Mã số : 253/STP-PBGDPL
Tên văn bản: Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2020
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Nguyễn Văn Ban
Ngày ban hành: 2020-04-01
Tệp đính kèm: