Mã số : 34/2019/NQ-HĐND
Tên văn bản: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Người ký: Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 2014-06-24
Tệp đính kèm: