Công Thương
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2019-10-29
Tệp đính kèm: