Mã số : 06/QĐ-HĐPH
Tên văn bản: Quyết định thành lập Ban biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Lai Châu
Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2020-05-15
Tệp đính kèm: