Mã số : CTCTT9
Tên văn bản: Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Chương trình công tác của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-08-29
Tệp đính kèm: