Mã số : 65/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác của Sở Công thương năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2020-01-15
Tệp đính kèm: