Mã số : 1581/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2020-09-18
Tệp đính kèm: