Mã số : 698/SYT-NVY
Tên văn bản: Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá
Người ký: Nguyễn Văn Đối
Ngày ban hành: 2020-05-21
Tệp đính kèm: